Stručni skup 26.12.2018.

Poštovani članovi NUPS-a

 

Pozivamo Vas da tradicionalno obeležimo kraj još jedne uspešne godine i da uzmete  učešće na  stručnom skupu dana 26.12.2018. u 17.30h sa temom

 

AKTUELNOSTI IZ PRAKSE PROCENITELJA – RAZMENA ISKUSTAVA U VEZI PRIMENE NACIONALNIH STANDARDA PROCENE

Neke od tema o kojima će se diskutovati su:

  • PDV na nove stanove koji se kupuju od investitora
  • Izmena i dopuna Zakona o ozakonjenju
  • Stepen završenosti objekata – NKOSK

Broj CPD bodova: 2 (za REV i Licencu)

 

Cena: 2.400 rsd + pdv (moguće plaćanje na licu mesta)

  • Lokacija: restoran Hyde Park

Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 6 / Botićeva 1 (Dedinje)

(Obezbeđen je bar sa izborom domaćeg pića. Nakon diskusije će biti postavljen švedski sto.)

Prijavite se e-mailom na: office@procenitelji.org.rs

 

Ugovor o licenci između NUPS i iiBV

 

                                                                                                                                            

Nakon nekoliko godina saradnje na organizovanju međunarodno prepoznatih kurseva za procenu kapitala u Srbiji, na engleskom jeziku, Nacionalno Udruženje Procenitelja Srbije (NUPS) je potpisalo Ugovor o licenci  sa International Institute for Business Valuation (iiBV ) za kurseve za procenu kapitala koji će se održavati u Srbiji, na srpskom jeziku, pri čemu je između iiBV i American Society of Appraisers (ASA) postignut sporazum da kursevi na srpskom jeziku budu akreditovani od strane ASA.

Sporazum između NUPS-a i iiBV predstavlja istorijski momenat u edukaciji svih zainteresovanih procenitelja kapitala u Srbiji jer je do nedavno međunarodno prepoznata edukacija bila uglavnom dostupna zaposlenima u poznatim revizorskim kompanijama, što kroz njihove izvršne  “inhouse” treninge a nešto i kroz iiBV i/ili ASA kurseve. Lakši i povoljniji pristup međunarodno prepoznatoj edukaciji za procenu kapitala, na srpskom jeziku, će omogućiti harmonizaciju prakse u ovoj oblasti i izdizanje kvaliteta procena i među svim proceniteljima koji posluju u svojim manjim kompanijama. Domaći procenitelji kapitala će, uz neophodan uslov vezan za edukaciju, i ispunjavanjem svih ostalih uslova biti u prilici da steknu međunarodno najpoznatiju akreditaciju za procenu kapitala – ASA.

Danijela Ilic, FRICS, REV, Predsednik NUPS-a je prokomentarisala da “ iako već nekoliko godina unazad iiBV održava kurseve za procenu kapitala na engleskom jeziku u NUPS-u, napravljen je veliki iskorak u podršci domaćih procenitelja kapitala tako što im je sada omogućeno praćenje edukacije i na srpskom jeziku. Ugovor o licenci podrazumeva redovno ažuriranje edukativnog materijala od strane iiBV kuratora kurseva koji su prepoznati i kao iskusni procenitelji kapitala i kao eksperti u prenošenju znanja.”


https://iibv.org/the-international-institute-of-business-valuers-iibv-announces-agreement-for-accreditation-of-courses-in-local-languages-accepted-by-the-american-society-of-appraisers-asa/


http://www.appraisers.org/Disciplines/Business-Valuation/bv-news-and-events/2018/10/15/asa-and-iibv-announce-agreement-for-accreditation-of-courses-in-local-languages


Izveštaj za medije     press release koji je izdao iiBV


TEGoVA generalna skupština u Atini: Usvojena odluka o pripremi evropskih standarda za procenu kapitala

Na inicijativu udruženja-članica TEGoVA-e koje među svojim članstvom imaju i procenitelje kapitala ali i zbog sve većeg interesovanja procenitelja nepokretnosti koji žele da diversifikuju svoje usluge na tržištu, upravnom odboru TEGoVA predložena je priprema evropskih standarda za procenu kapitala. UO TEGoVA je odobrio ovu inicijativu i stavio na glasanje na generalnoj skupštini u Atini. Inicijativa je odobrena i od strane generalne skupštine i time je TEGoVA napravila istorijski iskorak jer je do sada bila prepoznata kao organizacija koja okuplja najbolje eksperte iz oblasti procene nepokretnosti, izdaje evropske standarde za procenu nepokretnosti i profesionalne oznake REV, REVC i TRV.

TEGoVA će u najkraćem roku sastaviti komisiju od vrhunskih eksperata iz redova svojih članova i početi sa pripremom evropskih standarda za procenu kapitala. Ovi standardi će pre svega biti prilagođeni potrebama procenitelja nepokretnosti koji takođe rade i procene kapitala.

U budućnosti, TEGoVA će se baviti analizom neophodnih a nedostajućih znanja i veština kod procenitelja nepokretnosti koji se žele razvijati u oblasti procene kapitala.  TEGoVA će podržati obrazovne inicijative usmerene ka pružanju takvih programa.


https://www.tegova.org/en/p561f9f4504887

 

Radni sastanak sa predstavnicima TEGoVA

U Beogradu, 15.08.2018, održan je sastanak predsednika TEGoVA, Krzysztof Grzesik, FRICS, REV  i  Danijele Ilić, FRICS, REV, predsednika NUPS i člana EVPMB (European Valuation Practice and Methodology Board) na kojem je razmatran nacrt teksta EVIP 5 – Metodologije Procene/ Prihodovni pristup za sledeće izdanje EVS standarda.

Tom prilikom, Danijela Ilić je konstatovala da u Srbiji i okruženju jača interesovanje za sticanje evropske profesionalne oznake REV i da očekuje da će uskoro u Srbiji biti oko 80 procenitelja nekrtenina koji nose oznaku REV, što predstavlja značajan broj uzimajući u obzir veličinu tržišta. Svi postojeći nosioci REV oznake uspešno završavaju resertifikaciju koja je propisana na svakih 5 godina.

Napomenula je da iako su kriterijumi za sticanje REV profesionalne oznake izuzetno zahtevni i strogi, to ne utiče na smanjenje interesovanja već naprotiv, motiviše procenitelje da se na tržištu  transparentno izdvoje svojom dobrom praksom.

Program stručne obuke „Procena vrednosti nepokretnosti“ 21. Septembar 2018.

Poštovana/i,

Nacionalno Udruženje Procenitelja Srbije, NUPS sa zadovoljstvom Vas poziva da se prijavite za program stručne obuke „Procena vrednosti nepokretnosti“.

NUPS je rešenjem Ministarstva finansija broj 153-00-158/2017-16 upisan u imenik Organizatora stručne obuke za sticanje državne licence procenitelja nepokretnosti. Program počinje 21.9.2018, a predavanja  se završavaju 27.10.2018.

Zainteresovani za sticanje državne licence kao i REV profesionalne oznake mogu program da pohađaju:

– celokupni program isključivo u učionici ili

– celokupni program putem weba, a modul 3 i 9 moguće i uživo u učionici.

Agendu programa i prijavni formular možete pronaći i na našem web sajtu na linku

https://procenitelji.org.rs/edukacija/obuka-za-procenitelje-nekretnina/

Izaberite Vama najprikladniji način i svojom prijavom obezbedite sebi mesto i učešće na programu. Ukoliko ste zainteresovani rezervaciju možete izvršiti  slanjem prijave na adresu NUPSa  office@procenitelji.org.rs