iiBV 103 – Procena vrednosti kapitala sveobuhvatna studija slučaja – Obuka za procenitelje poslovanja/kapita

Iskoristite mogućnost da steknete jedan od uslova za dobijanje globalno priznate profesionalne oznake – ASA, CBV i evropski priznate oznake REV-BV za procenitelje kapitala/poslovanja.

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da nastavljamo sa održavanjem edukativnog programa „iiBV – kursevi za procenu vrednosti kapitala/poslovanja“ u organizaciji Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije-NUPS  u saradnji sa iiBV – Međunarodnim institutom za procenu vrednosti poslovanja/kapitala, vodećom međunarodnom profesionalnom organizacijom za edukaciju u proceni kapitala/poslovanja i to na SRPSKOM JEZIKU. 

Održavanje iiBV 103 – Procena vrednosti kapitala sveobuhvatna studija slučaja na srpskom jeziku je planirano u junu 2024, po sledećem rasporedu:  

Datum Dan
20. jun četvrtak
21. jun petak
24. jun ponedeljak
25. jun utorak

Kurs će biti održan putem online platforme – ZOOM.

Sav materijal i predavanja su na srpskom jeziku, prezentovani od strane predavača, Zvonimira Petrovića ASA MRICS CEIV, sertifikovanim od strane iiBV.

Agendu programa i prijavni formular možete pronaći u nastavku: Agenda iiBV 103  i FormularPrijave-ApplicationForm-iiBV103 juni 2024

Edukativni program iiBV 103 – Procena vrednosti kapitala sveobuhvatna studija slučaja je priznat od strane Američkog udruženja procenitelja – ASA. Uspešan završetak ovog kursa je sastavni deo uslova za dobijanje globalno priznate profesionalne oznake – ASA ili CBV za procenitelje kapitala.

Napominjemo da prema putanji za sticanje ASA odslušani edukativni programi iiBV 101, 102, 103 i 105 i uspešno položeni ispiti na kraju svakog edukativnog programa predstavljaju jedan od uslova za apliciranje  za ASA profesionalnu oznaku kod međunarodne, Američke asocijacije procenitelja – ASA, kao i jedan od uslova za sticanje evropski priznate oznake REV-BV za procenitelje kapitala/poslovanja.

Obezbedite učešće na edukaciji slanjem prijavnog formulara na office@procenitelji.org.rs