LETNJI ciklus stručne obuke „Procena vrednosti nepokretnosti“ – PRIJAVE U TOKU!

Program stručne obuke „Procena vrednosti nepokretnosti“ u letnjem ciklusu počinje 20.06.2022.

Više informacija o programu možete pronaći u Agenda Procena vrednosti nepokretnosti Leto 2022 Web.

Prijavu možete izvršiti slanjem FormularPrijave-ApplicationForm RE Jun WEB na adresu NUPSa office@procenitelji.org.rs

Prijavljivanje je u toku!

Prvo izdanje biltena – Dennis A. Webb, ASA, MAI, FRICS

Dennis A. Webb, ASA, MAI, FRICS  je izdao prvo izdanje besplatnog biltena, na engleskom jeziku, koji ima za cilj da učini vaš rad na međudisciplinarnom procenama veoma verodostojnim i ubedljivim. Naglasak će biti na partnerstvima, LLC preduzećima i zajedničkim zakupskim interesima, ali i na alokaciji vrednosti imovine za neograničeno poslovanje i baviti se međudisciplinarnim pitanjima koja su kontroverzna i često teška za procenitelje i klijente. Jedan od njegovih ciljeva je da inspiriše i da pruži smernice za „postavljanje pravih pitanja na jeziku drugih disciplina“, što je značajna tema koju ćete videti u uzastopnim biltenima.

Možete se prijaviti na newsletter na engleskom jeziku  OVDE.

Originalno, kompletno izdanje prvog biltena možete pronaći OVDE a niže vam prenosimo 2 teksta na srpskom jeziku.

 

 

Zlatokosa i kritični značaj vremena

Najvažnija stvar u proceni delimičnih/frakcijskih interesa u nekretninama je vreme: Koliko dugo će vlasnik interesa biti zaglavljen u svojoj poziciji? Naravno, ovo uglavnom važi i za netržišnu poziciju u bilo kom poslu. Ali ključna razlika se primenjuje za holding kompanije za nekretnine, jer se krajnji događaj definiše kao verovatna realizacija vlasnika interesa svog proporcionalnog udela u osnovnom kapitalu (neto vrednost imovine). Vlasnici interesa nemaju poseban razlog da brinu o trenutnom NAV, jer ionako nemaju pristup njemu. Ali imaju razloga da brinu o njegovoj budućoj vrednosti. Shvatanje ovoga pomaže procenitelju da reši mnoge dileme koje bi inače bile skoro nemoguće. Zaključivanje verovatnog perioda je kritičan element u svakoj takvoj proceni.

 

Period držanja/restrikcija

Kraj ograničenja na tržištu za bilo koji delimični/frakcioni interes najčešće se dešava kada se imovina proda, a prihod raspodeli. Ako se očekuje da će se to zaista dogoditi, na osnovu činjenica, uslova partnerstva, namera drugih partnera i tako dalje, onda je zaključenje vremena za prodaju prilično jednostavno. Ali postoje i druge mogućnosti, kao što je da se kamata otkupi po proporcionalnom udelu NAV-a ili da se obezvređenja otklone tako da vlasnik kamate može da izazove prodaju imovine po volji (bilo da on ili ona zaista izazove prodaju). Bez obzira na situaciju, ovaj period ograničenja ima duboke efekte i procenjivač mora pažljivo razmotriti sve okolnosti koje bi mogle uticati na period. Procena delimičnih/frakcionih interesa u nekretninama 2.0 (Valuing Fractional Interests in Real Estate 2.0) detaljno se bavi proceniteljskim procesom za odabir perioda ograničenja za partnerstva i zajedničke interese zakupa, kao i projektovanje NAV terminala i upravljanje neizvesnošću koja je povezana sa svim tim.

 

Zlatokosine dve dileme

Modeliranje investicija najbolje funkcioniše kada se period modela poklapa sa periodom iz kojeg se uzimaju diskontne stope (prinosa). Većina stopa za nekretnine uključuje očekivanja investitora od pet do 10-15 godina, tako da ovaj raspon ne bi trebalo da predstavlja problem za DCF (diskontovani novčani tok) ili sadašnju vrednost. Taman je, kao kaša koju je Zlatokosa probala.

Ali šta ako je period najverovatnije „zauvek“? Nije neuobičajeno pronaći partnere koji nameravaju da zauvek drže svoju imovinu i imaju dugu istoriju koja izgleda da podržava ideju zauvek. Naravno, zauvek znači pod okriljem budućih generacija, a njihove namere ne možemo znati. Zauvek bi zahtevalo izuzetno čvrstu potporu činjenicama, ali čak i prilično dug period od, na primer, 25 godina, bi i dalje bio retkost. Susreo sam se samo sa jednom takvom situacijom tokom moje proceniteljske prakse od više od 25 godina.

