REZIDUALNA METODA – profesor Nick French -ONLINE predavanje 29.11.2021.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da prijavite učešće u ONLINE predavanju profesora Nick French-a, u ponedeljak, 29.11.2021. sa početkom u 14:00 časova, sa temom – REZIDUALNA METODA – Tradicionalna rezidualna metoda i alternativna, DNT metoda za procenu zemljišta/nekretnina namenjenih razvoju. Tradicionalna rezidualna metoda je najčešće primenjivana metoda za procenu nekretnina za razvoj, međutim kada su u pitanju razvoji koji se odvijaju u fazama i/ili kada se vrši prodaja u ranoj fazi razvoja, primenjuje se DNT metoda. Niže pogledajte biografiju predavača.

Profesor: Nick French
Nick French je priznati stručnjak u oblasti procene imovine. Prethodno je radio kao profesor na raznim univerzitetima u Velikoj Britaniji, Evropi i SAD predajući opsežno u oblastima procene, investicija i korporativnih nekretnina na BSc, MSc i MBA programima. Nakon penzionisanja nastavlja da objavljuje stručne radove, predaje na konferencijama i priprema predavanja za profesionalce u oblasti nepokretnosti u zemlji i inostranstvu. Njegove tekstove možete pronaći u The Property Chronicle https://www.propertychronicle.com/

Nick je član RICS-a i u prošlosti je redovno bio deo raznih komitetia kao što su Odbor za procenu UK i Grupa za korporativnu strategiju nekretnina. Takođe je bio član Stručnog odbora Međunarodnog saveta za standarde vrednovanja (IVSC) i radio je sa Evropskom grupom udruženja procenitelja (TEGoVA). Trenutno je predsedavajući Stručne radne grupe za globalne standarde vrednovanja (raniji naziv Odbor za globalne standarde vrednovanja) kod RICS.

U nastavku možete pogledati planiranu Agendu – National Association of Valuers of Serbia#June 2021#Agenda#Nick French kojom je predvidjeno predavanje uz praktičan samostalni rad na studijskom slučaju čije će rešenje biti obezbeđeno naknadno.

Simultani prevod je obezbeđen
Predavanje će se održati ONLINE putem WEB PLATFORME pri čemu je potrebno da imate stabilnu internet konekciju. Dostupna je mogućnost postavljanja pitanja predavaču putem EMAIL-a ili CHAT-a na platformi, a profesor će odgovoriti na sva vaša pitanja nakon predavanja, putem e-maila.
*Ovaj online seminar se održava samo u navedenom terminu, jednokratno i neće biti na raspolaganju u formi webinara NUPS-ovog programa za kontinuiranu profesionalnu edukaciju.

Prisustvom na online seminaru ostvarujete 6 CPD poena za kontinuiranu edukaciju licenciranih procenitelja kod Ministarstva finansija i/ili REV sertifikovanih procenitelja. Takođe, u skladu sa RICS sistemom za CPD kvalifikacione aktivnosti, koji se zasniva na ličnoj proceni, tj. svaki pojedinačni član odlučuje koje su aktivnosti bitne za njen/njegov profesionalni razvoj, preporučujemo ovaj seminar za vaš lični profesionalni razvoj u okviru profesije procenitelja.

Kotizacija
Kotizacija za članove NUPS-a iznosi 110 eur sa uračunatim PDV-om, u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Eurobank na dan fakturisanja.
Kotizacija za sve ostale zainteresovane iznosi 130 eur sa uračunatim PDV-om, u dinarskoj protivvrednosti po
prodajnom kursu Eurobank na dan fakturisanja.

Prijave slati na office@procenitelji.org.rs sa podacima platioca.