Livestream Konferencije

Poštovani

Na ovoj strani možete gledati prenos, livestream, Druge međunarodne konferenciji o proceni nepokretnosti sa temom „Budućnost tržišta nepokretnosti, profesije procenitelja i proceniteljske prakse“. Konferencija se održava 21.04.2018. sa početkom u 9.30h.

Speakers Bios

NAVS Conference Agenda

Praćenje konferencije putem interneta se ne obračunava u svrhu kontinuirane edukacije.

https://www.youtube.com/channel/UC8SCI0wi0Gpor_KWoPcALlA/live