Prilično sam siguran da se od procenitelja ne očekuje da budu pronicljivi. U ovom slučaju, samo se bavimo proceniteljskom idejom o periodu modeliranja, a ne obučavamo se za gatare. Dakle, treba nam  ono što funkcioniše. Kada je reč o periodima modela, ukazujem da prekoračenje perioda od 10 do 15 godina stvara nevažeći model, jer skoro da nema načina da se pronađu diskontne stope (prinosa) koje podržavaju duže periode. Znam za jednu studiju koja je uključivala šumsko zemljište u Finskoj. Studija je upoređivala transakcije na investicionom tržištu sa transakcijama na nasleđenom tržištu — očigledno je da je veoma dugotrajno držanje šumskog zemljišta stvarni cilj učesnika na tržištu. Prinosi na investicionom tržištu su bili u rasponu od 9%, kako se očekivalo, ali su prinosi na nasleđenom tržištu bili bliži 4%. Ovi podaci sugerišu da će kratkoročne stope potceniti dugoročne događaje. Ulaganje za određeni povraćaj i ostavljanje nasleđa mojim unucima su dve različite stvari. Na sreću, otkrio sam da je korišćenje 10-15 godina savršeno adekvatno za rešavanje prinosa i budućih pitanja vrednosti koja se pojavljuju u procenama delimičnih interesa. Zasada je dobro.

Druga dilema je kratkoročna. Šta ako se rok trajanja partnerstva završi i partneri ili kažu da ne žele da se produži rok, ili predmetni interes ima pravo da blokira produženje. Ili čak i ako su pokušavali da prodaju nekretninu na teškom tržištu, ali činjenice govore o nekoj vrsti oporavka tržišta za godinu ili dve. Uz dobru potporu činjenicama, mogao bi se zaključiti period ograničenja od, recimo, 2-3 godine. Dakle, može se konstruisati kratkoročni model sadašnje vrednosti, ali stopa prinosa je opet problem. Ulaganja u nekretnine obično ne predviđaju kratka zadržavanja, tako da kratki periodi nisu uključeni u stope. Procenitelj sada ima problem da primeni tržišne stope na neinvesticiono tržište, jer tržišne stope na investicionim tržištima mogu drastično preceniti kamatu. Zar nije kratak period bolje predstavljen modelima koji se koriste na opcionim tržištima? Ako jeste, šta možemo učiniti povodom toga?

Imamo Black-Scholes i druge opcione modele određivanja cena koji zaista predstavljaju kratkoročno ponašanje tržišta. Ali kako primeniti takve modele na holding kompanije za nekretnine? Čini se kao prilično naporno, ali se ispostavilo da se primena može obaviti prilično lako. Trik je u periodu volatilnosti. Ali, kao i sve stvari Black-Scholesa, priča koja pokazuje svoju validnost i proces je duga i zauzima celo poglavlje u Vrednovanju frakcionih/delimičnih interesa u nekretninama 2.0 (Valuing Fractional Interests in Real Estate 2.0).

 

Vreme u procesu procene

Prethodna diskusija uključivala je modele sadašnje vrednosti i DCF (DNT) , jer iskreno takvi modeli su jedini način da se eksplicitno kaže šta se očekuje u budućnosti i jedini način da budemo konkretni u vezi sa uključenim pretpostavkama. Metode prihoda su toliko fleksibilne i razumljive da zaista ne postoji drugi dobar način da se pozabavite činjenicama slučaja u vašoj analizi frakcijskih/delimičnih interesa. Ključna očekivanja vlasnika/kupca/prodavaca interesa—novčani tokovi, rast tokova gotovine, rast vrednosti i krajnja vrednost su eksplicitno predstavljeni i kvantifikovani. Kada se rizik povezan sa svim ovim elementima takođe kvantifikuje, vrši se procena.

Spomenuo sam na početku ovog članka da NAV na datum procene ima malo značaja za imaoca/vlasnika interesa, jer mu oni obično nemaju pristup. Takođe bi moglo biti pogrešno, posebno ako se očekuje da će se u budućnosti promeniti upotreba imovine. Postoje mnoge okolnosti predstavljene u knjizi Valuing Fractional Interests in Real Estate 2.0 koje se jednostavno ne mogu prihvatiti korišćenjem NAV metoda, ali će metode prihoda biti vredne sasvim dobro. Naravno, metode se takođe mogu mešati. Celokupna slika, i ključ za ubedljive procene, predstavljeni su u Vrednovanju frakcionih interesa u nekretninama 2.0. Uživati.

