Naslov Preuzmi
TEGoVA EVSB 2020
1 fajl    30 puta preuzetos
Preuzmi
PRAVILNIK o Nacionalnim standardima, kodeksu etike i pravilima profesionalnog ponašanja licenciranog procenitelja
1 fajl    838 puta preuzetos
Preuzmi
Ministarstvo finansija – Zakoni i Pravilnici
1 fajl    1223 puta preuzetos
Preuzmi
Kako postići REV status
1 fajl    1008 puta preuzetos
Preuzmi