Nacionalno udruženje procenitelja Srbije „NUPS“ je udruženje procenitelja Srbije, osnovano krajem 2006. godine u Beogradu, kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana koje će raditi u javnom interesu i promovisati značaj profesije, metoda i tehnika procene nekretnina, kapitala i opreme. Pošto je naša zemlja budući kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, usaglašavanje standarda vršenja procena sa internacionalnim standardima, je deo procesa integracije. Tom procesu NUPS se pridružuje tako što vrši edukaciju procenitelja u skladu sa internacinalnim i domaćim standardima, a nakon toga i sertifikovanje procenitelja. Udruženje je član International Valuation Standards Committee – IVSC-a, kao i The European Group of Valuers’ Associations – TEGoVA ali i iiBV The International Institute of Business Valuers.

Cilj i zadaci udruženja su zalaganje za

 • okupljanje stručnjaka koji se bave poslovima procene radi unapređenja struke i zaštite njihovih stručnih interesa;
 • organizovanje državno nezavisnog, profesionalnog sisitema za vršenje valuacija imovine i kapitala;
 • definisanje i promovisanje profesionalnih standarda i dobre prakse u skladu sa zakonodavstvom;
 • lakše i brže obavljanje poslova procenitelja u Srbiji;
 • razmene ideja, mišljenja i informacija među proceniteljima;
 • zaštita etičkih pravila i interesa struke;
 • organizovanje i pokretanje akcija koje su vezane za poslove procenitelja;
 • kontinualnu edukaciju procenitelja i sertifikovanje;
 • kreiranje novog polja profesionalne aktivnosti, stvaranje baze za njen rast i razvoj u tranzicionoj ekonomiji;
 • doprinos razvoju tržišne ekonomije i stvaranje slobodnog, efikasnog i fer tržista nekretnina;
 • stvaranje i promovisanje relacije između profesionalaca u oblasti rada sa nekretninama, kapitalom i opremom, sa državnim institucijama.

Zadatak NUPS-a je da podrži profesionalnu kompentenciju procenitelja nekretnina, kapitala i opreme, kao i da potvrdi njihove kalkulacije tržišne vrednosti urađene sa odgovornošću na visokokvalitenom profesionalnom nivou, a za koje će NUPS garantovati da su do detalja ispunili zahteve svetskih standarda – International Valuation Standards – IVS-a kao i European Valuation Standards (EVS).

NUPS reprezentuje stavove svojih članova u njihovim nastojanjima da jačaju i potvrde principe u oblasti proceniteljske prakse u skladu sa pravilima Etičkog kodeksa.

Danas, NUPS ima oko 160 članova vecinom iz oblasti procene nepokretnosti, ali i sve više iz oblasti procene kapitala. Imamo u svom članstvu i procenitelje iz Crne Gore, Hrvatske,, Bosne i Hercegovine, Makedonije. Među njima je 57 članova sa oznakom REV, 8 sa oznakom RICS i 1 sa oznakom ASA.

NUPS ima 4 sekcije:

• Procena kapitala
• Procena vrednosti opreme i proizvodnih pogona
• Procena nepokretnosti
• Procena finansijske imovine

Materijal edukativnog programa je koncipiran tako da zadovoljava mini-malne kriterijume za sticanje evro-pske oznake (REV) i sertifikaciju u skladu sa ISO 17024.

NUPS je postao član TEGoVA-e u maju 2011. godine. Od 2012. nam je odobren „REV awarding“ status, što znači da NUPS može u Srbiji da izdaje REV oznake proceniteljima nekretnina.

Predsednica NUPSa je izabrana u UO TEGoVA maja 2014.

NUPS je od oktobra 2009. punopravan član IVSC – globalne međunarodne organizacije koja se bavi izradom standarda za procenitelje.

NUPS je krajem decembra 2015. pristupilo kredibilnom institutu iiBV kao član.