Top 21 evropskih gradova za investiranje u 2024. godini

Top 21 evropskih gradova za investiranje u 2024. godini

 

Nadamo se da ste svi dobro i verujem da već pravite vaše investicione i finansijske planove za 2024. godinu.

No, pre nego što pređemo na planiranje sledeće godine, želeli smo da se osvrnemo na prethodnu godinu kada govorimo o ulaganjima u nekretnine.

Usporavanje kao ključna reč

Kao što smo nekoliko puta najavljivali prošle godine, glavna reč koja je definisala 2023. godinu bila je usporavanje tržišta. Iza nas je period od 12 meseci visokih kamatnih stopa, monetarnog zatezanja i otežanog finansiranja investicionih projekata za građevinske firme.

Sa druge strane, znate i sami da je svaka kriza ujedno i prilika. To nije kliše. Na tržištu je primetan trend lakšeg dogovora oko cena između kupaca i prodavaca nepokretnosti, što govori u prilog tome da je tržište značajno usporilo u 2023. godini i da na istom postoje dobre prilike za vas kao učesnike.

Inflacija je u Srbiji i dalje visoka i još uvek nije vraćena u ciljani okvir, ali su značajni koraci učinjeni od strane centralnih banaka na tom putu i svetlo se konačno vidi na kraju tunela kada govorimo o inflatornim pritiscima.

Šta očekivati od 2024. godine?

U narednoj godini očekujemo da će inflacija nastaviti da pada, ali ne očekujemo snižavanja kamatnih stopa Evropske centralne banke i Narodne banke Srbije.

Smatramo da će centralne banke sačekati reakciju tržišta nakon promene monetarne politike Federalnih rezervi u SAD-u koja se najavljuje za narednu godinu, te će na osnovu tih refleksija vući svoje naredne poteze.

Iz naše perspektive, naredna godina biće veoma interesantna za investitore na tržištu jer bi trebalo da vam služi kao priprema za odlične kupovine koje će se ukazati pred nama u narednih nekoliko godina.

Budite strpljivi, sačekajte svoju priliku i budite spremni da reagujete kada se za to ukaže povoljan trenutak. Brojevi ne lažu, tako da ih uvek stavite na papir pre samih ulaganja.

Na šta ćemo se mi fokusirati

Postoji nekoliko aspekata na koje ćemo se mi bazirati u narednih 12 meseci, a glavni svakako jeste otvaranje dodatnih usluga u vezi sa nekretninama za vas.Ovom fazom planiramo da zaokružimo trogodišnju transformaciju našeg modela poslovanja koji smo definisali početkom 2022. godine.

Glavni aspekt tog modela koji za sada možemo da vam otkrijemo jeste to da ćete moći putem nas da dolazite do najkvalitetnijih nekretnina sa tržišta za vaše potrebe, dok će konsultantske usluge biti rezervisane isključivo za nekretnine u okviru našeg portfolija koje ćemo moći da ponudimo našim klijentima.

Do tada, verujemo da ste nestrpljivi da vidite kako je rangiran 21 evropski grad kada govorimo o investiranju u nekretnine u 2024. godini i šta smo novo pripremili u našem ovogodišnjem priručniku za nekretnine, tako da vas nećemo više držati u neizvesnosti.

Priručnik možete skinuti klikom na link: https://leskaroski.rs/prirucnik-najperspektivnijih-21-evropskih-gradova-za-investiranje-u-2024-godini/

Srećni novogodišnji praznici i želimo vam veoma uspešnu 2024. godinu!