NUPS od 2016. vrši edukaciju procenitelja mašina, opreme i postrojenja.

NUPS je rešenjem Ministarstva finansija broj 153-00-158/2017-16 upisan u imenik Organizatora stručne obuke za sticanje državne licence procenitelja nepokretnosti.

Jezik na kome se odvijaju predavanja je srpski jezik. Literatura koja prati predavanja i program je na srpskom jeziku. Dodatna literatura je takođe na srpskom jeziku, ali može biti i na engleskom. Svu literaturu učesnici dobijaju u elektronskom obliku.

Edukativni program kao i završni ispit se odvijaju putem interneta (preko web platforme).

Cena edukativnog programa za članove NUPS-a je 800 eura dok je za ostale zainteresovane cena 1100 eura, bespovratno u slučaju sprečenosti pohadjanja, osim u slučaju bolesti i privremene onesposobljenosti za rad, po prodajnom kursu Eurobank Direktna. Na navedene cene se obračunava i dodaje PDV.

Sve uplate je moguće izvršiti na račun NUPS-a, 250-1230000725091-13 kod Eurobank Direktna banke.

Cena ispita, zajedno sa izradom potvrde o pohađanom edukativnom programu i položenom ispitu, je 200 eura u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Eurobank Direktana banke na dan uplate, bespovratno. Na navedene cene se obračunava i dodaje PDV. Ispit se prijavljuje i plaća nezavisno od programa, a svaki izlazak na ispit ili njegov deo zahteva uplatu ispitne prijave.

Ukoliko ste zainteresovani potrebno je da nam dostavite Vaše kontakt podatke, broj polaznika kao i podatke o preduzeću, ukoliko plaća pravno lice. Za uplate iz inostranstva šaljemo posebno uputstvo za uplatu uz odgovarajući račun.

Za sve dodatne informacije, prijave i instrukcije za plaćanje,  možete se obratiti na email  office@procenitelji.org.rs

Priprema i prethodni zahtevi i kvalifikacije za učesnike u edukativnom programu ne postoje. Nema ograničenja za učesnike po pitanju polne, verske i nacionalne pripadnosti.

Učesnici su obavezni da pohađaju pun sadržaj kursa.