Domaći članovi


Procena nekretnina

Ime i prezime Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA Akreditovani NUPS
Aleksandra Marković da Mašinstvo ne ne
Aleksandra Rackov Simić da Sudski veštak za oblast građevinarstva da da
Anđelka Popov ne ne
Bogdan Mišković ne da ASA da
Branislav Radulović da Mašinska tehnika da da
BRANKA PAVLIC da GRAĐEVINARSTVO, PROCENA TRŽIŠNE VREDNOSTI NEKRETNINA ne
Damir Prenković ne da da
Danijela Nedeljković Stojakov ne da da
Danijela Zečević da Građevinarstvo da da
Dejan Arsenijević ne da MRICS da
Drago Soldat da Mašinstvo ne da
Dušanka Bekić ne ne ne
Goran Pivnicki da Poljoprivreda-procena tržišne vrednosti ne MRICS da
Gordana Petrović ne ne ne
Ivana Stanojević ne da da
Ivica Jovanović ne da da
Jasmina Biševac da Arhitektura -urbanizam,procena nepokretnosti ne
Jovana Zelić-Čiča ne da da
Kaća Lazarević ne ne ne
Ljiljana Bačić ne ne
Marija Pavlović da Arhitektura da da
Marko Pupovac da Građevinarstvo / procena vrednosti nekretninaMašine i oprema da MRICS da
Milan Rakočević da Građevinarstvo da da
Milica Adamović ne da da
Olivera Petronijević da Arhitektura - procena vrednosti nepokretnosti ne ne
Ružica Banković ne ne ne
SANJA SLADIĆ ne ne
Slavenka Mitrović-Lazarević da Arhitektura da da
Sonja Lavrov Marinković ne da da
Tatjana Kazancev Babić da Arhitektura da da
Tatjana Vučinić da građevinarstvo ne
Tibor Bodolo da Mašinska tehnika da da
Uroš Novković da da MRICS da
Zoran Đurić da Građevinarstvo da da
Zoran Jakovljević da Građevinarstvo da da
Zoran Stanić da Građevinarstvo da da


Procena mašina i postrojenja

Ime i prezime Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA Akreditovani NUPS
Aleksandra Marković da Mašinstvo ne ne
Branislav Radulović da Mašinska tehnika da da
Dragan Karović da ne ne
Dragan Stanković da Mašinska tehnika ne da
Drago Soldat da Mašinstvo ne da
Ljiljana Bačić ne ne
Marko Pupovac da Građevinarstvo / procena vrednosti nekretninaMašine i oprema da MRICS da
Milan Radošević da Mašinska tehnika ne
Uroš Novković da da MRICS da


Procena kapitala

Ime i prezime Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA Akreditovani NUPS
Aleksandra Marković da Mašinstvo ne ne
Bogdan Mišković ne da ASA da
Branislav Radulović da Mašinska tehnika da da
Dragan Stanković da Mašinska tehnika ne da
Drago Soldat da Mašinstvo ne da
Jovana Zelić-Čiča ne da da
Uroš Novković da da MRICS da


Procena finansijskih sredstava

Ime i prezime Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA Akreditovani NUPS
Aleksandra Marković da Mašinstvo ne ne
Drago Soldat da Mašinstvo ne da


