101 Obuka za procenitelje kapitala/poslovanja – PRIJAVITE SE ZA NOVI CIKLUS

Poštovani,

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da počinjemo sa novim ciklusom edukativnog programa „iiBV – kursevi za procenu vrednosti kapitala/poslovanja“ u organizaciji Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije-NUPS  u saradnji sa iiBV – Međunarodnim institutom za procenu vrednosti poslovanja/kapitala, vodećom međunarodnom profesionalnom organizacijom za edukaciju u proceni kapitala/poslovanja i to na SRPSKOM JEZIKU. 

 

Priključite se kursu iiBV 101 – Principi procene vrednosti kapitala/poslovanja na srpskom jeziku koji je planiran od 20-23. oktobra 2023.  

 

Kurs će biti održan putem online platforme – Zoom.

 

Sav materijal i predavanja su na srpskom jeziku, prezentovani od strane predavača, Zvonimira Petrovića ASA MRICS CEIV, sertifikovanim od strane iiBV.

 

Cilj kursa iiBV 101 je da upozna polaznika sa različitim vrstama analiza koje su uobičajene u sveobuhvatnom postupku procene vrednosti kapitala.

Dva bitna koncepta koja preovlađuju u ovom kursu su procena rasta i procena rizika. U postupku analize kompanije koja je predmet procene, analize pripadajuće industrije i makroekonomije, razmatraju se kvalitativni rizici, kao i kvantitativni rizici kroz analizu finansijskih pokazatelja.

Rast predmetne kompanije se procenjuje u okviru izrade projekcije, kao i prilikom selekcije tržišnih multiplikatora u primeni Tržišnog pristupa u proceni – direktnog poređenja.

Kurs iiBV 101 pokriva dva, od ukupno tri pristupa proceni: tržišni pristup – metod poređenja transakcija i uporedivih kompanija i troškovni pristup – metod neto imovine.

 

Agendu programa i prijavni formular možete pronaći u nastavku: Agenda iiBV 101  i FormularPrijave-ApplicationForm-iiBV101 2023

 

Edukativni program iiBV 101 – Principi procene vrednosti kapitala/poslovanja je priznat od strane Američkog udruženja procenitelja – ASA. Uspešan završetak kurseva  iiBV 101, 102, 103 i 105 je sastavni deo uslova za dobijanje globalno priznate profesionalne oznake – ASA ili CBV za procenitelje kapitala kao i jedan od uslova za sticanje evropski priznate oznake REV-BV za procenitelje kapitala/poslovanja.

 

!NOVOU novembru 2022. NUPS je stekao mogućnost da izdaje TEGOVA REV-BV sertifikate u Srbiji. REV-BV (Recognised European Business Valuer) je znak izvrsnosti u proceni vrednosti poslovanja/kapitala. Uslove za sticanje REV-BV u zavisnosti od prethodnog iskustva, univerzitetskog obrazovanja i dodatnog usavršavanja u oblasti finansija, ekonomije, procena možete pogledati u REV-BV programu u dokumentu u nastavku: REV-BV Program – RECOGNISED EUROPEAN BUSINESS VALUER SRB

 

Obezbedite na vreme svoje učešće na edukaciji slanjem popunjenog prijavnog formulara na office@procenitelji.org.rs