NUPS je postao član TEGoVA u 2011. godini, redovno prati sve TEGoVA godišnje sastanke. NUPS ima odobrenje za prevod EVS na srpski jezik i do sada je izvršio prevod EVS 2009,  EVS 2012 i EVS 2016.

NUPS je dobio status AMA clana u TEGoVA  (Awarding member Association) u 2012. godini i time je ostvarena mogućnost da svojim članovima izdaje TEGoVA REV (Recognized European Valuer) oznaku, kao potvrdu o kvalitetu obavljanja procena nekretnina.

Na dan 2012-12-01 je izdato prvih  šest REV oznaka u Srbiji. Ove godine se navršava šest godina od izdavanja prvih REV profesionalnih oznaka a već su završena i dva ciklusa resertifikacije.

Prvi put u istoriji organizacije TEGoVA jedna žena je postala član Borda direktora (Upravnog odbora) i ta čast i zasluga idu na adresu Danijele Ilić, FRICS, REV, predsednika NUPSa kojoj je stotinu delegata iz čitave Evrope ukazalo poverenje, ali i priznanje za njen dotadašnji rad kako u TEGoVA tako i u okviru profesije u Srbiji.

NUPS je bio domaćin Spring TEGoVA Meeting 2017 u trajanju od 4 dana 20-23 April 2017.

Predsednik NUPSa, Danijela Ilic, FRICS, REV, je dobila poverenje članova TEGoVA skupštine za još jedan mandat u Upravnom odboru TEGoVA, tako da  NUPS i dalje ostaje u najvažnijem organu TEGoVA organizacije.