NOVI CIKLUS – Stručna obuka „Procena vrednosti nepokretnosti“ Decembar 2023 – PRIJAVE U TOKU

Novi ciklus programa sručne obuke „Procena vrednosti nepokretnosti“ počinje 11. Decembra 2023. godine.

Rezervaciju možete izvršiti slanjem prijavnog formulara na adresu NUPSa office@procenitelji.org.rs

Informacije o programu možete pronaći u Agenda Procena vrednosti nepokretnosti Decembar Web 2023

 

*Moguće su naknadne prijave