 

Nematerijalna vrednost u partnerstvu za nekretnine

Hipotetički kupci i prodavci fer tržišne vrednosti nisu stvarni ljudi. Oni su složeni, lišeni svih ličnih atributa; korisni ali izmišljeni likovi. Jednom kada proceniteljski zadatak uključuje stvarne ljude, recimo za sve češće interne otkupe, ta slika je korisna samo ako nijednoj od strana nije stalo ni do čega osim za buduće prinose, rizik i koliko dugo će biti u poslu (bilo da nabavljaju te stvari ili trgovanje takvom pozicijom za gotovinu). Ovo je ekstremna situacija i nalazi se na maksimalnom kraju spektra popusta. Drugi kraj je bez popusta. Deo između predstavlja nematerijalna vrednost koja se pripisuje kupcu i/ili prodavcu i obično je mesto gde će se sklopiti posao. Na kraju krajeva, sve transakcije se vrše po investicionoj vrednosti, na osnovu pogleda kupca i prodavca o vrednosti investicije za njih same. Fer tržišna vrednost ustupa mesto nekom obliku fer vrednosti. Procenitelj koji može kvantifikovati efekte bilo koje nematerijalne imovine i doći do jednog ili više zaključaka o fer vrednosti biće zaista koristan za strane koje pokušavaju da sklope posao.

 

Da li je još uvek tu?

Nematerijalna vrednost mora biti prisutna u trenutku kada se sklapa sporazum o zajedničkom vlasništvu, pošto se delimično vlasništvo nužno stvara u vreme kada strane moraju da ostvare značajne koristi. Mnoge od ovih beneficija – udruživanje resursa za kupovinu i poboljšanje imovine, zajedničko korišćenje imovine koja bi inače bila previsoko skupa, ili možda samo zajedničko poslovanje zbog međusobnog poverenja – su nematerijalne. Pretpostavlja se da su ovi efekti podjednako pozitivni. Na kraju krajeva, da li biste se dogovorili da se ne slažete sa ciljevima svojih partnera? Šta kažete na nekoga sa kim ste imali jake nesuglasice? Naravno da ne bi.

Bilo bi neobično, međutim, da prvobitna dobra osećanja ostanu neoštećena tokom godina, kroz lične i ekonomske promene, kao i generacijske promene. Novi automobil je, da tako kažem, „odvezen sa terena“ i ne vraća se nazad. Definitivno se „koristi“ u tom trenutku. Naravno, ako je procena za sudski spor, dobra osećanja (i nematerijalna vrednost) će verovatno u potpunosti izostati.

Godinama kasnije, porodično poslovanje nekretninama može biti harmonično, a možda i ne. Članovi porodice koji su zaduženi za upravljanje mogu biti veoma cenjeni, ali to nije uvek slučaj. Nivo poverenja i poverenja u budućnost može biti veoma visok, a može biti i veoma nizak. U svakom takvom slučaju, ovi nematerijalni elementi mogu snažno uticati na fer vrednost u bilo kom smeru.

 

Podešavanje za uspeh

Kada dođe vreme da se svi partneri dogovore o procesu otkupa i njegovom mehanizmu određivanja cena, ova pitanja bi lako mogla da budu u prvom planu pitanja koja se moraju rešiti. Ako stvari ne idu dobro, postoji mnogo načina na koje se problemi mogu pravilno odraziti u vrednosti. Ako su, s druge strane, nivoi poverenja i pouzdanja visoki, onda bi partnerima moglo da bude ugodno da smanje prinos (ili diskont) potreban za određivanje cene. Analitičke metode za ovo su predstavljene u Vrednovanju frakcijskih interesa u nekretninama 2.0 (Valuing Fractional Interests in Real Estate 2.0).

Čak i ako to nije u potpunosti potkrijepljeno činjenicama, možda će biti potrebno donekle smanjiti popust kako bi se sve strane složile oko bilo kojeg procesa otkupa ili formule. Partneri mogu da rade sve što zajednički žele, a dobro razumevanje njihovih posebnih okolnosti, kao i poverenje koje dele, može biti potrebno da bi došli do dogovorenih cena i delotvornog plana otkupa. Fer vrednost treba da bude fer vrednost za sve strane.

 

Hajde da se dogovorimo

Lista mogućih nematerijalnih i investicionih koristi i šteta je duga. Na sreću, procenjivač obično može da intervjuiše strane u transakciji otkupa i utvrdi šta treba uzeti u obzir. Pošto postoje dve strane, procenitelj možda neće moći da dođe do zaključka poen-vrednosti, a raspon vrednosti može biti prikladniji. Ali barem će pitanja povezana sa pozicijom i stavovima svake od strana biti „stavljena na sto“ u izveštaju o proceni, i oni će barem imati objektivniju osnovu za postizanje transakcijske cene koja se smatra kao pošteno prema svima. Naravno, takvi posebni uslovi se razmatraju u Vrednovanju frakcionih/delimičnih interesa 2.0 (Valuing Fractional Interests 2.0) u pogledu rizika povezanih sa manjinskim vlasništvom i otkupima. ​

 

“Yes Dorothy, it’s Personal”

Posao porodičnog partnerstva može biti prilično lični, a specifičan stepen unutrašnjeg poverenja može biti važan nematerijalni element u kreiranju delotvornih odredbi o otkupu koje će koristiti budućim generacijama. Određivanje cene je, naravno, ključni element svakog otkupa, a tužbe oko izlaznih cena nisu retke. Konceptualna kupovina se obično postiže kada sve strane veruju da se prema njima postupa pošteno, a popusti na nivou tržišta mogu dovesti u pitanje tu percepciju na obe strane. Fer vrednost bi definitivno trebalo da bude pravična za sve, ali proces njenog pronalaženja može zahtevati da strane razmotre nematerijalne okolnosti koje analiza tržišne vrednosti namerno ignoriše.

