Objavljen je prevod na srpski jezik prvog izdanja Evropskih standarda za procenu vrednosti poslovanja EBVS 2020

Prevod prvog izdanja Evropskih standarda za procenu vrednosti poslovanja – EBVS na srpski jezik, je izašao iz štampe. Standardi su u primeni od 24.03.2020. a pripremljeni su od strane visoko kvalifikovanih evropskih profesionalaca, i konačno pružaju proceniteljima poslovanja zajednički evropski pristup utemeljen u pravnom poretku EU.

Nacionalno udruženje procenitelja Srbije (NUPS) ovlašćeno je od strane evropske organizacije TEGOVA da obezbedi prevod na srpski jezik, kako bi svojim članovima, ali i svim ostalim zainteresovanim korisnicima, omogućio pregled principa najbolje prakse u oblasti procena poslovanja.

 

TEGOVA je već izdala prve sertifikate Recognized European Business Valuer (REV-BV) a očekuje se da će nacionalna udruženja, koja su članovi TEGOVA sa specijalnim statusom, upravljati svim izdatim REV-BV sertifikatima u budućnosti.

EBVS 2020 obezbeđuje harmonizovane evropske standarde, smernice i tehničke informacije koji služe da:

– pomognu proceniteljima poslovanja u pripremi koherentnih izveštaja o proceni koje će predstaviti svojim klijentima;

– da promovišu konzistentnost korišćenjem standardizovanih definicija vrednosti i pristupa proceni poslovanja;

– omoguće korisnicima procene da potpunije prepoznaju i razumeju šta se podrazumeva pod određenim uslovima i definicijama, tako da mogu uz bolje razumevanje da koriste procene vrednosti poslovanja koje su sačinjene na osnovu instrukcija koje su oni dali;

– obezbede standardizovani kvalitet, u smislu procene vrednosti koju prepoznaje stručna i najbolja praksa, kao referentnu tačku za korisnike procene;

– obezbede precizne osnove za ekonomske analize poslovnih poduhvata;

– povećaju svest o ulozi procenitelja poslovanja;

– institucionalizuju procedure koje će najsigurnije voditi ka jasnom određivanju preciznih i nedvosmislenih izveštaja i proceni, koji su u skladu sa zakonima EU i standardima procene vrednosti i knjigovodstva;

– promovišu koherentnost u okviru EU i nacionalnim zakonodavstvima i preporukama najbolje prakse.

 

Krzysztof Grzesik REV, FRICS, Predsednik TEGOVA, navodi: ”Kao odgovor na sve veće interesovanje udruženja procenitelja, TEGOVA je pripremila Evropske standarde za procenu poslovanja koji sadrže osnove najbolje prakse u proceni poslovanja, sa kvalitetom na koji se mogu osloniti procenitelji, javne institucije, investitori i finansijske institucije u Evropskoj Uniji i šire. Kao i EVS, i Evropski standardi procene poslovanja utemeljeni su na pravnom sistemu Evropske Unije a sve definicije i koncepti procene u skladu su sa regulativom EU”

 

Danijela Ilić REV, REV-BV, FRICS, Predsednik NUPS, član upravnog odbora TEGOVA i Predsednik odbora za Evropske Standarde procenu poslovanja (EBVSB) navodi: “ TEGOVA je posvećena uspostavljanju standarda koji su kompatibilni sa evropeizacijom poslovnih aktivnosti. Obrazloženje za sastavljanje standarda za procenu poslovanja za Evropu potiče iz potrebe za procenama vrednosti koje su konzistentne sa zahtevima evropskog zakona o kompanijama (EU Company Law) i potrebe za kvalitetnim procenama na koje se mogu osloniti investitori, finansijska industrija i procenitelji u Evropskoj Uniji i šire.

 

Zainteresovani korisnici mogu nabaviti prevod EBVS 2020 u sekretarijatu NUPS-a, a sve informacije o kupovini mogu se dobiti na mail office@procenitelji.org.rs ili na telefon 011/2422-961 i na veb sajtu udruženja na sledećem linku: https://procenitelji.org.rs/biblioteka/izdanja-standardi/

Originalno izdanje na engleskom jeziku možete pronaći na sledećem linku: https://tegova.org/static/f2f491b0d1308a81309cff4d4f59aa84/a5f96ed996a211_TEGOVA_EBVS_2020-digital_0.pdf