2017-12-02 od 09.00h  Pismeni ispit iz stručne obuke „Procena vrednosi nepokretnosti“