Nacionalno udruženje procenitelja Srbije „NUPS“ je udruženje procenitelja Srbije, osnovano krajem 2006. godine u Beogradu, kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana koje će raditi u javnom interesu i promovisati značaj profesije, metoda i tehnika procene nekretnina, kapitala i opreme. Pošto je naša zemlja budući kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, usaglašavanje standarda vršenja procena sa internacionalnim standardima, je deo procesa integracije. Tom procesu NUPS se pridružuje tako što vrši edukaciju procenitelja u skladu sa internacinalnim i domaćim standardima, a nakon toga i sertifikovanje procenitelja. Udruženje je član International Valuation Standards Committee – IVSC-a, kao i The European Group of Valuers’ Associations – TEGoVA ali i iiBV The International Institute of Business Valuers.

Cilj i zadaci udruženja su zalaganje za

 • okupljanje stručnjaka koji se bave poslovima procene radi unapređenja struke i zaštite njihovih stručnih interesa;
 • organizovanje državno nezavisnog, profesionalnog sisitema za vršenje valuacija imovine i kapitala;
 • definisanje i promovisanje profesionalnih standarda i dobre prakse u skladu sa zakonodavstvom;
 • lakše i brže obavljanje poslova procenitelja u Srbiji;
 • razmene ideja, mišljenja i informacija među proceniteljima;
 • zaštita etičkih pravila i interesa struke;
 • organizovanje i pokretanje akcija koje su vezane za poslove procenitelja;
 • kontinualnu edukaciju procenitelja i sertifikovanje;
 • kreiranje novog polja profesionalne aktivnosti, stvaranje baze za njen rast i razvoj u tranzicionoj ekonomiji;
 • doprinos razvoju tržišne ekonomije i stvaranje slobodnog, efikasnog i fer tržista nekretnina;
 • stvaranje i promovisanje relacije između profesionalaca u oblasti rada sa nekretninama, kapitalom i opremom, sa državnim institucijama.

Zadatak NUPS-a je da podrži profesionalnu kompentenciju procenitelja nekretnina, kapitala i opreme, kao i da potvrdi njihove kalkulacije tržišne vrednosti urađene sa odgovornošću na visokokvalitenom profesionalnom nivou, a za koje će NUPS garantovati da su do detalja ispunili zahteve svetskih standarda – International Valuation Standards – IVS-a kao i European Valuation Standards (EVS).

NUPS reprezentuje stavove svojih članova u njihovim nastojanjima da jačaju i potvrde principe u oblasti proceniteljske prakse u skladu sa pravilima Etičkog kodeksa.

NUPS ima preko 150 članova većinom iz oblasti procene nepokretnosti, ali i sve više iz oblasti procene kapitala, mašina kao i veliki broj sudskih veštaka. Imamo u svom članstvu i procenitelje iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Slovenije. Među njima je 69 članova sa oznakom REV, preko 70 licenciranih procenitelja nepokretnosti od strane Ministarstva finansija RS, 9 sa oznakom RICS, 2 sa ISO sertifikatom za procene mašina i 2 sa oznakom ASA.

NUPS ima 4 sekcije:

• Procena kapitala
• Procena vrednosti opreme i proizvodnih pogona
• Procena nepokretnosti
• Procena finansijske imovine

Materijal edukativnog programa je koncipiran tako da zadovoljava minmalne kriterijume za sticanje evropske oznake (REV) i sertifikaciju u skladu sa ISO 17024.

NUPS je postao član TEGoVA-e u maju 2011. godine. Od 2012. nam je odobren „REV awarding“ status, što znači da NUPS može u Srbiji da izdaje REV oznake proceniteljima nekretnina.

Predsednica NUPSa je izabrana u UO TEGoVA maja 2014 i vršila funkciju člana UO TEGoVA do oktobra 2021.

NUPS je od oktobra 2009. punopravan član IVSC – globalne međunarodne organizacije koja se bavi izradom standarda za procenitelje.

NUPS je krajem decembra 2015. pristupilo kredibilnom institutu iiBV kao član.

Rešenjima Ministarstva finansija RS, 2017. NUPS stiče status akreditovanog udruženja kao i status organizatora stručne i kontinuirane obuke za procenitelje nepokretnosti u skladu sa Zakonom o proceniteljima vrednosti nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 108/2016 i 113/2017 – dr. zakon).

Od 2019. NUPS je član EuroExpert-a. EuroExpert je multidisciplinarna organizacija koja predstavlja evropske veštake i radi na objedinjenju regulacije ove oblasti za čitavu Evropu i usaglašavanju standarda. EuroExpert je određen od strane Evropske komisije za organizovanje registra sudskih veštaka na nivou Evropske Unije obuhvatajući i zemlje koje pristupaju članstvu u EU.