Agenda Procena vrednosti nepokretnosti Jun 2024 Web

word FormularPrijave-ApplicationForm RE Jun WEB

Uloga procenitelja  je da pruži objektivno  i  nepristrasno mišljenje o vrednosti nekretnine onima koji je poseduju, upravljaju njome, prodaju, ulažu u, i/ili pozajmljuju novac na bazi obezbeđenja pozajmice nekretninom.

Koristeći kritičku analizu procenitelj analizira prikupljene činjenice sa tržišta, statističke podatke i sve relevantne tržišne informacije u vezi nekretnine koju procenjuje i razvija mišljenje o vrednosti. Svaka procena predstavlja izazov  koji zahteva od procenitelja da koristi svoje analitičke veštine u praksi, bude jasan i transparentan u prosudjivanju i da na jednostavan i razumljiv način predstavi rezultat procene Klijentu.

Delatnost procene je profesija koja se karakteriše time da se stečeno iskustvo i znanje prenosi  iz generacije na generaciju, poštujući sve stručne i profesionalne standarde, kao i  kodekse ponašanja i etike.

U mnogim državama, kao i u Srbiji, procenitelji su osnovali profesionalna udruženja u koja se učlanjuju na dobrovoljnoj bazi i koja predstavljaju  njihove interese.

Takva udruženja imaju posebnu ulogu u promovisanju profesionalnih i etičkih standarda procenitelja , doprinoseći sticanju poverenja javnosti u tu profesiju i dobroj reputaciji u drusšvu.

Obično, profesionalna udruženja doprinose unapređenju i razvoju profesije u sledećem:

  • razvijanjem i ažuriranjem opštih znanja u svom domenu
  • utvrđenjem minimalnih kvalifikacionih kriterijuma i iskustva za procenitelje
  • izrada i usvajanje kodeksa ponašanja i profesionalne prakse za članove udruženja
  • analiza žalbi o kršenju profesionalnih i etičkih standarda i usvajanje disciplinskih mera
  • ispitivanje različitih profesionalnih aspekata i pružanje praktičnih preporuka za poboljšanje radnih metoda i tehnika
  • pružanje informacija o uslugama, koje pružaju njihovi članovi.

Učlanjenje u profesionalnom udruženju je dobrovoljno, ali je regulisano određenim uslovima koje definiše profil člana i njegovo učlanjenje ima moralnu i profesionalnu i kolektivnu obavezu . Profesionalna udruženja obraćaju mnogo pažnje poštovanju profesionalnih standarda  kao i poštovanju kodeksa profesionalnog ponašanja, koji se koristi kao osnovni elemenat u jačanju i zaštiti profesije i prenosi klijentima i  javnosti  opšta pravila ponašanja koje procenitelji  moraju poštovati.

Naravno, stvarnu profesionalnu vrednost ne određuje postojanje kodeksa ponašanja, nego njegova stroga i neprikosnovena primena  od strane članova udruženja što obezbeđuje kredibilitet moralnog i profesionalnog integriteta usluga u proceni.

Profesionalna udruženja pomažu svojim članovima da se usavršavaju na više načina, kao  naprimer,  edukativni programi za osnovnu obuku procenitelja, kursevi i seminari za usavršavanje procenitelja  koji već  imaju iskustvo, tematske konferencije za razmenu iskustava, istraživanja u oblasti metoda i tehnika procene, podrška u sastavljanju profesionalnih standarda, prevod i izdavanje stručnih knjiga.

Profesija procenitelja je relativno mlada profesija i prateće aktivnosti udruženja imaju obrazovnu dimenziju, odnosno one služe da pomognu svojim članovima da se  u potpunosti  pridržavaju etičkog kodeksa  i pravilnog  tumačenja etičkih principa u određenim situacijama.

Misija NUPSa je da razvija edukativne programe koji su prilagođeni kako odraslim polaznicima koji već vrše procene tako i pocetnicima koji nemaju mnogo iskustva u procenama nekretnina.  Kroz naše programe  koje karakteriše odličan balans fleksibilnosti i kvaliteta, pojedinci stiču znanja koja mogu odmah primeniti u praksi, posebno kada je reč o primeni međunarodno prepoznatih standarda procene.

NUPS Edukativni program za procenu nekretnina je dizajniran tako da priprema procenitelja da izvede uslugu procene vrednosti nekretnine na bazi multidisciplinarnih znanja koja se stiču pohađanjem programa kroz obuhvaćene oblasti:

a)            Principi ekonomske teorije uključujući one koje su povezane sa tržištem nekretnina
b)            Međunarodno prepoznati standardi procene, tumačenje definicija osnova vrednosti
c)            Principi procene, praksa i standardi procene, izveštavanje
d)            Investicije u nekretnine, investiciona i statistička analiza
e)            Relevantni Zakoni koji se odnose na nekretnine
f)             Poreski sistem
g)            Principi u računovodtsvu
h)            Katastar nekretnina
i)             Principi građenja nekretnina
j)             Profesionalna etika

Uspešnim polaganjem ispita na kraju ovog edukativnog programa aktivni procenitelj nekretnina ispunjava deo uslova za sticanje REV oznake kao i sticanja državne licence.