Zbirka propisa: Nacionalni standardi, Etički kodeks, Zakon o proceniteljima i druga regulativa

NUPS i INGPRO su priredili i objedinili na jednom mestu PRAVILNIK o Nacionalnim standardima, kodeksu etike i pravilima profesionalnog ponašanja licenciranog procenitelja, ZAKON o proceniteljima vrednosti nepokretnosti kao i druga prateća akta i pravilnike.

Cena je 2.000,00 rsd a knjiga se preuzima u sekretarijatu NUPSa. Na iskazanu cenu se obračunava pdv.