Izmene u UO

Na sednici UO NUPS, održanoj 09.04.2021, Upravni odbor je u svoj sastav kooptirao nove članove, i to Vuleta Mizdrakovića i Ivanu Stanojević, uz prethodnu evaluaciju njihove stručnosti i doprinosu u radu i ostvarivanju ciljeva NUPSa tokom prethodnih godina kao i spremnosti da se posvete članstvu u Upravnom odboru.

Mandat kooptiranih članova UO ističe kada i svim drugim članovima UO NUPS, kako je odlučeno na poslednjoj sednici Skupštine NUPS.

Novi članovi su kooptirani u skladu sa Statutom, nakon što su dva člana UO NUPS dali ostavke na svoje funkcije, i to Marko Popović i Nina Milenković.

 

doc.dr Vule Mizdraković

Vule je doktorirao na Univerzitetu Singidunum, odbranivši disertaciju iz oblasti stečaja.Od 2007. godine zaposlen kao saradnik u nastavi na Univerzitetu Singidunum za užu naučnu oblast Računovodstvo i revizija. Trenutno je prodekan za nastavu i angažovan je na predmetima: Računovodstvo, Finansijsko izveštavanje, Revizijska regulativa i Analiza finansijskih izveštaja.

Od 2010. godine, redovni je predavač i ispitivač na edukativnom programu Procena vrednosti nepokretnosti, na modulima iz oblasti računovodstva i statistike i Procena vrednosti mašina i opreme, u okviru Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije (NUPS). Takođe je i član komisije za sticanje REV (Recognised European Valuer) sertifikata i Komisije za proveru rada licenciranih procenitelja.

 

 

 

Ivana Stanojević REV, licenca za procenitelja nepokretnosti br. 30

Ivana je diplomirani inženjer arhitekture i sudski veštak u oblasti arhitekture. Poseduje višegodišnje iskustvo u pružanju savetodavnih usluga na polju nekretnina, uključujući procenu, studije izvodljivosti i upravljanje projektima.

Od 2009. godine je upravni partner u kompaniji IBM Consult Ltd, što podrazumeva definisanje, kontrolu i implementaciju projekta za razvoj zemljišta, transformaciju korišćenja zemljišta, procenu imovine, pravnu verifikaciju i koordinaciju sa svim povezanim vlastima.

U okviru NUPSa, Ivana je trenutno i član Disciplinske komisije, RE i REV ispitne komisije i Komisije za proveru rada licenciranih procenitelja.