NUPS 3. Međunarodna konferencija – Video Zapisi

Uvodna reč

Danijela Ilić FRICS, REV, Licenca 025, Predsednik NUPS,član Upravnog odbora TEGoVA

Dejan Hadžić, šef sektora za osiguranje i nekretnine Ministarstva finansija

 

PANEL I

ŠTA JE NOVO U INDUSTRIJI PROCENA

Moderator: Vesna Stefanović ASA, REV, Licenca 037, Predsednik Upravnog odbora NUPS

  • Krzysztof Grzesik FRICS, REV, Predsednik Upravnog odbora TEGoVA;
  • Patrick Davitt FIPAV, REV, MMCEPI, CEO IPAV, član Upravnog odbora TEGoVA
  •  Tzenka Bojilova MRICS, REV, član Upravnog odbora CPV
  • Richard Grover MRICS,Oxford Brookes

 

 

PANEL II

PROCENE ZA SVRHU OBEZBEĐENJA KREDITA – PREGLED PRVIH EFEKATA PRIMENE ZAKONA IZ UGLA LICENCIRANIH PROCENITELJA

Moderator: Ognjen Rogačev MRICS, REV, Licenca 035, Stručni odbor MF RS

  • Marija Pavlović REV, Licenca 004
  • Dragan Bošnjaković REV, Licenca 044
  • Kaća Lazarević, licencirani agent
  • Milan Mirković REV, Predsednik NUPCG
  • Muharem Karamujić FBHPA, MRICS, REV, BHPA Predsednik

 

PANEL III

PROCENE ZA SVRHU STEČAJA I PRODAJE NEPOKRETNOSTI U POSTUPKU VANSUDSKOG NAMIRENJA – ULOGA LICENCIRANOG PROCENITELJA, OPSEG RADA, PRIMENA NACIONALNIH STANDARDA PROCENE
Moderator: Vladimir Drašković CFA
• Zoran Djurić REV, Licenca 003
• Rajko Antonić REV, Licenca 006, Stručni odbor MF RS
• Zoran Jakovljević REV, Licenca 014
• Nadica Mladenoska Krckoska REV, Predsednik AIV

 

PANEL IV

LICENCIRANI PROCENITELJI U ULOZI SUDSKIH VEŠTAKA I STRUČNIH SAVETNIKA U SUDSKIM PREDMETIMA
Moderator: Danijela Ilić FRICS, REV, Licenca 025, Predsednik NUPS, član Upravnog odbora TEGoVA
• Melita Bestvina REV, Predsednik HDSViP
• Sudija Milena Trgovčević Prokić
• Vesna Stefanović ASA, REV, Licenca 037, Predsednik Upravnog odbora NUPS
• Zoran Stanić REV, Licenca 001, Stručni odbor MF RS