Misli na rastanku

Proceniteljska praksa se sastoji u postavljanju pravih pitanja, što svi radimo na osnovu sopstvene obuke i iskustva. Ali multidisciplinarne procene se odnose na postavljanje pravih pitanja za koja nemamo potrebnu obuku i iskustvo. Mnogo više o „postavljanju pravih pitanja“ biće objavljeno u narednim biltenima. Budite u toku!

 

 

*Napomena: NUPS ne snosi nikakvu odgovornost povezanu sa verodostojnošću prevoda. U slučaju neslaganja između jezičkih verzija, merodavna je originalna verzija na engleskom jeziku.

Originalni tekst objava možete pronaći na sledećim linkovima:

https://www.primusivs.com/goldilocks-importance-of-time

https://www.primusivs.com/intangible-value-in-real-estate-partnerships

Neradni dani

Obaveštavamo vas da Sekretarijat NUPS-a neće raditi od 02.05.2022. do 03.05.2022. zbog praznika rada.

Prvi radni dan je sreda, 04.05.2022.

 

Izmene u standardima procene – RICS Red Book 2022

Izmene u standardima procene -RICS Red Book 2022

Novo izdanje RICS Red Book standarda je objavljeno u novembru 2021. sa efektivnom primenom od kraja januara 2022. što se podudara sa najnovijim izdanjem standarda IVS koji su u primeni od kraja januara 2022.

U novom izdanju RICS standarda nema značajnih promena u odnosu na izdanje 2021 a niže su sumarno navedene te promene:

 • Uvedena je nova definicija za ESG, koja se nalazi u Glosaru:

„Kriterijumi koji zajedno uspostavljaju okvir za procenu uticaja održivosti i etičkih politika kompanije na njen finansijski učinak i poslovanje. ESG se sastoji od tri stuba: životne sredine, društva i upravljanja, a sve to zajedno doprinosi do efektivnog učinka, sa pozitivnim koristima za šira tržišta, društvo i svet u celini.

Iako se ESG uglavnom odnosi na kompanije i investitore, faktori povezani sa ESG se takođe koriste za opisivanje karakteristika i, gde je relevantno, operativnost pojedinačnih sredstava.

 • U okviru standarda PS 1 koji se odnosi na usklađenost, dodati su novi paragrafi u vezi izuzeća od obaveznih odredbi u VPS 1-5:

„Okolnosti u kojima se proceniteljima daje uputstvo za izradu  izveštaja o proceni i saveta se veoma razlikuju i u nekim slučajevima može biti potrebno nekoliko godina da se dođe do zaključka. U toku ovoga vremena, uputstvo može biti značajno izmenjeno – što rezultira uputstvom koje je započelo kao ’izuzetak’ a koje prestaje da bude takvo. Procenitelji uvek treba da se usredsrede na stvarni zadatak koji je važeči u određenom trenutku u procesu procene. Ako se uloga procenitelja promeni tokom ovog procesa, imperativ je da su njegovi postupci transparentni, a da je primena globalnih standarda RICS Red Book u bilo kom trenutku u potpunosti dokumentovana i da je klijent obavešten o svakoj promeni u ulozi procenitelja i  postupanju.“

„Iako sadržaj VPS 1 možda nije obavezan u slučajevima „izuzeća“, neće biti previše naglašeno ako se kaže da su uslovi angažovanja i dalje potrebni i da moraju biti jasno, nedvosmisleno i na odgovarajući način dokumentovani (PS 2 odeljak 7 stavovi 7.3 i 7.4). Ovo je podjednako u interesu procenitelja i klijenta, jer obezbeđuje da nema nejasnoća o tome šta su zahtevi zadatka i šta će biti isporučuno.“

 • U okviru standarda PS 2 koji se odnosi na kompetencije, dodata je rečenica:

„Članovi i firme moraju osigurati da usluge pružaju kompetentni pojedinci koji imaju potrebnu stručnost.“

 • U VPS2 koji se odnosi na inspekcije, istraživanja i zapisnike, dodat je koncept ESG:

„VPGA 8 pruža detaljan komentar o stvarima koje su evidentne ili koje treba razmotriti tokom inspekcije nepokretnosti, uključujući ona pitanja koja spadaju u opšti naziv „održivost i ESG faktori“.

 • U okviru VPGA 1 koji se odnsi na procene za svrhu finansijskog izveštavanja, dodati su paragrafi:

„U martu 2021. godine, Odbor za međunarodne računovodstvene standarde objavio je nacrt Zahteva za obelodanjivanje u standardima MSFI—„Pilot pristup“. Nacrt postavlja predloženi novi pristup razvoju i izradi zahteva za obelodanjivanje u MSFI standardima, kao i novim zahtevima za obelodanjivanje za MSFI 13 Odmeravanje fer vrednosti.

