pdf Informacije o godišnjem programu stručnih aktivnosti koje organizuje NUPS za svrhu kontinuirane profesionalne edukacije i razvoja.

continuing education on white puzzle pieces

Obaveza je svakog akreditovanog člana NUPSa, aktivnog procenitelja u odabranoj oblasti procena , svakog člana NUPSa koji  ima medjunarodno prepoznatu profesionalnu oznaku (RICS, REV, ASA), kao i Državnu licencu, da pohađa stručne aktivnosti relevantne za njegovu/njenu oblast procena u cilju usavršavanja znanja i veština kako bi održali svoju profesionalnu kompetenciju

NUPS je brojem rešenja 401-00-2350/2017-16 upisan u imenik za organizatora kontinuirane edukacije.

Svi napred navedeni članovi NUPSa moraju pohađati stručne aktivnosti , u iznosu od 20 časova kalendarske godine, i dostaviti NUPS-u dokaz o pohađanju putem on-line unosa.

Stručne aktivnosti relevantne za oblast procena za koju ste akreditovani od strane NUPSa ili priznati od strane međunarodno prepoznatih organizacija za procenitelje, moraju biti izvršene svake godine za svaku kalendarsku godinu do 31. Decembra i dokaz o tome mora biti dostavljen putem on-line unosa do 31.januara naredne godine.

 

 

Za sve detalje pogledati Obaveze i zahtevi vezani za kontinuiranu profesionalnu edukaciju i razvoj

 

Uputstvo za unos seminara/bodova mozete pogledti na linku datom niže

https://procenitelji.org.rs/media/uputstvo/cpd.html