EuroExpert bilten za sudske veštake

Krovno evropsko udruženje sudskih veštaka EuroExpert je objavilo novo izdanje biltena na engleskom jeziku – bilten možete preuzeti na sledećem linku – EuroExpert bulletin 03

NUPS je član EuroExpert-a od 2019. godine.