Danijela Ilic Anfas_aDanijela Ilić, predsednik udruženja
Email: danijela.ilic@procenitelji.org.rs

Boris Begenišić, sekretar Udruženja
Email: office@procenitelji.org.rs

NUPS je udruženje građana, ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz zakona i Statuta.

      • Organi NUPS-a su Skupština i Upravni odbor.
      • Najviši organ upravljanja NUPS-a je Skupština, koju čine svi njegovi članovi državljani Srbije.
      • Upravni odbor ima sedam članova, koje bira i opoziva Skupština.
      • NUPS predstavlja i zastupa Predsednik.
      • NUPS ima formirane Disciplinsku komisiju, Edukativni odbor i Komisiju za praćenje kontinualnog usavršavanja

Članovi upravnog odbora:

– Danijela Ilić – Predsednik Udruženja

– Vesna Stefanović – Predsednik Upravnog odbora

– Clan UO sa privremeno zamrznutom funkcijom

– Marko Popović – Direktor sekcije za procenu vrednosti opreme i proizvodnih pogona

– Nina Milenković – Direktor sekcije za procenu kapitala

– Vladislav Ilić

– Goran Vujačić