NUPS je postao član TEGOVA u 2011. godini, redovno prati sve TEGOVA godišnje sastanke. NUPS ima odobrenje za prevod EVS na srpski jezik i do sada je izvršio prevod EVS 2009,  EVS 2012. EVS 2016 i EVS 2020 kao i prvog izdanja EVBS 2020.

NUPS je dobio status AMA člana u TEGoVA  (Awarding member Association) u 2012. godini i time je ostvarena mogućnost da svojim članovima izdaje TEGOVA REV (Recognised European Valuer) oznaku, kao potvrdu o kvalitetu obavljanja procena nekretnina.

Na dan 2012-12-01 je izdato prvih  6 REV oznaka u Srbiji.

Prvi put u istoriji organizacije TEGOVA jedna žena je postala član Borda direktora (Upravnog odbora) i ta čast i zasluga idu na adresu Danijele Ilić, FRICS, REV, REV-BV, predsednika NUPSa kojoj je stotinu delegata iz čitave Evrope ukazalo poverenje, ali i priznanje za njen dotadašnji rad kako u TEGOVA tako i u okviru profesije u Srbiji. Danijela je bila član Upravnog odbora TEGOVA od 2014. do 2021. godine.

NUPS je bio uspešni domaćin Spring TEGoVA Meeting 2017 u trajanju od 4 dana 20-23 April 2017.