edukacija2

Radi sprovođenja svog primarnog strateškog cilja, razvoj kompetentnosti procenitelja u Srbiji, NUPS organizuje relevantnu edukaciju procenitelja baziranu na međunarodno prepoznatim standardima procene.

Nastavni plan je baziran na kriterijumima i zahtevima međunarodno prepoznatih organizacija za procenitelje, koji kasnije omogućavaju polazniku da, uz obezbeđenje dodatnih uslova, dobije neku od međunarodno prepoznatih oznaka profesionalne kompetentnosti.

U svakom od edukativnih programa materijal je prezentovan od strane domaćih i/ili inetrnacionalnih stručnjaka, procenitelja, i to u kombinaciji predavanja i izradom praktičnih primera

Na kraju svakog edukativnog programa polaže se ispit koji se sastoji od seta test pitanja i usmenog izlaganja izvedenog izveštaja o proceni relevantnog sredstva, koji je napisan tokom trajanja edukativnog programa, uz prateca pitanja u vezi tog izvestaja.

Edukativni programi koji su na raspolaganju poalznicima su:

Godišnji program kontinuirane edukacije
Edukativni program za procenu nekretnina
Edukativni program za procenu mašina i opreme
Edukativni program za procenu kapitala