nepravilnosti2

Po prijemu informacije o eventualnim nepravilnostima u radu naših članova, u smislu neprofesionalnog ponašanja, suprotno opštim etičkim načelima i principima, kao i uočenoj grešci koja znatno utiče na ishod vaše svrhe za koju je rađena procena, članovi podležu disciplinskoj proveri i verifikaciji od strane Disciplinarne komisije.

NUPS članovi su podložni disciplinskim merama (osim civilnih i kaznenih administrativnih kazni, predviđenih vežećim zakonima).

Registrovani članovi NUPSa moraju:

1. Poštovati pravilnik članstva i usvojeni etički kodeks

2. Sprovoditi procene u skladu sa standardima navedenim u pravilniku članstva i u Statutu

Informacije o gorenavedenom možete poslati na adresu procenitelji@procenitelji.org.rs

Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti članova možete preuzeti niže

NAVS BSDC P011 SR Pravilnik o disciplinskom postupku i odgovo ver5

…………………………………

Javno objavljene Odluke: