pdf Informacije o godišnjem progamu stručnih aktivnosti koje organizuje NUPS za svrhu kontinuirane profesionalne edukacije i razvoja (klikni OVDE da vidiš plan programa seminara i webinara)

continuing education on white puzzle pieces

Obaveza je svakog akreditovanog člana NUPhttps://procenitelji.org.rs/wp-content/uploads/2023/11/Program-kontinuirane-edukacije-fin.pdfS-a, svakog člana NUPS-a koji  ima međunarodno prepoznatu profesionalnu oznaku koju mu je izdao NUPS u Srbiji, svakog člana NUPS-a koji je stekao licencu u skladu sa Zakonom o proceniteljima nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 108/2016) da pohađa stručne aktivnosti relevantne za njegovu/njenu oblast procena u cilju usavršavanja znanja i veština kako bi održali svoju profesionalnu kompetenciju.

NUPS je brojem rešenja Ministarstva finansija 401-00-2350/2017-16 upisan u imenik za organizatora kontinuirane edukacije za oblast procena nekretnina, u skladu sa Zakonom o proceniteljima nepokretnosti.

Svi napred navedeni članovi NUPSa imaju obavezu pohađanja stručnih aktivnosti, i to:

  • Akreditovani članovi NUPS koji nemaju međunarodno prepoznati sertifikat u relevantnoj oblasti procena, u skladu sa NUPS Statutom i NUPS Pravilnikom o Članstvu, imaju obavezu pohađanja 20 sati/bodova u kalendarskoj godini pri čemu moraju da imaju realizovane formalne obuke koju organizuje NUPS u obimu od 60% od ukupnog godišnjeg fonda od 20 časova.
  • Akreditovani članovi NUPS koji raspolažu REV i/ili REV-BV profesionalnom oznakom, u skladu sa TEGoVA REV i/ili REV-BV programom “kako postići REV status”/ “kako postići REV-BV status”, NUPS Pravilnikom o članstvu   i NUPS Pravilnikom o KKPE,  imaju obavezu pohađanja 20 sati/bodova u kalendarskoj godini pri čemu moraju da imaju realizovane formalne obuke koju organizuje NUPS u obimu od 60% od ukupnog godišnjeg fonda od 20 časova.
  • Članovi koji raspolažu licencom za procenitelja nekretnina koju izdaje Ministarstvo finansija RS, u skladu sa Zakonom o proceniteljima nepokretnosti i relevantnim Pravilnikom, imaju obavezu pohađanja programa kontinuiranog profesionalnog usavršavanju od najmanje 20 časova (u trajanju od po 45 minuta) godišnje.
  • Akreditovani članovi NUPS koji raspolažu oznakom ISO 17024 za procenu mašina, opreme i postrojenja, u skladu sa, ugovorom između Staregister S.A i NUPS i dokumentom R2000 (R2020.3),  imaju obavezu pohađanja 10 časova u kalendarskoj godini.

Dokaz o pohađanju stručnih aktivnosti u relevantnim oblastima procene se vrši unosom podataka on-line putem (svaki član ima jedinstvene parametre za pristup NUPS web site www.procenitelji.org.rs i u svom profilu ima kreirane odeljke REV, REV-BV, ISO, Licenca… u zavisnosti od toga koju oznaku poseduje. U svakom od tih odeljaka unos je identičan. Član unosi novu aktivnost sa nazivom aktivnosti, trajanjem (bodovima), datumom održavanja i vidom formalnosti. Za svaku od aktivnosti je potrebno uneti dokument koji potvrđuje učešće i broj bodova.

NAPOMENA:  Članovi NUPS-a koji istovremeno raspolažu i licencom za procenitelje nekretnina i REV i/ili REV-BV profesionalnom oznakom moraju obratiti pažnju na činjenicu da su zakonski kriterijumi za pohađanje stručnih aktivnosti za licencirane procenitelje različiti od kriterijuma koje postavlja TEGoVA i NUPS za nosioce REV i/ili REV-BV profesionalne oznake.

Radi svake sigurnosti, potrebno je da za svaku od ovih profesionalnih oznaka izvršite odvojeni i nezavisni unos podataka kao dokaz o pohađanju stručnih aktivnosti.

Nosioci licence za procenu nekretnina, za svrhu ispunjavanja zakonskog uslova o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji,  mogu pohađati stručne aktivnosti samo kod organizatora kontinuirane profesioanlne edukacije koji se nalazi u imeniku Ministarstva finansija.

Nosioci REV profesionalne oznake mogu pohađati stručne aktivnosti iz oblasti procena nekretnina koje organizuje NUPS ili druge organizacije/institucije pri čemu moraju da imaju realizovane formalne obuke koju organizuje NUPS u obimu od 60% od ukupnog godišnjeg fonda od 20 časova.

NUPS komisija za KKPE vrši proveru svakog unetog podatka kao dokaz o izvršenoj stručnoj aktivnosti  nosioca REV i/ili REV-BV oznake. U zavisnosti od relevantnosti, sadržaja, obima i drugih faktora, KKPE komisija može prihvatiti ili ne prihvatiti određeni uneti podatak o stručnoj aktivnosti.

Za članove NUPS koji su navedeni pod (1), (2) i (4) stručne aktivnosti moraju biti izvršene svake godine za svaku kalendarsku godinu do 31. decembra i dokaz o tome mora biti dostavljen putem on-line unosa do 31.januara naredne godine.

Za članove NUPS-a koji su navedeni pod (3),  stručne aktivnosti moraju biti izvršene u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju licenciranih procenitelja (“Službeni glasnik RS“, broj 55 od 2. juna 2017).

NUPS je akreditovano stručno udruženje procenitelja koje je upisano u  imenik Ministartsva finansija i koje vrši poslove iz Člana 32, tačka (3).

 

Za sve detalje pogledati Obaveze i zahtevi vezani za kontinuiranu profesionalnu edukaciju i razvoj

 

*NAPOMENA
Radi izdavanja potvrde kontinuiranog profesionalnog usavršavanja neophodno je da:
• Evidentirate svoje prisustvo (potpisivanjem na listu prisutnosti)
• Da je izmirena obaveza prema organizatoru
• Da je uredno izvršena prijava organizatoru

 

Uputstvo za unos seminara/bodova mozete pogledti na linku datom niže

https://procenitelji.org.rs/media/uputstvo/cpd.html