Održna RICS i NUPS konferencija – Foto/Prezentacije

U Beogradu je 15.10.2019 sa početkom u 9.30 i završetkom u 17.00h održana – joint RICS and NAVS conference – sa temom „The future of valuation“

Na konferenciji je prisustvovalo preko 140 učesnika.

Od prisutnih bilo je 24 nosilaca RICS, 108 učesnika iz Srbije, 15 učesnika iz Bosne i Hercegovine, 5 učesnika iz Crne Gore, 3 učesnika iz Slovenije, 3 učesnika iz Hrvatske, 2 učesnika iz Mađarske, 2 učesnika iz Severne Makedonije, 1 učesnik iz Poljske, 1 učesnik iz Bugarske, kao i 10 sekretarsko-tehničkog osoblja.

 

Agenda i biografije panelista

 

Prezentacije koje su bile na konferenciji su date niže za preuzimanje kao i fotografije sa dogadjaja:

Dejan Hadžić – Panel 1

Krzysztof Grzesik – Panel 2

Tzenka Bojilova – Panel 2

Vule Mizdrakovic – Panel 4

Vladislav Ilic – Panel 4

Nemanja Stanisic – Panel 4

 

 

 

NUPS postao član međunarodne organizacije sudskih veštaka EuroExpert

Poštovani,

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je NUPS postao član međunarodne organizacije sudskih veštaka EuroExpert (The Organisation for European Expert Associations ).

EuroExpert  je multidisciplinarna organizacija koja predstavlja evropske veštake i radi na objedinjenju regulacije ove oblasti za čitavu Evropu i usaglašavanju standarda.

Lista svih članova EuroExpert  se nalazi na sledećem linku

https://www.euroexpert.org/membership/members.html

 

NUPS je na svojoj skupštini održanoj u martu 2019.  proširio delokrug  i uveo dodatnu sekciju čiji su članovi sudski veštaci.