Online seminar – NEDAVNE PROMENE U MALOPRODAJI I NJIHOVE IMPLIKACIJE NA PROCENITELJE – Richard Grover

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da prisustvujete ONLINE seminaru 04. marta 2021. od 14:00 časova sa temom NEDAVNE PROMENE U MALOPRODAJI I NJIHOVE IMPLIKACIJE NA PROCENITELJE –

„Pandemija virusa COVID-19 je ostavila ozbiljne posledice na maloprodajni sektor zbog ograničenja kretanja koje je rezultiralo zatvaranjem prodavnica koje nisu neophodne, na duži period. Takođe se čini da su ubrzani neki trendovi čija je pojava bila očigledna i pre nego što nas je zahvatila pandemija, a posebno rast trenda kupovine putem interneta. Odgovor trgovaca na ovaj trend su njihovi učestali zahtevi da im se smanji cena zakupa u poslovnom prostoru i prelazak na plaćanje zakupnine na bazi njihovih ostvarenih prihoda. Seminar se bavi gore opisanim trendovima u maloprodaji i kako te promene utiču na procene tih poslovnih prostora.“

Predavač je Richard Grover MRICS, dugogodišnji profesor na Oxford Brookes Univerzitetu. Iako se penzionisao i dalje radi na Univerzitetu kao vanredni predavač na programima koji su akreditovani od strane RICS-a. Bavio se konsultantskim poslovima u mnogim zemljama, prvenstveno zemljama u tranziciji istočne Evrope, na projektima čiji je cilj razvoj tržišta nekretnina i razvoj povezanog edukativnog sistema. Nedavno je radio na projektima vezanim za porez na imovinu i projektima procena u Srbiji, Moldaviji i Turskoj u ime Svetske banke.

Prisustvom na online seminaru ostvarujete 3 CPD poena za kontinuiranu edukaciju licenciranih procenitelja kod Ministarstva finansija i/ili REV sertifikovanih procenitelja. Takođe, u skladu sa RICS sistemom za CPD kvalifikacione aktivnosti, koji se zasniva na ličnoj proceni, tj. svaki pojedinačni član odlučuje koje su aktivnosti bitne za njen/njegov profesionalni razvoj, preporučujemo ovaj seminar za vaš lični profesionalni razvoj u okviru profesije procenitelja.

 

*Simultani prevod je obezbeđen

*Predavanje će se održati ONLINE putem WEB PLATFORME pri čemu je potrebno da imate stabilnu internet konekciju kao i mikrofon i kameru kako bi mogli da učestvujete u diskusiji. Ovaj online seminar se održava samo u navedenom terminu, jednokratno i neće biti na raspolaganju u formi webinara NUPS-ovog programa za kontinuiranu profesionalnu edukaciju.

 

Prijave slati na office@procenitelji.org.rs