Iz perspektive zajednice procenitelja, potencijalna promena koja najviše zavređuje pažnju je očekivanje ili zahtev da se klijentima obezbede informacije koje su opisane kao „razumno moguća alternativna odmeravanja fer vrednosti“, da bi se odrazila bilo kakva nesigurnost koja može postojati u vezi sa značajnim inputima koji se koriste za određivanje fer vrednosti.“

MSFI 16 Lizing/Zakupi, uveden 2016. godine, postavlja principe za priznavanje, merenje, prezentaciju i obelodanjivanje zakupa. MSFI 16 je na snazi za godišnje izveštajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2019. godine, uz dozvoljenu ranu primenu.

MSFI 16 uvodi računovodstveni model jednog zakupca i zahteva od zakupca da prizna imovinu i obaveze za sve ugovore o zakupu na period duži od 12 meseci, osim ukoliko je osnovno sredstvo niske vrednosti. Zakupac je dužan da prizna sredstvo sa pravom korišćenja koje predstavlja njegovo pravo korišćenja osnovnog sredstva koje je predmet zakupa/lizinga i obavezu lizinga/zakupa koje predstavlja njegovu obavezu plaćanja lizinga/zakupa.“

 • U okviru VPGA 4 koji se odnosi na procenu nepokretnosti zasnovane na poslovanju (Trade Related Property), u paragrafu 1.4 unete su dopune:

„Dalji podskup nepokretnosti uključuje one kod kojih je prilagođavanje u upotrebi ili ograničenje fleksibilnosti manje izraženo, ali se procena zasnovana na prihodovnom  pristupu, uključujući mnoge aspekte ovog VPGA, i dalje može smatrati najboljim pokazateljem vrednosti. Nepotpuna lista primera uključuje samoskladištenje (self storages), fleksibilan radni prostor i namenski, investiciono izgrađeni smeštaj za studente. Izbor metode će biti predmet prosuđivanja procenitelja imajući u vidu specifičnu vrstu, formu i upotrebu nepokretnosti i tržišne okolnosti koje su preovladavale i evoluirale u to vreme.“

 • U okviru VPGA 8 koji se odnosi na procenu neporetnosti ima dosta izmena koje su većinom učinjene kako bi se na listu pitanja koje razmatra procenitelj i za koja vrši istraživanja, uključili faktori povezani sa ESG . Međutim, nove smernice GN „Održivost i ESG u proceni komercijalnih nepokretnosti i strateški saveti“ sadrže više detalja i fokusirana uputstva koja se odnose na ESG.

 

Za detaljne informacije o tekstu globalnih RICSRed Book standarda kliknite na link https://www.rics.org/uk/upholding-professional-standards/sector-standards/valuation/red-book/red-book-global/

Povlačenje globalnih smernica za procene u vezi sa COVID-19 pandemijom – od 03. marta 2022.

Niže vam prenosimo obaveštenje RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors) objavljeno 3 marta 2022:

Originalni tekst objave na engleskom jeziku* možete pronaći na sledećem linku: https://www.rics.org/eu/news-insight/latest-news/news-opinion/withdrawal-of-global-covid-19-valuation-practice-alert/?cid=em%7Cnewsletter%7Cin%20the%20spotlight:valuation%20and%20investment%20advisory%7Call%7Ceurope%7Ccovid_practice%7C15/03/2022&deliveryName=DM33332

 

Povlačenje globalnih smernica za procene u vezi sa COVID-19 pandemijom

Došlo je do zrelosti situacije sa COVID-19 na globalnom nivou i u mnogim oblastima vladina ograničenja i regulatorni protokoli su ukinuti ili se u ovom trenutku povlače.

Prateći angažovanja zainteresovanih strana, globalno upozorenje o proceniteljskoj praksi u vezi COVID-19 koje je poslednje ažurirano u julu 2021. biće povučeno danas (datum objave na RICS sajtu). Ovo takođe uključuje sledeće:

 • Povlačenje objašnjenja o uslovima na tržištu u vezi COVID-19
 • Povlačenje opšte proceniteljske prakse i procesnih preporuka povezane sa COVID-19
 • Povlačenje predložene formulacije materijalne nesigurnosti u vezi sa COVID-19. U okolnostima sa ograničenjima u kojima se materijalna neizvesnost još uvek deklariše, trebalo bi prijaviti da odražava pojedinačne okolnosti
 • Arhiviranje Uticaj COVID-19 na procenu vrednostiDodatak RICS upozorenju za rad u praksi. Imaće status „više nije aktuelan“, ali će ostati dostupan ovde u informativne svrhe.

 

Efekti i posledice zdravstvene krize izazvane COVID-19 i dalje mogu uticati na rad koji obavljaju regulisani članovi RICS-a, koji će se razlikovati na globalnom nivou i na različitim tržištima. Procenitelji se upućuju da prate najnovije standarde Global Red Book i sve druge standarde i smernice u vezi sa radom koji se obavlja.

