TEGoVA, majska skupština i konferencija

Prolecna generalna skupstina TEGoVA odrzana je 14.05.2016 u Briselu.

Evropska Konferencija za procenu nekretnina je odrzana 13.05.2016.

Sve prezentacije sa navedenih dogadjanja se mogu preuzeti sa website TEGoVA,

http://www.tegova.org/en/p525040d2b3298

Brisel,may2016