Zbirka propisa: Nacionalni standardi, Etički kodeks, Zakon o proceniteljima i druga regulativa

NUPS i INGPRO su priredili i objedinili na jednom mestu PRAVILNIK o Nacionalnim standardima, kodeksu etike i pravilima profesionalnog ponašanja licenciranog procenitelja, ZAKON o proceniteljima vrednosti nepokretnosti kao i druga prateća akta i pravilnike.

Cena je 2.000,00 rsd a knjiga se preuzima u sekretarijatu NUPSa. Na iskazanu cenu se obračunava pdv.

Kako postati ASA procenitelj kapitala?

 

Agenda programa iiBV 101 i 102

 

Agenda programa iiBV 103 i 105

 

Prijavni formular

 

Poštovani,

Obracamo vam se sa pozivom da se prijavite za obrazovni program “iiBV – kursevi za procenu vrednosti kapitala ” u organizaciji Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije-NUPS  u saradnji sa iiBV – Međunarodni institut za procenu vrednosti kapitala, vodećom međunarodnom profesionalnom organizacijom za procenu kapitala. Informacije i Program kurseva su u prilogu ovog e-maila.

Kursevi  iiBV 101, 102, 103 i 105 su priznati od strane Američkog udruženja procenitelja – ASA i traju 8 dana. Planirani datumi kurseva su 08. oktobar – 15. oktobar 2017. Kurs će biti održan u Beogradu, a predavači će biti istaknuti stručnjaci iz SAD / Kanada delegirani od strane  iiBV.

Uspešan završetak ovih kurseva je sastavni deo uslova za dobijanje globalno priznate profesionalne oznake – ASA BV.

Obuka VIKENDOM – “Procena vrednosti nepokretnosti”

Nacionalno Udruženje Procenitelja Srbije, NUPS vrši edukaciju lica koja vrše procenu vrednosti nepokretnosti, mašina i opreme i kapitala.

Edukacija procenitelja nekretnina se vrši već osam godina u kontinuitetu. Na proleće 2018. je planiran termina početka ovoga programa za 23.02.2018.

OVAJ PROLEĆNI PROGRAM JE PLANIRANO DA SE ODRŽAVA PETKOM, SUBOTOM I NEDELJOM NA ZAHTEV BROJNIH ZAINTERESOVANIH KOJI SU SPREČENI TOKOM RADNE NEDELJE ILI IM JE POGODNIJE, DA ZBOG DISTANCE, JEDNIM DOLASKOM POKRIJU VEĆI DEO PREDAVANJA.

        AGENDA

 

  FORMULAR      PRIJAVE

 

Više o tome, Agendu programa i prijavni formular možete preuzeti i na našoj stranici;

https://procenitelji.org.rs/edukacija/obuka-za-procenitelje-nekretnina/

Za sva pitanja i pojašnjenja nam se možete obratiti putem email-a na office@procenitelji.org.rs

Materijal edukativnog programa je zasnovan na stručnoj saradnji sa međunarodno prepoznatim profesionalnim organizacijama procenitelja, a koncipiran je tako da zadovoljava kriterijume za sticanje evropske oznake  „Recognised European Valuer“ (REV) koju daje udruženje „The European Group of Valuers Associations“(TEGOVA),

U skladu sa Rešenjem Ministarstva finansija RS, broj Rešenja:  153-00-158/2017-16, koje je doneto na osnovu člana 16. st. 1. i 2. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti („Službeni glasnik RS“, broj 108/6), člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi (“Službeni glasnik RS“, broj 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 136. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) i Rešenja o prenosu ovlašćenja 08 broj: 112-01-1/352-2017 od 7. jula 2017. godine, Nacionalno udruženje procenitelja Srbije je upisano u imenik Organizatora stručne obuke.

NUPS je član međunarodne krovne organizacije za procenitelje IVSC i panevropske organizacije za procenitelje nekretnina TEGoVA. NUPS je stekao AMA (Awarding member Association) status u TEGoVA u 2012. godini i time je ostvarena mogućnost da svojim članovima izdaje TEGoVA REV oznaku, kao potvrda o kvalitetu obavljanja procena nekretnina.

NUPS ima značajno iskustvo u edukaciji lica koja vrše procenu nekretnina i lica koja su svakodnevno povezana sa izveštajima procene nekretnina i koja ih koriste u donošenju odluka vezano za nekretnine.

NUPS je rešenjem Ministarstva finansija broj 153-00-158/2017-16 upisan u imenik Organizatora stručne obuke za sticanje državne licence procenitelja nepokretnosti.