Svetska zdravstvena organizacija je u martu 2020. proglasila COVID-19 „globalnom pandemijom“. Dalji „talasi“ pandemije su eskalirali i nestajali u različito vreme i u različitom intenzitetu. Mnogo se naučilo o načinu na koji je kriza uticala na tržišta od neviđenih i nepoznatih početnih uticaja. Od suštinske je važnosti da procenitelji prate vladine savete, regulativu i tržišnu praksu relevantnu za njihovu nadležnost. Mnoge vlade i tržišta širom sveta sada su ublažile ograničenja i protokole koji se odnose na COVID-19 i procenitelji bi trebalo da budu svesni trenutnih okolnosti relevantnih za njihov rad.

Tržišni uslovi

Pojedinačna tržišta mogu različito reagovati na COVID-19 i njegove posledice. Komentar u vezi tržišnih uslova treba da odražava individualnu procenu i tržišne okolnosti.

Nesigurnost u materijalnim procenama

Dostupni dokazi o proceni vrednosti na mnogim tržištima širom sveta značajno su se poboljšali od početnog uticaja COVID-19 tokom 2020. U veoma ograničenim slučajevima, materijalna nesigurnost vrednovanja u vezi sa COVID-19 može i dalje važiti.

Regulisani članovi RICS-a će razmotriti okolnosti u kojima je izjava o materijalnoj nesigurnosti odgovarajuća. RICS regulisani članovi treba da budu u potpunosti svesni VPGA 10 i VPS 3 u okviru RICS Global Red Book u procesu donošenja odluka. Vredi napomenuti da se VPGA 10 odnosi na „relativno jedinstvene“ tržišne faktore i, na primer, „skup okolnosti bez presedana na kojima se može zasnivati prosuđivanje“. Ovo može biti napomenuto kada se razmatra trenutni uticaj COVID-19 ili njegove posledice, u poređenju sa početkom epidemije.

Da li postoji materijalna nesigurnost ostaje odluka regulisanog člana RICS-a. Članovi treba da uključe zdravo objašnjenje procesa donošenja odluka, i to bi trebalo da bude zabeleženo za buduću upotrebu.

U slučaju kada se izjavi materijalna nesigurnost , procenitelj se podseća da to treba izričito navesti. Kada je prikladno, procenitelj može takođe želeti da se pozove na uslove i rezultate RICS Material Valuation Uncertainty Leaders Forum (UK) ili drugog foruma relevantnog za njihovu nadležnost.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa povlačenjem smernica o praksi u vezi sa COVID-19, kontaktirajte standards@rics.org  ili se obratite insight community.

 

*Napomena: NUPS ne snosi nikakvu odgovornost povezanu sa verodostojnošću prevoda. U slučaju neslaganja između jezičkih verzija, merodavna je originalna verzija na engleskom jeziku.

Originalni tekst objave možete pronaći na sledećem linku: https://www.rics.org/eu/news-insight/latest-news/news-opinion/withdrawal-of-global-covid-19-valuation-practice-alert/?cid=em%7Cnewsletter%7Cin%20the%20spotlight:valuation%20and%20investment%20advisory%7Call%7Ceurope%7Ccovid_practice%7C15/03/2022&deliveryName=DM33332

iiBV 105 – Procena nematerijalnih sredstava – obuka za procenitelje kapitala NA SRPSKOM JEZIKU

Poštovani,

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da nastavljamo sa održavanjem obrazovnog programa „iiBV – kursevi za procenu vrednosti kapitala “ u organizaciji Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije-NUPS  u saradnji sa iiBV – Međunarodnim institutom za procenu vrednosti kapitala, vodećom međunarodnom profesionalnom organizacijom za procenu kapitala i to na SRPSKOM JEZIKU. 

 

Održavanje iiBV 105 – Procena nematerijalnih sredstava na srpskom jeziku je planirano u terminu od 9. aprila do 14. aprila 2022, po sledećem rasporedu:  

Datum  / dan Vreme:
9. april / sub 10-13h
10. april / ned 10-13h
12. april / uto 15-18.30h
13. april / sre 15-18.30h
14. april / čet 15-18.30h

Kurs će biti održan putem online platforme – Zoom, a materijal i predavanja su na srpskom jeziku.

 

Agendu programa i prijavni formular možete pronaći u nastavku: Agenda iiBV 105  i FormularPrijave-ApplicationForm-iiBV105 April 2022

 

Edukativni program iiBV 105 – Procena nematerijalnih sredstava je priznat od strane Američkog udruženja procenitelja – ASA. Uspešan završetak ovog kursa je sastavni deo uslova za dobijanje globalno priznate profesionalne oznake – ASA ili CICBV za procenitelje kapitala.

