LETNJI ciklus stručne obuke „Procena vrednosti nepokretnosti“ – PRIJAVE U TOKU!

Program stručne obuke „Procena vrednosti nepokretnosti“ u letnjem ciklusu počinje 20.06.2022.

Više informacija o programu možete pronaći u Agenda Procena vrednosti nepokretnosti Leto 2022 Web.

Prijavu možete izvršiti slanjem FormularPrijave-ApplicationForm RE Jun WEB na adresu NUPSa office@procenitelji.org.rs

Prijavljivanje je u toku!