Obuka VIKENDOM – “Procena vrednosti nepokretnosti”

Nacionalno Udruženje Procenitelja Srbije, NUPS vrši edukaciju lica koja vrše procenu vrednosti nepokretnosti, mašina i opreme i kapitala.

Edukacija procenitelja nekretnina se vrši već osam godina u kontinuitetu. Na proleće 2018. je planiran termina početka ovoga programa za 23.02.2018.

OVAJ PROLEĆNI PROGRAM JE PLANIRANO DA SE ODRŽAVA PETKOM, SUBOTOM I NEDELJOM NA ZAHTEV BROJNIH ZAINTERESOVANIH KOJI SU SPREČENI TOKOM RADNE NEDELJE ILI IM JE POGODNIJE, DA ZBOG DISTANCE, JEDNIM DOLASKOM POKRIJU VEĆI DEO PREDAVANJA.

        AGENDA

 

  FORMULAR      PRIJAVE

 

Više o tome, Agendu programa i prijavni formular možete preuzeti i na našoj stranici;

https://procenitelji.org.rs/edukacija/obuka-za-procenitelje-nekretnina/

Za sva pitanja i pojašnjenja nam se možete obratiti putem email-a na office@procenitelji.org.rs

Materijal edukativnog programa je zasnovan na stručnoj saradnji sa međunarodno prepoznatim profesionalnim organizacijama procenitelja, a koncipiran je tako da zadovoljava kriterijume za sticanje evropske oznake  „Recognised European Valuer“ (REV) koju daje udruženje „The European Group of Valuers Associations“(TEGOVA),

U skladu sa Rešenjem Ministarstva finansija RS, broj Rešenja:  153-00-158/2017-16, koje je doneto na osnovu člana 16. st. 1. i 2. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti („Službeni glasnik RS“, broj 108/6), člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi (“Službeni glasnik RS“, broj 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 136. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) i Rešenja o prenosu ovlašćenja 08 broj: 112-01-1/352-2017 od 7. jula 2017. godine, Nacionalno udruženje procenitelja Srbije je upisano u imenik Organizatora stručne obuke.

NUPS je član međunarodne krovne organizacije za procenitelje IVSC i panevropske organizacije za procenitelje nekretnina TEGoVA. NUPS je stekao AMA (Awarding member Association) status u TEGoVA u 2012. godini i time je ostvarena mogućnost da svojim članovima izdaje TEGoVA REV oznaku, kao potvrda o kvalitetu obavljanja procena nekretnina.

NUPS ima značajno iskustvo u edukaciji lica koja vrše procenu nekretnina i lica koja su svakodnevno povezana sa izveštajima procene nekretnina i koja ih koriste u donošenju odluka vezano za nekretnine.

NUPS je rešenjem Ministarstva finansija broj 153-00-158/2017-16 upisan u imenik Organizatora stručne obuke za sticanje državne licence procenitelja nepokretnosti.

NUPS je stekao sertifikat ISO 29990 kao trening i ispitni centar za procene mašina i postrojenja, a polaznici koji uspešno završe kurs, uz ostale ispunjenje uslove mogu da apliciraju za ISO 17024 sertifikat.