Naslov Preuzmi
TEGoVA EVSB 2020
1 fajl    102 puta preuzetos
Preuzmi
PRAVILNIK o Nacionalnim standardima, kodeksu etike i pravilima profesionalnog ponašanja licenciranog procenitelja
1 fajl    925 puta preuzetos
Preuzmi
Ministarstvo finansija – Zakoni i Pravilnici
1 fajl    1555 puta preuzetos
Preuzmi
Kako postići REV status
1 fajl    1053 puta preuzetos
Preuzmi