FINIZ konferencija – Sesija G: Značaj procene vrednosti nepokretnosti sa aspekta profesionalne regulative iz oblasti računovodstva i revizije

 

Kompletnu Agendu FINIZ – Međunarodne konferencije u organizaciji Singidunum univerziteta možete videti na zvaničnom sajtu konferencije na linku: https://finiz.singidunum.ac.rs/agenda-2022/

*Učešće na Sesiji G se boduje sa 2 CPD boda za REV i licencu

*Učešće je bez naknade

*Konferencija će se pratiti putem Microsoft Teams online video platforme

 

Vaše prijave poslati na email adresu office@procenitelji.org.rs

 

Vidimo se na FINIZ-u!

 

 

Napomena:

Radi izdavanja potvrde kontinuiranog profesionalnog usavršavanja (CPD potvrde) neophodno je:

  • da je uredno izvršena prijava
  • obavezno prisustvo seminaru uz obavezno evidentiranje prisutnosti (prijava na MS Teams platformu sa svojim emailom i imenom i prezimenom)