NUPS je stekao sertifikat ISO 29990 kao trening i ispitni centar za procene mašina i postrojenja, a polaznici koji uspešno završe kurs, uz ostale ispunjenje uslove mogu da apliciraju za ISO 17024 sertifikat.

Program-Obuka “Procena vrednosti nepokretnosti”

Nacionalno Udruženje Procenitelja Srbije, NUPS vrši edukaciju lica koja vrše procenu vrednosti nepokretnosti, mašina i opreme i kapitala.

Edukacija procenitelja nekretnina se vrši već osam godina u kontinuitetu. Ove jeseni su planirana dva termina početka ovoga programa 20.09.2017. kao i 08.11.2017. Više o tome, Agendu programa i prijavni formular možete preuzeti na našoj stranici;

https://procenitelji.org.rs/edukacija/obuka-za-procenitelje-nekretnina/

Za sva pitanja i pojašnjenja nam se možete obratiti putem email-a na office@procenitelji.org.rs

Materijal edukativnog programa je zasnovan na stručnoj saradnji sa međunarodno prepoznatim profesionalnim organizacijama procenitelja, a koncipiran je tako da zadovoljava kriterijume za sticanje evropske oznake  „Recognised European Valuer“ (REV) koju daje udruženje „The European Group of Valuers Associations“(TEGOVA),

U skladu sa Rešenjem Ministarstva finansija RS, broj Rešenja:  153-00-158/2017-16, koje je doneto na osnovu člana 16. st. 1. i 2. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti („Službeni glasnik RS“, broj 108/6), člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi (“Službeni glasnik RS“, broj 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 136. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) i Rešenja o prenosu ovlašćenja 08 broj: 112-01-1/352-2017 od 7. jula 2017. godine, Nacionalno udruženje procenitelja Srbije je upisano u imenik Organizatora stručne obuke.

NUPS je član međunarodne krovne organizacije za procenitelje IVSC i panevropske organizacije za procenitelje nekretnina TEGoVA. NUPS je stekao AMA (Awarding member Association) status u TEGoVA u 2012. godini i time je ostvarena mogućnost da svojim članovima izdaje TEGoVA REV oznaku, kao potvrda o kvalitetu obavljanja procena nekretnina.

NUPS ima značajno iskustvo u edukaciji lica koja vrše procenu nekretnina i lica koja su svakodnevno povezana sa izveštajima procene nekretnina i koja ih koriste u donošenju odluka vezano za nekretnine.

NUPS je rešenjem Ministarstva finansija broj 153-00-158/2017-16 upisan u imenik Organizatora stručne obuke za sticanje državne licence procenitelja nepokretnosti.

NUPS je stekao sertifikat ISO 29990 kao trening i ispitni centar za procene mašina i postrojenja, a polaznici koji uspešno završe kurs, uz ostale ispunjenje uslove mogu da apliciraju za ISO 17024 sertifikat.

Program-Obuka “Procena vrednosti mašina i postrojenja”

Nacionalno Udruženje Procenitelja Srbije, NUPS vrši edukaciju lica koja vrše procenu vrednosti nepokretnosti, mašina i opreme i kapitala.

Edukacija procenitelja mašina i opreme je početa 2014. godine. Ove jeseni je planirani termin početka ovoga programa 25.09.2017. Više o tome, Agendu programa i prijavni formular možete preuzeti na našoj stranici;

https://procenitelji.org.rs/edukacija/obuka-za-procenitelje-postrojenja-masina-i-opreme/

Za sva pitanja i pojašnjenja nam se možete obratiti putem email-a na office@procenitelji.org.rs

Od 2016. godine NUPS je dobio ISO 29990 sertifikat kao edukativni i ispitni centar za ‘Procenu mašina, opreme i postrojenja’, i od tada vršimo edukaciju procenitelja mašina, opreme i postrojenja, koji nakon završene edukacije stiču deo uslova neophodnih za dobijanje ISO 17024 sertifikata za tu delatnost. Prva grupa procenitelja mašina, opreme i postrojenja je već sertifikovana sa ISO 17024 u 2016. godini.

U skladu sa Rešenjem Ministarstva finansija RS, broj Rešenja: 153-00-158/2017-16, koje je doneto na osnovu člana 16. st. 1. i 2. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti („Službeni glasnik RS“, broj 108/6), člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi (“Službeni glasnik RS“, broj 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 136. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) i Rešenja o prenosu ovlašćenja 08 broj: 112-01-1/352-2017 od 7. jula 2017. godine, Nacionalno udruženje procenitelja Srbije je upisano u imenik Organizatora stručne obuke.