Neradni dani

Sekretarijat NUPSa neće raditi za vreme praznika u ponedeljak 15.02.2021. i utorak 16.12.2021.