FINIZ konferencija 2021

Poštovani članovi,

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da će se osma po redu Međunarodna naučna konferencija FINIZ 2021, pod nazivom ”Da li ste spremni za ContinuousNEXT® pristup po okončanju pandemije izazvane virusom Covid-19?” održati u petak, 03.12.2021. godine u organizaciji Univerziteta Singidunum u Beogradu. Konferencija će biti održana u online formatu putem Microsoft Teams platforme.

Interaktivnu agendu konferencije možete pogledati klikom na sleći link: AGENDA FINIZ 2021

Pozivamo vas da uzmete učće na predstojećoj sesiji međunarodne naučne konferencije FINIZ 2021 koja će se u skladu sa preporukama održati online u petak 03.12.2021. sa početkom u 13.10h

Kao i prethodnih godina, posebna sesija biće posvećena proceni vrednosti, a ove godine tema će biti:

SESIJA G: Trostruki efekat promene regulative EU iz oblasti zaštite životne sredine na postupak procene vrednosti

Kratak opis sesije: Cilj ove sesije jeste razvijanje konstruktivne diskusije između panelista i učesnika sesije u cilju razmene iskustva, unapređenja razumevanja i sagledavanja efekata i posledica, primene nove regulative EU vezano za zaštitu životne sredine, na organizaciju i izvođenje postupka procene vrednosti: nepokretnosti; postrojenja, mašina i opreme i vrednosti poslovanja privrednih društava.

Kako biste pristupili sesiji (na dan konferencije 03.12.2021. u 13:10h) upotrebite sledeći link:   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFmYTljYTAtODllYS00NjlmLWJjNGMtMmIxYTZlYTA0Nzk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226803bd81-0152-4226-8452-fa21ab46b15f%22%2c%22Oid%22%3a%22165f458e-bb41-474a-aa4e-8447bbcc2cf5%22%7d

Molimo vas da za prijavljivanje upotrebite nalog (e-mail adresu) sa vašim imenom i prezimenom (nemojte koristiti tuđe naloge), radi preciznog evidentiranja prisustva na ovoj sesiji.

*Učešće u sesiji za procenitelje se boduje sa 2 CPD boda za REV i licencu

*Učće je besplatno

Molimo da i nas, na email adresu office@procenitelji.org.rs obavestite o Vašoj prijavi na sesiji.