NUPS postao član međunarodne organizacije sudskih veštaka EuroExpert

Poštovani,

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je NUPS postao član međunarodne organizacije sudskih veštaka EuroExpert (The Organisation for European Expert Associations ).

EuroExpert  je multidisciplinarna organizacija koja predstavlja evropske veštake i radi na objedinjenju regulacije ove oblasti za čitavu Evropu i usaglašavanju standarda.

Lista svih članova EuroExpert  se nalazi na sledećem linku

https://www.euroexpert.org/membership/members.html

 

NUPS je na svojoj skupštini održanoj u martu 2019.  proširio delokrug  i uveo dodatnu sekciju čiji su članovi sudski veštaci.

 

NUPS – formirana sekcija i članstvo i za sudske veštake

NUPS je proširio strateške ciljeve i na unapređenje prakse sudskih veštaka za oblast procene vrednosti nepokretnosti, mašina i opreme i biznisa (kapitala).

 

Imajući u vidu da su članovi NUPS-a procenitelji koji su u isto vreme i sudski veštaci, skupština NUPS-a je na predlog UO NUPS donela odluku da se Statut dopuni  i da obuhvati i praksu sudskih veštaka.

 

Ovo je značajni korak za sve članove NUPS-a, sudske veštake koji će osim procena za banke, stečajeve, izvršenja i za finansijsko izveštavanje, proširiti svoju praksu i na rad u sudskim predmetima.

NUPS 3. Međunarodna konferencija – Video Zapisi

Uvodna reč

Danijela Ilić FRICS, REV, Licenca 025, Predsednik NUPS,član Upravnog odbora TEGoVA

Dejan Hadžić, šef sektora za osiguranje i nekretnine Ministarstva finansija

 

PANEL I

ŠTA JE NOVO U INDUSTRIJI PROCENA

Moderator: Vesna Stefanović ASA, REV, Licenca 037, Predsednik Upravnog odbora NUPS

  • Krzysztof Grzesik FRICS, REV, Predsednik Upravnog odbora TEGoVA;
  • Patrick Davitt FIPAV, REV, MMCEPI, CEO IPAV, član Upravnog odbora TEGoVA
  •  Tzenka Bojilova MRICS, REV, član Upravnog odbora CPV
  • Richard Grover MRICS,Oxford Brookes

 

 

PANEL II

PROCENE ZA SVRHU OBEZBEĐENJA KREDITA – PREGLED PRVIH EFEKATA PRIMENE ZAKONA IZ UGLA LICENCIRANIH PROCENITELJA

Moderator: Ognjen Rogačev MRICS, REV, Licenca 035, Stručni odbor MF RS

  • Marija Pavlović REV, Licenca 004
  • Dragan Bošnjaković REV, Licenca 044
  • Kaća Lazarević, licencirani agent
  • Milan Mirković REV, Predsednik NUPCG
  • Muharem Karamujić FBHPA, MRICS, REV, BHPA Predsednik

 

PANEL III

PROCENE ZA SVRHU STEČAJA I PRODAJE NEPOKRETNOSTI U POSTUPKU VANSUDSKOG NAMIRENJA – ULOGA LICENCIRANOG PROCENITELJA, OPSEG RADA, PRIMENA NACIONALNIH STANDARDA PROCENE
Moderator: Vladimir Drašković CFA
• Zoran Djurić REV, Licenca 003
• Rajko Antonić REV, Licenca 006, Stručni odbor MF RS
• Zoran Jakovljević REV, Licenca 014
• Nadica Mladenoska Krckoska REV, Predsednik AIV

 

PANEL IV

LICENCIRANI PROCENITELJI U ULOZI SUDSKIH VEŠTAKA I STRUČNIH SAVETNIKA U SUDSKIM PREDMETIMA
Moderator: Danijela Ilić FRICS, REV, Licenca 025, Predsednik NUPS, član Upravnog odbora TEGoVA
• Melita Bestvina REV, Predsednik HDSViP
• Sudija Milena Trgovčević Prokić
• Vesna Stefanović ASA, REV, Licenca 037, Predsednik Upravnog odbora NUPS
• Zoran Stanić REV, Licenca 001, Stručni odbor MF RS