NUPS postao član međunarodne organizacije sudskih veštaka EuroExpert

Poštovani,

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je NUPS postao član međunarodne organizacije sudskih veštaka EuroExpert (The Organisation for European Expert Associations ).

EuroExpert  je multidisciplinarna organizacija koja predstavlja evropske veštake i radi na objedinjenju regulacije ove oblasti za čitavu Evropu i usaglašavanju standarda.

Lista svih članova EuroExpert  se nalazi na sledećem linku

https://www.euroexpert.org/membership/members.html

 

NUPS je na svojoj skupštini održanoj u martu 2019.  proširio delokrug  i uveo dodatnu sekciju čiji su članovi sudski veštaci.