Seminar u saradnji sa iiBV

Dana 24.05.2016. sa početkom u 16.30. je održan seminar na temu „Kina: Domaće i inostrane transakcije“

nups 02

 

Video zapis možete pogledati na linku niže:

playvideo

Ray Moran ASA, MRICS – CEO, MG Valuation – Generalni direktor MG Valuation kompanije vec 34 godina posluje sa Internacionalnim firmama koje se bave procenama. Bavi se svim aspektima strateskog planiranja, prodaje i marketinga,  koordinacijom angazovanja i izvrsenja, i kontrolom kvaliteta. MG Valuation je nezavisna kompanija koja pruza usluge klijentima iz Amerike, Evrope i Azije/Pacifika. Ray se specijalizovao u oblasti odnosa sa klijentima i procenama za internacionalna spajanja i preuzimanja firmi, kao i poslovanju u Kini i Aziji/Pacifiku.

nups 044 nups 05 nups 04Ray je clan American Society of Appraisers (ASA), kao i clan Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS). Takodje je clan odbora International Institute of Business Valuers (iiBV), i glavni predstavnik njihovog Marketing komiteta; bivsi clan RICS-ovog Aerickog komiteta za Postrojenja i Opremu; I bivsi urednik zurnala ASA Machinery & Technical Specialty Journal.

Ray je doprineo pisanju knjige Financial Valuation: Applications and Models, objavljene 2003 godine i ponovo editovane 2006 i 2010 godine. Takodje je ko-autor Stranih investricija u nekretnine u Americi, objavljene u American Real Estate and Services, i clanka On-Line transakcije i aukcije, objavljenog u ASA M&TS Journal.

Vec je drzao diskusije i predavanja o problematici vrsenja procene i izvestavanja u Kini, Japanu, Singapuru, Hong Kongu i u Americi.

 

nups 041 nups 07