NUPS od 2016. vrši edukaciju procenitelja mašina, opreme i postrojenja.

NUPS je rešenjem Ministarstva finansija broj 153-00-158/2017-16 upisan u imenik Organizatora stručne obuke za sticanje državne licence procenitelja nepokretnosti.

Jezik na kome se odvijaju predavanja je srpski jezik. Literatura koja prati predavanja i program je na srpskom jeziku. Dodatna literatura je takođe na srpskom jeziku, ali može biti i na engleskom. Svu literaturu učesnici dobijaju u elektronskom obliku.

Edukativni program kao i završni ispit se odvijaju putem interneta (preko web platforme).

Cena edukativnog programa za članove NUPS-a je 800 eura dok je za ostale zainteresovane cena 1100 eura, bespovratno u slučaju sprečenosti pohadjanja, osim u slučaju bolesti i privremene onesposobljenosti za rad, po prodajnom kursu Eurobank Direktna. Na navedene cene se obračunava i dodaje PDV.

Cena ispita, zajedno sa izradom potvrde o pohađanom edukativnom programu i položenom ispitu, je 200 eura u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Eurobank Direktana banke na dan uplate, bespovratno. Na navedene cene se obračunava i dodaje PDV. Ispit se prijavljuje i plaća nezavisno od programa, a svaki izlazak na ispit ili njegov deo zahteva uplatu ispitne prijave.

Ukoliko ste zainteresovani potrebno je da nam dostavite popunjen prijavni obrazac. Za uplate iz inostranstva šaljemo posebno uputstvo za uplatu uz odgovarajući račun.

Za sve dodatne informacije, prijave i instrukcije za plaćanje,  možete se obratiti na email  office@procenitelji.org.rs

Priprema i prethodni zahtevi i kvalifikacije za učesnike u edukativnom programu ne postoje. Nema ograničenja za učesnike po pitanju polne, verske i nacionalne pripadnosti.

Učesnici su obavezni da pohađaju pun sadržaj kursa.