UO NUPSa odlučuje o prijemu kandidata u članstvo. Sednice se održavaju jednom mesečno, te da je potrebno da zainteresovani najmanje 20 dana pre krajnjeg roka za sticanje članstva u akreditovanom udruženju kao zakonske obaveze, podnesu svoje zahteve tj. apliciraju za članstvo.

 

Opšti podaci

Korisnički login *
Inostrani član Da   Ne
Zemlja
Ime i prezime *
Pol
Godina rođenja
JMBG
CV
NUPS troškove izmiruje Ja   Firma
Naziv firme
PIB
Ulica i broj
Grad

Kontakt informacije

Primarni email *
Sekundarni email
Mobilni telefon 1
Mobilni telefon 2
Poslovni telefon 1
Poslovni telefon 2
Kućni broj telefona
Kućna adresa
Grad

Podaci o firmi

Naziv firme
Ulica i broj
Mesto firme
Funkcija u firmi

Škola, struka

Stepen stručne spreme
Postavite diplomu
Škola/Struka

Sertifikacija

Sudski veštak Da   Ne
Oblast veštačenja
Postavi dokument
Državna licenca Da   Ne
Broj državne licence
REV sertifikat Da   Ne
Broj REV sertifikata
Postavi REV sertifikat
RICS sertifikat Da   Ne
Broj RICS sertifikata
Postavi RICS sertifikat
ASA sertifikat Da   Ne
Broj ASA sertifikata
Postavi ASA sertifikat
Sekcija
Pretežne svrhe

Ostali podaci

Strani jezici
Da li ste član drugih udruženja procenitelja i\ili sličnih organizacija, navedite kojih
Podaci o pokrenutim i završenim postupcima za utvrđivanje odgovornosti u oblasti procena u sudovima i Republici Srbiji ili sudovima u inostranstvu. Navesti
Da li ste saglasni da budete u registru članova na sajtu NUPS-a Da   Ne

Da bi nastavili dalje sa registracijom, potrebno je da pročitate i da prihvatite saglasnost. (Kliknite ovde da bi videli saglasnost)

Prihvatam   Ne prihvatam

IZJAVA O PRIHVATANjU OBAVEZE ČLANSTVA I POŠTOVANjA ETIČKOG KODEKSA PROCENITELJA
ČLANOVA NACIONALNOG UDRUŽENJA PROCENITELJA SRBIJE

Nacionalnom Udruženju Procenitelja Srbije pristupa dobrovoljno i prihvatam svoju obavezu izmirivanja godišnje članarine.

Upoznat(a) sam sa odredbama etičkog kodeksa procenitelja , koji je donela Skupština (NUPSa) i spreman(na) sam da se rukovodim njegovim odredbama u obavljanju svog rada.

Izjavljujem da se obavezujem:
  • da ću obavljati rad u profesiji savesno, pošteno i nepristrasno, uz potpunu odgovornost za svoje odluke, te da se neću ponašati na način koji bi degradirao ugled profesije koji su izgradile moje kolege i udruzenje NUPS čiji sam član
  • da ću se učtivo, sa poštovanjem, bez diskriminacije odnositi prema kolegama proceniteljima I poslodavcima
  • da neću podsticati niti pomagati druge da tokom profesionalnog rada krše načela uspostavljena etickim kodeksom procenitelja,
  • da ću javno ukazivati na sve slučajeve nezakonitog i neetičkog ponašnja i kršenja pravila etičkog kodeksa procenitelja,
  • da ću se u obavljanju funkcije pridržavati svih standarda i načela utvrđenih etičkim kodeksom, I standarima profesije koji se implementiraju u NUPSu
  • da ću promovisati etički kodeks NUPS a u cilju unapređenja svesti o principima tih kodeksa i značaja njihovog pridržavanja u zaštiti profesije
  • da ću u svakom trenutku održavati visoke standarde časnosti i integriteta i sprovoditi svoje aktivnosti na način koji nije štetan po klijenta, javnost, kolege proceniteljie i NUPS

NAPOMENA: NUPS je na svojoj Skupštini usvojio etički kodeks ponašanja članova.
Etičkim kodeksom definisani su etički standardi ponašanja na koje se obavezuju članovi udruženja.
Usvajanjem i primenom etičkog kodeksa stvaraju se uslovi za uspešnu izgradnju poverenja između procenitelja i korisnika procena.

×