3rd Serbian Property & Infrastructure Development Conference

Poštovani članovi,

Zainteresovani za učešće na 3rd Serbian Property & Infrastructure Development Conference koja se održava 21.02.2018. u hotelu Metropol na kojoj je NUPS jedan od sponzora mogu da preuzmu prijavni formular i ostvare  10% popusta.

 

Napomena:

Za nosioce REV profesionalne oznake učešće na konferencije se boduje sa 4 CPD boda za kontinuiranu profesionalnu edukaciju, dok se za kontinuiranu profesinalnu edukaciju za licencu boduje sa 1 cpd boda za učešće na Panelu od 16.20h koji je organizovan u saradnji sa NUPSom – Property Evaluation: Reality Check – TGI Conference.


Formular Prijave

 

Agenda