1. izdanje EVS-PME – Evropski standardi za procenu vrednosti postrojenja, mašina i opreme

Obaveštavamo vas da je TEGOVA objavila 1. izdanje EVS-PME – Evropskih standarda za procenu vrednosti postrojenja, mašina i opreme.

Standardi su u primeni od 01.11.2022. i pripremljeni su od strane visoko kvalifikovanih evropskih profesionalaca. Digitalna verzija standarda na engleskom jeziku može se preuzeti sa stranice https://tegova.org/european-plant-machinery-equipment-valuation-standards-evs-pme

 

UVOD

Konstantinos P. Pallis MEng DEA REV, Predsednik odbora za Evropske standarde za procenu vrednosti postrojenja, mašina i opreme i član TEGOVA Upravnog odbora

U ovoj knjizi su definisani i standardizovani termini kao što su ‘osnovna sredstva’ i ‘in situ’/’ex situ’ vrednosti, otpisana vrednost i 3 tipa amortizacije (tehnološka, funkcionalna, ekonomska) i mnogi drugi u vezi PMO (postrojenja, mašina i opreme) kako bi se utvrdio zajednički jezik za proceniteljsku praksu u Evropskoj uniji, Evropskoj ekonomskoj oblasti, u zemljama koje su kandidati za ulazak u EU i okolnim zemljama.

Ova knjiga je takođe značajna za procenitelje širom Evrope od kojih se traži da procenjuju vrednost i nepokretnosti i PMO u svrhu izdavanja, finansijskog izveštavanja i poslovne svrhe, pomažući da se savladaju obe oblasti procene kako bi se isporučile kvalitetne procene po najvišim standardima.

Ovi standardi, kao i sve plave knjige, su usaglašene sa EU regulativom. Zaštita životne sredine, očuvanje energije, zdravlje i bezbednost postaju pokretači amortizacije sredstava; proceniteljima su potrebna jedinstvena usmerenja pri rešavanju takvih pitanja.

EVS-PME 2022 je zamišljen i dizajniran da podstakne konvergenciju procene PMO širom Evrope, obezbeđujući zajedničku osnovu i najbolju praksu u vezi sa metodologijom, izveštavanjem i pristupima proceni za industriju koji se brzo menja.

 

PREDGOVOR

Eufemizam je reći za ovu knjigu da je “blagovremena”. Zapravo je savršen spoj pravog vremena, pravog mesta, pravog industrijskog i geopolitičkog konteksta.

U proleće 2020. godine kada je TEGOVA odlučila da kreira standarde, motivacija za to je je bila visoka tražnja evropskih profesionalaca koji su želeli standarde krojene po evropskom proizvodnom kontekstu i u skladu sa opštim principima procene u TEGOVA Evropskim standardima za procenu vrednosti. U toj meri, istim smo se vodili za prvo izdanje Evropskih standarda za procene vrednosti kapitala/poslovanja, koje je objavljeno 2020 godine: popunjavajući praznine kako se ne bi oslanjali na bilo koje neevropske norme i obuke.

Odbor za evropske standarde za procenu postrojenja, mašina i opreme su već otpočeli svoj rad kada se svet menjao, promenom klime, pandemijom i ratom i mučnim shvatanjem da su evropljani ozbiljno ugrozili svoj prosperitet, zdravlje, bezbednost i sigurnost – i povećali ugljenični otisak – širenjem svojih linija snabdevanja na daleke autoritarne ili odmetničke režime.

Na iznenađenje mnogih skeptika, Evropska unija je dorasla izazovu sa obimnom za sveobuhvatnim zakonodavnim planom za repatrijaciju, regeneraciju i ozelenjavanje evropske industrije i što je još više iznenađujuće, sa zajedničkim budžetom EU koji bi to podržao.

Dobra i blagovremena regulativa ima način da pokrene promene čak i pre nego što dođe do statuta, a to se dešava sada. Ovo stavlja apsolutnu obavezu na profesiju procenitelja da prođe sopstvenu transformaciju i nauči da stavi vrednost na komponente industrijske transformacije kako se ona dešava.

Dakle, EVS-PME 2022 je istovremeno prožet tradicijom i kulturom svih plavih knjiga – ima isti format i proglašava iste osnovne principe procene – a ipak je takođe veoma različit, vođen prirodom PMO i zato što to je čedo ekonomskih i političkih snaga koje još nisu izbile tokom gestacije i razvoja EVS 2020 i EVS-BV 2020.

Sa ovim trećim stubom, TEGOVA-in rad na standardizaciji procene vrednosti sada pokriva celokupnu evropsku privredu nekretnina, poslovanja/kapitala i industrije sa značajnim sinergijama između tri plave knjige.

Krzysztof Grzesik REV FRICS
Predsednik Upravnog odbora TEGOVA

 

Na fotografiji ispod su članovi Odbora EVSB-PME – Marko Popović (NAVS), Ioannis G. Koutsogiannopoulos (AVAG), Michael MacBrien (TEGOVA Secretariat), Andreas Amountzas (AVAG), Ana Caldeira Martins (ANAI), Paulo Caldeira Martins (ANAI), Ivars Strautins (LIVA), Kostantinos Pallis (AVAG) – odozgo na dole

 

 

*Napomena: NUPS ne snosi nikakvu odgovornost povezanu sa verodostojnošću prevoda. U slučaju neslaganja između jezičkih verzija, merodavna je originalna verzija na engleskom jeziku.

Originalni tekst objave možete pronaći na sledećem linku: https://tegova.org/european-plant-machinery-equipment-valuation-standards-evs-pme