Nominacije za odbor

IVSC’s Board of Trustees’ Nominating Committee trenutno prima nominacije za VPO predstavnike za potrebe IVSC Board of Trustees.

https://www.ivsc.org/news/article/nominations-open-for-new-ivsc-trustee