 

*ukoliko ste slušali i položili kurseve iiBV 101,102 i 103 na engleskom jeziku, možete nastaviti edukaciju na srpskom jeziku

PROCESNI POLOŽAJ PROCENITELJA U POSTUPKU EKSPROPRIJACIJE – 25. mart 2022. godine u 12 časova

 

Seminar

PROCESNI POLOŽAJ PROCENITELJA U POSTUPKU EKSPROPRIJACIJE

25. mart 2022. godine u 12 časova

5 CPD bodova

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu

Bulevar maršala Tolbuhina 36, Novi Beograd

Neposredno prisustvo (uživo) i online putem zoom internet platforme

 

Pravni fakultet Univerzitet Union u Beogradu i Nacionalno udruženje procenitelja Srbije pozivaju vas na seminar PROCESNI POLOŽAJ PROCENITELJA U POSTUPKU EKSPROPRIJACIJE koji će se održati u petak, 25. marta 2022. godine sa početkom u 12 časova.

 

Program seminara:

11:30  Registracija učesnika

12:00 Pozdravna reč dekana prof. dr Nebojše Šarkića i Danijele Ilić FRICS, REV, REV-BV, predsednika Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije

12:15 – 12:30 prof. dr Jelena Jerinić, “Utvrdjivanje javnog interesa u postupku eksproprijacije”

12:30 – 12:45 prof. dr Dragoljub Popović, “Iskustva Evropskog suda za ljudska prava u postupku eksproprijacije”

12:45 – 13:15 prof. dr Nebojša Šarkić, “Proceni položaj veštaka – procenitelja u gradjansko pravnim postupcima “

13:15 – 13:30 doc. dr Vladimir Crnjanski, “Pravni značaj procene tržišne vrednosti nepokretnosti u vansudskom postupku hipotekarnog namirenja”

13:30 – 13:45   Pauza

13:45 – 14:30 prof. dr Milena Trgovčević-Prokić, “Vanparnični postupak i eksproprijacija”

14:30 – 15:35 “Utvrdjivanje tržišne cene (tržišna vrednost) u slučajevima promene namene zemljišta i mogući modeli izračunavanja u postupku eksproprijacije”, Danijela Ilić FRICS, REV, REV-BV, Ivana Stanojević REV, Zdenka Bogataj REV, Zoran Đurić REV, Zoran Stanić REV

15:35 – 16:00 Diskusija- pitanja i odgovori

 

Seminar je namenjen proceniteljima, sudskim veštacima, sudijama, advokatima, pravnicima, zaposlenima u javnim upravama i ostalima koji se bave nepokretnostima u postupku eksproprijacije.

 

Prijava: Potrebno je poslati Prijavni formular za seminar putem mejla savetovanje@pravnifakultet.rs    Prijavni formular je u nastavku: Formular Prijave za 25.03.2022 (prijavljivanje traje do 22.03.2022)

Cena kotizacije za seminar je 10.000 plus PDV. Plaćanje se vrši na račun Fakulteta: 150-1848463-45 (Eurobank-Direktna banka).

Cena kotizacije za uplate iz inostranstva je 110 eura. Detaljne istrukcije za uplate iz inostranstva možete dobiti putem maila savetovanje@pravnifakultet.rs

U cenu kotizacije uključena je i prateća literatura: Komentar zakona o vanparničnom postupku autora prof. dr Milene Trgovčević-Prokić i prof. dr Gordane Stanković i knjiga Veštačenje u gradjanskim stvarima autora prof. dr Nebojše Šarkića i Mladena Nikolića sudije Privrednog apelacionog suda u Beogradu.

Pojedinačna cena knjige je 4.300 dinara a druge 1.000 dinara i mogu se dodatno poručiti u knjižari Fakulteta (telefon 011 2095 530 i mejl knjizara@pravnifakultet.rs)

Prisustvom na seminaru se ostvaruje 5 CPD poena za kontinuiranu edukaciju licenciranih procenitelja nepokretnosti kod Ministarstva finansija i/ili REV sertifikovanih procenitelja.*

Seminar će se održati uz poštovanje svih propisanih epidemioloških mera.

 

*NAPOMENA
Radi izdavanja CPD potvrde kontinuiranog profesionalnog usavršavanja za procenitelje neophodno je da:
• Evidentirate svoje prisustvo (potpisivanjem na listu prisutnosti ili registracijom na link za praćenje)
• Da je izmirena obaveza prema organizatoru
• Da je uredno izvršena prijava organizatoru

Online seminar 04.03.2022 – Procena delimičnih/frakcijskih interesa u nekretnini – Alat za procene-softwer i prateći udžbenik

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da u petak, 04.03.2022. sa početkom u 14:00 časova, prisustvujete ONLINE seminaru – Procena delimičnih/frakcijskih interesa u nekretnini – Alat za procene-softwer i prateći udžbenik

 

Predavač je Dennis A. Webb, ASA, MAI, FRICS – procenitelj nekretnina i poslovanja i specijalista za frakcione interese u nekretninama. U nastavku možete pronaći biografiju predavača: Dennis A. Webb MAI, ASA, FRICS – bios

 

APSTRAKT za 04.03.2022. – Alat za procene-softwer i prateći udžbenik:

Predavač će objasniti praktičnu primenu tehnike procene outside/inside bazirane na prihodovnom pristupu, koristeći alat za procene – onlajn softversku aplikaciju  koju je on razvio a na koji se može pretplatiti uz prateću knjigu/udžbenik na engleskom jeziku.

