PREVOD EVS 2020

Prevod 9. izdanja EVROPSKIH STANDARDA ZA PROCENU VREDNOSTI – EVS na srpski jezik, je izašao iz štampe. Standardi su u primeni od 01.01.2021. i pripremljeni su od strane visoko kvalifikovanih evropskih profesionalaca.

 

Nadovezujući se na ono što je prehodno urađeno, ovo 9. izdanje je osmišljeno sa posebnim ciljem da obezbedi standarde koji su relevantni i lako razumljivi proceniteljima, klijentima i javnim službama.

 

Nacionalno udruženje procenitelja Srbije (NUPS) ovlašćeno je od strane evropske organizacije TEGOVA da obezbedi prevod na srpski jezik, kako bi svojim članovima, ali i svim ostalim zainteresovanim korisnicima, omogućio pregled principa najbolje prakse u oblasti procene nekretnina.

 

Krzysztof Grzesik REV FRICS, Predsednik TEGOVA, navodi: ”Od prethodnog izdanja, evropske vlasti su potvrdile njihovo pouzdanje u EVS. Najupečatljivije je to što je Evropska centralna banka u izdanju Priručnika za ocenu kvaliteta imovine za 2018. godinu za procenu kolaterala banaka ponovila da EVS ima prednost nad svim ostalim standardima.”

 

Michael P. Reinberg PHD REV FRICS CRE, Predsedavajući Odbora za evropske standarde za procenu nepokretnosti (EVSB), navodi : “ Standardi su osmišljeni u uverenju da profesija procene vrednosti mora biti svesna stvarne dodatne vrednosti koju na tržište i u javnost iznosi procena kvaliteta, te mora usaditi klijentima i državnim organima jasno razumevanje toga kako je procenitelj došao do određene vrednosti.”

 

EVS 2020 obuhvata evropsku praksu procene vrednosti kroz:

– Pojašnjenje ključnog pojma tržišne vrednosti, uz kompenzovanje nedostataka koji su se pojavili u različitim jezičkim verzijama zakona EU;

– Zajednički format za evropski izveštaj o proceni vrednosti stambenih nekretnina;

– Energetsku efikasnost i procenu, uzdignutim na nivo standarda;

– Nove smernice i dokumentaciju o pitanjima od stvarnog značaja za rad procenitelja u praksi;

– Razjašnjenje uloge naprednih statističkih modela, u skladu sa novim smernicama Evropskog nadzornog tela za bankarstvo (EBA);

– Jasan pristup Metodologiji procene vrednosti, uključujući i detaljno izlaganje ključnih pojmova, kao što su prihodovni pristup i troškovni pristup- amortizovani troškovi zamene;

– Jedinstveno izlaganje o zakonodavstvu EU i proceni vrednosti nekretnina koje, kao referentna tačka, omogućava proceniteljima da razumeju koliko je regulatorno okruženje tržišta nekretnina zasnovano na zakonima EU, što je od podjednakog značaja kako evropskim tako i nacionalnim nadzornim organima, političkim činiocima i stručnim licima.

 

Zainteresovani korisnici standarda mogu nabaviti prevod EVS 2020 u sekretarijatu NUPS-a, a sve informacije o kupovini mogu se dobiti na mail office@procenitelji.org.rs ili na telefon 011/2422-961 kao i na veb sajtu udruženja na sledećem linku: https://procenitelji.org.rs/biblioteka/izdanja-standardi/

 

Originalno izdanje EVS standarda na engleskom jeziku, u celosti, možete pronaći na sledećem linku: https://tegova.org/static/72fa037473e198cbd428e465158bcfdb/a6048c931cdc93_TEGOVA_EVS_2020_digital.pdf