General information

User login *
International member Yes   No
Country
Name and Surname *
Gender
Year of birth
JMBG
CV
NUPS payments settled by Me   Company
Company name
Company PIB
Company address
Company city

Contact information

Primary email *
Secondary email
Mobile phone 1
Mobile phone 2
Business phone 1
Business phone 2
Home phone number
Home address
City

Company Information

Company name
Company address
Company location
Company position

Education, profession

Level of qualifications
Upload your diploma
Education/Profession

Certification

Expert witness Yes   No
Area of expert witnessing
Upload document
Government license Yes   No
Government license number
REV certificate Yes   No
REV certificate number
Upload REV certificate
RICS certificate Yes   No
RICS certificate number
Upload RICS certificate
ASA certificate Yes   No
ASA certificate number
Upload ASA certificate
Section
Predominant purpose

Other information

Foreign languages
Are you a member of other associations of valuers and\or a similar organization? Indicate which
Input any information on initiated and completed procedures for determining responsibility in the field of evaluation in the courts and the courts of the Republic of Serbia or courts abroad
Do you agree to be in the directory of members on the NAVS site Yes   No

To continue with the registration, you need to read and accept the disclamer. (Click here to view the disclamer)

I accept   I do not accept

IZJAVA O PRIHVATANjU POŠTOVANjA ETIČKOG KODEKSA I
PRIHVATANJU OBAVEZA O PROFESIONALNOM PONASANJU ČLANA NUPS-a

Nacionalnom Udruženju Procenitelja Srbije pristupam dobrovoljno. 

Prihvatam Statut udruženja i prihvatam prava i obaveze definisane u Statutu NUPS-a. 

Obavezujem se na poštovanje Pravilnika o članstvu.

Upoznat(a) sam i prihvatam činjenicu da ne mogu istovremeno biti član drugog udruženja procenitelja u Srbiji, u skladu sa Članom br.12 Pravilnika o članstvu, i upoznat(a) sam i prihvatam posledice koje može da prouzrokuje dobrovoljno istupanje iz članstva ili isključenje iz članstva i te posledice svesno prihvatam.

Upoznat(a) sam sa odredbama Etičkog kodeksa NUPSa i prihvatam da se rukovodim njegovim odredbama i da ih primenjujem u obavljanju svog rada.

Upoznat(a) sam sa odredbama Disciplinskih mera i prihvatam ispunjenje disciplinskih mera prema odluci nadležnog organa NUPS-a.

Upoznat(a) sam sa uzrocima za isključenje iz članstva NUPS-a, u skladu sa Članom 32. Pravilnika o članstvu i svesno ih prihvatam kao i sve posledice isključenja iz članstva.

Izjavljujem da prihvatam obaveze profesionalnog ponašanja:

 • Da ću obavljati svaku aktivnost preduzetu na profesionalnom planu, kako na vršenju procena vrednosti tako i na:
 • 1. mentorstvu/savetovanju u oblasti procena vrednosti,
 • 2. pripremi i održavanju seminara u oblasti procena vrednosti,
 • 3. pripremi i održavanju stručnih predavanja u oblasti procena vrednosti i/ili
 • 4. aktivno učešće na stručnim skupovima relevantnim za oblast procena vrednosti
 • savesno, pošteno i nepristrasno, uz potpunu odgovornost za svoje odluke, uz potpunu samoevaluaciju kompetentnosti kojom raspolažem, te da se neću ponašati na način koji bi degradirao ugled profesije koji su izgradile moje kolege i udruženje NUPS čiji sam član, niti ću preduzimati aktivnosti označene pod 1,2,3,4 bez prethodnog konsultovanja sa Edukativnim odborom NUPS.
 • da ću se učtivo, sa poštovanjem, bez diskriminacije odnositi prema kolegama proceniteljima i poslodavcima,
 • da neću podsticati niti pomagati druge da tokom profesionalnog rada krše načela uspostavljena etičkim kodeksom procenitelja,
 • da ću javno ukazivati na sve slučajeve nezakonitog i neetičkog ponašnja i kršenja pravila etičkog kodeksa procenitelja,
 • da ću se u svom profesionalnom radu pridržavati svih standarda i načela utvrđenih etičkim kodeksom, i standarima profesije koji se implementiraju u NUPSu,
 • da ću promovisati Etički kodeks NUPS a u cilju unapređenja svesti o principima tih kodeksa i značaja njihovog pridržavanja u zaštiti profesije,
 • da ću u svakom trenutku održavati visoke standarde časnosti i integriteta i sprovoditi svoje aktivnosti na način koji nije štetan po klijenta, javnost, kolege procenitelje i NUPS,
 • da ću u svakom trenutku vršiti evaluaciju sukoba interesa prilikom mojeg angažovanja kod drugih udruženja/organizacija/instituta sa istim ili sličnim ciljevima u Srbiji, koji bi mogao proisteći iz činjenice da sam član NUPS-a i da je u skladu sa Statutom NUPS-a moja obaveza da doprinosim razvoju NUPS-a i zajedno sa ostalim članovima NUPS-a izgrađujem kredibiltet udruzenja ciji sam clan. U slucaju nedoumice u vezi sukoba interesa u svakom konkretnom slucaju, obraticu se clanovima Upravnog odbora NUPS-a I sa njima podeliti svoju nedoumicu.

NAPOMENA: NUPS je na svojoj Skupštini usvojio etički kodeks ponašanja članova.
Etičkim kodeksom definisani su etički standardi ponašanja na koje se obavezuju članovi udruženja.
Usvajanjem i primenom etičkog kodeksa stvaraju se uslovi za uspešnu izgradnju poverenja između procenitelja i korisnika procena.

×