CPD program za 2023 – seminari i webinari

NUPS je organizator kontinuiranog profesionalnog usavršavanja licenciranih procenitelja nepokretnosti, u skladu sa rešenjem Ministarstva finansija 401-00-2350/2017-16

Celoukupni NUPS-ov plan CPD programa za 2023. godinu, koji se ažurira redovno, možete pronaći na našem vebsajtu: https://procenitelji.org.rs/edukacija/kontinuirana-profesionalna-edukacija/

CPD plan se sastoji od planiranih seminara i konferencija koji će se održati uživo na određeni datum, kao i od webinara koji su vam dostupni online tokom cele godine.

 

Obaveštavamo vas i da je, od danas, dostupan NOVI webinar – Aktuelno stanje na tržištu nekretnina u Srbiji i regionu – pregled prethodne godine i projekcije – da li će „tamni oblaci” nad tržištem zaobići nepokretnosti?

Pohađanje webinara donosi proceniteljima 2 CPD boda.

Predavač Filip Leskaroski , osnivač Leskaroski – Real Estate & Consulting , je održao seminar uživo 22.02.2023. u učionici NUPS-a, a koji je tom prilikom snimljen i postavljen na našu edukativnu platformu.

 

Kako se prijaviti i pohađati webinare?

Slanjem emaila na office@procenitelji.org.rs nas možete obavestiti koje ste webinare zainteresovani da pohađate. Nakon toga će Vam biti poslat predračun, a po uplati omogućen pristup od 24h u periodu od 14 dana.

 

Putem emaila vam šaljemo parametre, Korisničko ime i lozinku, kojim se logujete na odgovarajući sajt. U okviru dostupnog webinara prisutan je video materijal koji je potrebno odgledati, prateća prezentacija, a ponekad i dodatni materijal, i na kraju mini test od 10 pitanja koji je potrebno uspešno rešiti (minimalno 60% uspešnosti – 6 tačnih odgovora) iz dva moguća pokušaja kako bi se webinar priznao kao uspešno završen.

Kada evidentiramo uspešno položen test, šaljemo vam Potvrdu o pohađanju sa odgovarajućim brojem osvojenih CPD bodova.