 

Onlajn softverska aplikacija vodi procenitelja kroz pažljivo organizovanu kontrolnu listu (checklist) svih činjenica i okolnosti koje će verovatno biti važne za imaoca frakcijskog/delimičnog interesa u nekretninama. Algoritam potpuno eliminiše potrebu za izgradnjom modela procene (jer je već sadržano u aplikacij), istovremeno pružajući trenutne rezultate za sve izmene vaših inputa Ova sesija ilustruje ceo proces procene kroz nekoliko studija slučaja.

 

Postepeni proces počinje sa procenom nepokretnosti (outside), zatim se nadovezuje procena aspekta entiteta (inside) kroz okolnost upravljanja nekretninom , okolnost kontrolnog interesa/nedostatka kontrolnog interesa , okolnost tužbe o podeli (ako je dostupna opcija), period marketinga i verovatni  “holding” period na osnovu ograničenja i prepreka za pro rata izlaz (prodaju delimičnog interesa).

 

Seminar je namenjen proceniteljima nepokretnosti, proceniteljima kapitala, sudskim veštacima, pravnicima i ostalima koji se na neki način bave nekretninama.

 

U saradnji sa NUPS-om, g.Webb je je održao 2 online seminara: Procena delimičnih/frakcionih interesa u nekretnini – Uvod u frakcijske interese u nekretninama (1) i Razmatranje metoda procene, primena nove metode procene (2) koji će biti dostupni kao webinari.

 

Prisustvom na online seminaru ostvarujete 2 CPD poena za kontinuiranu edukaciju licenciranih procenitelja kod Ministarstva finansija i/ili REV sertifikovanih procenitelja. Takođe, u skladu sa RICS sistemom za CPD kvalifikacione aktivnosti, koji se zasniva na ličnoj proceni, tj. svaki pojedinačni član odlučuje koje su aktivnosti bitne za njen/njegov profesionalni razvoj, preporučujemo ovaj seminar za vaš lični profesionalni razvoj u okviru profesije procenitelja.

Seminar je i deo kontinuiranog obrazovanja procenitelja koji su članovi American Society of Appraisers (ASA) and the Appraisal Institute (AI).

 

*Predavanje će biti održano SAMO NA ENGLESKOM JEZIKU tj. neće biti prevoda iz razloga što su i softver i udžbenik na engleskom jeziku.

*Predavanje će se održati ONLINE putem WEB PLATFORME (ZOOM) pri čemu je potrebno da imate stabilnu internet konekciju. Dostupna je mogućnost postavljanja pitanja predavaču putem CHAT-a na platformi.

*broj učesnika online seminara je ograničen zbog tehničkih mogućnosti online platforme, a članovi NUPS-a imaju prednost za prisustvo

 

Kotizacija za 04.03.2022 – „Alat za procene-softwer i prateći udžbenik“ :

Članovi NUPS-a ne plaćaju kotizaciju.

Kotizacija za sve ostale zainteresovane iznosi 50 eur (+PDV), u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Eurobank-Direktna na dan fakturisanja.

 

Prijave (ime prezime učesnika i podatke platioca) slati na email: office@procenitelji.org.rs

PROLEĆNI ciklus stručne obuke „Procena vrednosti nepokretnosti“ – PRIJAVE U TOKU!

Program stručne obuke „Procena vrednosti nepokretnosti“ u prolećnom ciklusu počinje 21.03.2022.

Više informacija o programu možete pronaći u Agenda Procena vrednosti nepokretnosti Proleće 2022 Web.

Prijavu možete izvršiti slanjem FormularPrijave-ApplicationForm RE Mart WEB na adresu NUPSa office@procenitelji.org.rs

Prijavljivanje je u toku!

7th Serbian Property & Infrastructure Development Conference 22.03.2022

 

Pozivamo vas da se prijavite na Sedmu srpsku konferenciju o razvoju nekretnina i infrastrukture, organizatora TGI International Group, koja će se održati 22. marta 2022. sa početkom u 9:30h

U nastavku možete pronaći nacrt Agende (od 7 februara) 7. RE & Infrastructure Development Conference draft agenda as of February 7

Detaljnije o konferenciji, panelistima i pokroviteljima možete pronaći na sledećem linku: https://www.realestateconference.rs/

 

Formular prijave možete pronaći u nastavku:

Participation Form – za prisustvo konferenciji u hotelu Metropol

Participation Form – online participation – za online prisustvo putem platforme

 

Za članove NUPSa je obezbeđen popust na cenu kotizacije. (pri prijavi u emailu naglasite ukoliko ste član NUPS-a)

Učešće u konferenciji donosi 8 CPD bodova za REV i licencu za procenitelje nepokretnosti.