Evropski standardi za procenu kapitala (EBVS) stupaju odmah na snagu

TEGoVA objavljuje Evropske standarde za procenu kapitala (EBVS), stupa odmah na snagu

 

Krzisztof Grzesik, predsedavajući TEGoVA-a, rekao je da je „Evropa dostigla prekretnicu koju trenutna kriza moze samo ubrzati-  EU je sada dominantni skulptor našeg regulatornog okruženja i procenitelji ne mogu više da ograničavaju svoje horizonte nacionalnom politikom i regulatornim okvirom. Ovi, prvi istinski evropski standardi procene kapitala, koji su pripremljeni od strane visoko kvalifikovanih profesionalaca, konačno pružaju proceniteljima kapitala zajednički evropski pristup utemeljen u pravnom poretku EU. “

 

Danijela Ilić, predsedavajuća Odbora za evropske standarde procene kapitala i članica upravnog odbora TEGoVA, rekla je da će „EBVS nametati doslednost u najvažnijim pitanjima procene kapitala, širom Unije i šire,  kandidatima za clanstvo u EU i okolnim zemljama. Standardi uspostavljaju procedure koje omogućavaju jasno pripremljene, nedvosmislene izveštaje o proceni vrednosti koji su u skladu sa EU regulativom i računovodstvenim standardima, pomažući firmama da iskoriste sve prednosti slobodnog kretanja ljudi, robe, usluga i kapitala na unutrašnjem tržištu EU.

 

Standardi stupaju na snagu odmah, a s obzirom na trenutna ograničenja kretanja, formalni događaj objavljivanja standarda obaviće se u petak, 30. oktobra u Briselu.

 

Brisel, 7. maja 2020

 

Za dalje informacije kontaktirajte:

Sekretarijat NUPS na +381 11 2422961

TEGoVA Sekretarijat, na +32 2 503 32 34 ; +32 478 22 54 53

 

Evropski standardi procene kapitala:  www.tegova.org,   https://procenitelji.org.rs/download/tegova-evsb-2020/

 

O TEGoVA

 

Evropska grupacija udruženja procenitelja (TEGoVA) objedinjuje 72 udruženja procenitelja iz 38 zemalja koja predstavljaju 70 000 kvalifikovanih procenitelja samostalno zaposlenih ili zaposlenih u specijalističkim firmama, kompanijama iz privatnog sektora, vladinim organima ili finansijskim institucijama, kako lokalnim tako i međunarodnim. TEGoVA evropskim ptandardima procene nepokretnosti (EVS) je Evropska centralna banka dala prednost nad svim ostalim standardima procene u uzastopnim izdanjima svog priručnika « Asset Quality Review » za ažuriranje vrednosti kolaterala u bankama.

vvv.tegova.org