RICS-Uticaj COVID-19 na procene

RICS je objavio 9.09.2020 nova upozorenja za proceniteljsku praksu povezana sa pandemijom COVID 19.

Original dokumenta se može preuzeti klikom na PDF format RICS_ENG, dok prevod na srpski* jezik koji je pripremljen za potrebe članova NUPS-a treba koristiti uz originalni dokument na engleskom jeziku.

 

      RICS_ENG                                                                                 RICS_SRB    

 

*NUPS ne snosi nikakvu odgovornost povezanu sa verodostojnošću prevoda.

Održana RICS i NUPS zajednička godišnja konferencija

Poštovani,

Dana 9.9.2020. je održana RICS i NUPS zajednička godišnja konferencija sa temom „Aktuelni trendovi i mogućnosti na tržištu Jugoistočne Evrope i uloga profesionalizma u daljem razvijanju naših tržišta“

Konferencija je održana putem video linka uživo uz učešće 18 panelista iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Rumunije, Velike Britanije, ukupno iz 10 zemalja.

Nakon početnog kašnjenja konferencije ostatak je prošao bez ikakvih tehničkih problema, svi prijavljeni su se priključili, a posebno nam je zadovoljstvo da iskažemo pohvale koje smo primili vezane za teme i izlaganja.

 

 

Agenda                                                                                                          Biografija učesnika 

 

 

Pokrovitelji

 

 

Ukupno je bilo 170 učesnika, a predstavljamo vam deo statistike.

 

 

Kako je cela konferencija bila održana elektronski, u nedostatku fotografija koje su uobičajeno krasile ove naše strane prenosimo vam deo atmosfere iz NUPSa tokom konferencije.

 

Evropski standardi za procenu kapitala (EBVS) stupaju odmah na snagu

TEGoVA objavljuje Evropske standarde za procenu kapitala (EBVS), stupa odmah na snagu

 

Krzisztof Grzesik, predsedavajući TEGoVA-a, rekao je da je „Evropa dostigla prekretnicu koju trenutna kriza moze samo ubrzati-  EU je sada dominantni skulptor našeg regulatornog okruženja i procenitelji ne mogu više da ograničavaju svoje horizonte nacionalnom politikom i regulatornim okvirom. Ovi, prvi istinski evropski standardi procene kapitala, koji su pripremljeni od strane visoko kvalifikovanih profesionalaca, konačno pružaju proceniteljima kapitala zajednički evropski pristup utemeljen u pravnom poretku EU. “

 

Danijela Ilić, predsedavajuća Odbora za evropske standarde procene kapitala i članica upravnog odbora TEGoVA, rekla je da će „EBVS nametati doslednost u najvažnijim pitanjima procene kapitala, širom Unije i šire,  kandidatima za clanstvo u EU i okolnim zemljama. Standardi uspostavljaju procedure koje omogućavaju jasno pripremljene, nedvosmislene izveštaje o proceni vrednosti koji su u skladu sa EU regulativom i računovodstvenim standardima, pomažući firmama da iskoriste sve prednosti slobodnog kretanja ljudi, robe, usluga i kapitala na unutrašnjem tržištu EU.

 

Standardi stupaju na snagu odmah, a s obzirom na trenutna ograničenja kretanja, formalni događaj objavljivanja standarda obaviće se u petak, 30. oktobra u Briselu.

 

Brisel, 7. maja 2020

 

Za dalje informacije kontaktirajte:

Sekretarijat NUPS na +381 11 2422961

TEGoVA Sekretarijat, na +32 2 503 32 34 ; +32 478 22 54 53

 

Evropski standardi procene kapitala:  www.tegova.org,   https://procenitelji.org.rs/download/tegova-evsb-2020/

 

O TEGoVA

 

Evropska grupacija udruženja procenitelja (TEGoVA) objedinjuje 72 udruženja procenitelja iz 38 zemalja koja predstavljaju 70 000 kvalifikovanih procenitelja samostalno zaposlenih ili zaposlenih u specijalističkim firmama, kompanijama iz privatnog sektora, vladinim organima ili finansijskim institucijama, kako lokalnim tako i međunarodnim. TEGoVA evropskim ptandardima procene nepokretnosti (EVS) je Evropska centralna banka dala prednost nad svim ostalim standardima procene u uzastopnim izdanjima svog priručnika « Asset Quality Review » za ažuriranje vrednosti kolaterala u bankama.

vvv.tegova.org