Procenitelji koji se nisu odredili po oblasti procene

Ime i prezime Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA Akreditovani NUPS
Aleksandar Zubenko da Građevinarstvo ne ne
Aleksandar Ljuboja ne ne ne
Biljana Cvetković da Građevinarstvo ne ne
Bojan Branković da Ekonomska struka da da
Bojana Kostadinović da Građevinarstvo ne ne
Damir Dimitrijević ne ne ne
Damir Tarabar ne ne ne
Danijela Ilic da Građevinarstvo/procena nekretnina da FRICS da
Danijela Pecović ne ne ne
Darijo Hibert ne ne ne
Dejan Kokanović ne ne ASA ne
Dejan Stošić da Sudski veštak za oblast građevinarstva ne ne
Dejana Obradović ne da da
Dragan Bošnjaković da Sudski veštak za oblast građevinarstva da da
Dragan Milovanović ne ne ne
Duško Milićević da Građevinarstvo da da
Goran Matijašević ne ne ne
Goran Vujačić da ne da
Irena Ilin da da da
Ištvan Molnar ne ne ne
Ivan Đermanović ne ne ne
Ivan Kitanović ne ne ne
Jelena Ilić Cvetković ne ne ne
Jelena Petković ne ne ne
Jelena Savić ne ne ASA ne
Jovan Dragaš ne ne ne
Jovana Đoković ne ne ne
Jovanka Puzović ne ne ne
Kristina Marković ne ne ne
Ljilja Oreščanin ne ne ne
Maja Canić Pecić da da da
Marko Jakić da ne da
Marko Popović da Mašine i oprema ne da
Mihailo Aleksić ne ne ne
Milan Vujanović da Građevinarstvo ne ne
Milenko Šešum ne da da
Milica Božović ne ne ne
Miljan Pavlović ne da da
Miloš Srećković ne ne ne
Miloš Veljković ne ne ne
Milovan Martinović da Ekonomsko-finansijska ne ne
Miodrag Mišljenović da da da
Mirjana Mandić ne da da
Mirko Despinić da ne ne
Mirko Rezić da da
Miroslav M. Milojević da ne ne
Miroslav Tomin ne ne ne
Mladen Sarić ne ne ne
Nada Drndarević da Arhitektura ne ne
Nataša Vuličević ne ne ne
Nebojša Milojević ne ne ne
Nedeljko Tica da Ekonomsko - finansijska oblast i oblast poljoprivrede i aktuarstva ne ne
Nikola Harhaji ne ne ne
Nina Milenković ne ne ne
Ognjen Rogačev da Arhitektura-Procena vrednosti nepokretnosti da MRICS da
Olga Đokić ne ne ne
Olivera Radojković da Građevinarstvo ne ne
Petar Miučić ne ne ne
Petar Peslać ne ne ne
Rade Nejčev ne da da
Radiša Rakić da Ekonomsko-finansijska ne ne
Radoslav Penezić ne ne ne
Rajko Antonić da Procena tržišne vrednosti nepokretnosti da da
Rangel Kostov ne ne ne
Saida Ćatipović ne ne ne
Savica Skoko ne ne ne
Senka Špika da Građevinarstvo ne ne
Sladjana Jovanović ne ne ne
Slađana Đorđević da Građevinarstvo ne ne
Slobodan Hajduković ne ne ne
Slobodan Rakonjac ne ne ne
Slobodan Stanković ne ne ne
Snežana Anđušić da Arhitektura ne ne
Snežana Damnjanović da Građevinarstvo da da
Srboljub Srećković ne ne da
Stanimirka Svičević ne ne ne
Tatjana Otašević da Građevinarstvo ne ne
Tijana Todorović ne ne ne
Uroš Kokman ne da da
Uroš Munjić da Sudski veštak za oblast građevinarstva ne ne
Vera Bogojević da ne ne
Vesna Kockar Četnik da ? ne ne
Vesna Stefanović ne da ASA da
Vladimir Cvetinović ne da AssocRICS da
Vladimir Grabulov ne ne ne
Vladimir Kostov ne ne ne
Vladislav Ilić ne da RICS da
Zoran Jovanović ne ne ne
Zoran Milovanović da Građevinarstvo ne ne
Zoran Petrović da Sudski veštak za oblast građevinarstva ne ne
Zoran Subotić da Građevinarstvo ne ne


Inostrani članovi


Procena nekretnina

Ime i prezime Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA Akreditovani NUPS
Gordana Musić da Gradjevina da da
Melita Bestvina ne da da
Milovan Marković da Mašinstvo ne ne
Rajka Popović ne da da
Svetlana Kastratović ne da da
Tamara Gredić da da da
Vedad Ćiber da Licenca broj: 01-05-3-1078-544/11 da da
Zoran Senić ne da da


Procena mašina i postrojenja

Ime i prezime Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA Akreditovani NUPS
Milovan Marković da Mašinstvo ne ne


Procenitelji koji se nisu odredili po oblasti procene

Ime i prezime Sudski veštak Oblast veštačenja REV RICS ASA Akreditovani NUPS
Adžic Milan ne ne ne
Dijana Petrović ne ne ne
Dragana Mrkela ne da da
Dragutin Dinčić da STALNI SUDSKI VJEŠTAK ZA GRADITELJSTVO I PROCJENE NEKRETNINA, OVLAŠTENI PROCJENITELJ, CERTIFICIRANI PROJEKTNI MENADŽER, ne ne
Dušan Milošević da da da
Đenana Pljevljaković da ne ne
Fajik Ekić ne ne ne
Gheorghe Badescu ne da FRICS ne
Goran Anđelić ne ne ne
Irena Samardžić ne da da
Ivan Bulatović ne ne
Jelena Grubišić ne ne ne
Ljiljana Rakočević ne ne ne
Marija Orečić da sudski vještak za graditeljstvo i procjene nekretnina ne ne
Mia Ljesar ne ne ne
Mihailo Rakočević ne da da
Milan Mirković ne da da
Milan Vukajlović da ne ne
Milena Lalović ne ne ne
Mubera Pandža da Arhitektonska struka - enterijer ne ne
Nadežda Lučić ne ne ne
Nadica Mladenovska-Krckoska ne da da
Nataša Gačević da Građevina da da
Olivera Grahovac da Gradjevina ne ne
Predrag Nikolić ne da da
Robert Vrabec ne da MRICS da
Slobodan Perović ne ne ne
Snježana Huzanić ne ne ne
Stjepan Levak ne ne da
Tihomir Orečić da Gradjevina da da
Vesna Bukovac da Sudski veštak građ struke ne ne