EuroExpert bilten za sudske veštake

Krovno evropsko udruženje sudskih veštaka EuroExpert je objavilo novo izdanje biltena na engleskom jeziku – bilten možete preuzeti na sledećem linku – EuroExpert bulletin 03

NUPS je član EuroExpert-a od 2019. godine.

Kroll: Uticaj visoke inflacije i volatilnosti tržišta na pretpostavke u vezi cene kapitala – Oktobar 2022

Rezime

Kroll redovno prati promene stanja globalnog ekonomskog i finansijskog tržišta koje mogu da utiču na promene u našoj premiji za rizik sopstvenog kapitala (ERP) i prateće preporuke za bezrizične stope. Bezrizična stopa i ERP su ključni inputi koji se koriste za izračunavanje cene sopstvenog kapitala u kontekstu modela procenjivanja kapitalne aktive (CAPM) i drugih modela koji se koriste za razvoj diskontne stope. Takođe ažuriramo podatke o riziku zemlje na kvartalnoj osnovi za 175+ zemalja koristeći različite modele.

U decembru 2021. godine, uprkos izvesnoj neizvesnosti u vezi sa uticajem omikronske varijante COVID-19, činilo se da je svetska ekonomija na snažnom putu ka oporavku, iako sa izvesnim nejednakostima u regionima. Glavne centralne banke razmatrale su određeni nivo normalizacije monetarne politike, kako usporavanjem (ili potpunom obustavom) mera kvantitativnog ublažavanja (QE), tako i politikom podizanja kamatnih stopa, posebno pošto se pokazalo da su inflatorni pritisci više nego prolazni u mnogim zemljama. 3. januara 2022. S&P 500 indeks je postigao novi visoki rekord, dok je dva dana kasnije STOXX Europe 600 indeks dostigao sopstveni rekord. U to vreme, Kroll je počeo da procenjuje kada i pod kojim okolnostima bi moglo biti prikladno smanjiti naše preporučene ERP-ove za SAD i Evrozonu.

Počevši od sredine januara, pošto je inflacija nastavila da iznenađuje sa porastom većim od očekivanog, dostižući nivoe koji u nekim zemljama nisu viđeni u prethodnih 30 do 40 godina, globalna tržišta kapitala su postala nestabilnija. Investitori su pokušali da utvrde veličinu i brzinu kojom će centralne banke podizati kamatne stope, što bi dovelo do potencijalnog smanjenja vrednosti kompanija u različitim delatnostima usled povećanja diskontne stope.

Faktori kao što su povećana potražnja potrošača za robom i uslugama (podstaknuta nagomilanom potražnjom i neviđenim nivoima monetarnih i vladinih fiskalnih stimulansa za borbu protiv pandemije), nedostatak radne snage i uska grla u globalnom lancu snabdevanja koja proističu iz COVID-19, su doprineli da inflatorni pritisci rastu. Pored toga, rastuće tenzije između Rusije i Ukrajine kulminirale su ruskom invazijom na Ukrajinu 24. februara 2022. Rat Rusije i Ukrajine je sada premašio trajanje od 7 meseci i izvršio dalji pritisak, na već nategnute, globalne lance snabdevanja, doprinoseći značajnom povećanju cena hrane i određenih roba širom sveta.

Ekonomisti su nastavili da projektuju smanjenje globalnog realnog ekonomskog rasta za 2022. i 2023. godinu, pri čemu je Evropa posebno pogođena zbog svoje veće izloženosti Rusiji i Ukrajini, a takođe zato što je već patila od energetske krize i pre ovih događaja. Veliko pitanje za investitore je da li će centralne banke uspeti da kontrolišu inflaciju usporavanjem privredne aktivnosti, a da pritom ne naprave veliku recesiju.

Ovaj povećani nivo neizvesnosti doveo je do promene cena vlasničkih hartija od vrednosti na berzama širom sveta. Krajem septembra 2022. S&P 500 indeks je pao za 25% od početka godine, dok je NASDAQ Composite indeks izgubio 32% (u smislu cena); oba indeksa se smatraju na teritoriji „bear market“ opadajućeg tržišta. VIX (indeks volatilnosti na S&P 500 indeksu) je sada viši nego u decembru 2020. godine, kada je Kroll poslednji put promenio svoj preporučeni američki ERP. U slučaju Evrope, VSTOXX (indeks volatilnosti na indeksu EURO STOXX 50) je i dalje povišen, ali je niži u odnosu na nivoe zabeležene još u martu 2022, neposredno nakon ruske invazije na Ukrajinu. Indeks STOXX Europe 600 je pao za 20% (u smislu cene) od početka godine do septembra 2022.

Kako glavne centralne banke nastavljaju da signaliziraju povećanje kamatnih stopa (Banka Japana je izuzetak), primećena je značajna volatilnost prinosa na državne hartije od vrednosti. Ovo je pogoršano stalnim nedostatkom poverenja u novu vladu Ujedinjenog Kraljevstva nakon najave značajnih smanjenja poreza od 23. septembra 2022. koje će se finansirati izdavanjem novog državnog duga. U bliskoj budućnosti, moguće je da će doći do još većih nivoa volatilnosti u spot prinosima  pre nego što se stabilizuju. Bez obzira na dolenavedene reference na spot prinose od datog datuma procene, ako prinosi na državne obveznice nastave da značajno variraju, procenitelji će možda želeti da razmotre korišćenje pokretnog proseka spot prinosa kako bi ublažili uticaj ove volatilnosti (npr. sedmični prosek, mesečni prosek).

U širem smislu, ova povećana neizvesnost će imati negativan uticaj na procenu investicija na globalnom nivou. Neizvesnost izazvana ovim događajima zahteva ponovnu procenu pretpostavki cene kapitala. Iako su sledeće preporuke na snazi od 18. oktobra 2022, mnogi uslovi i faktori rizika koji podržavaju nove smernice već su bili prisutni krajem septembra 2022.

Preporuke za cenu kapitala

 • Sjedinjene Američke Države: Kroll preporučeni američki ERP se povećava sa 5,5% na 6,0% kada se razvijaju diskontne stope denominirane u USD od 18. oktobra 2022. do daljnjeg. Ovo se poklapa sa višom od normalizovane bezrizične stope od 3,5% ili spot 20-godišnjeg prinosa američkog trezora na datum procene. Svesni smo nedostatka problema likvidnosti na američkom tržištu trezora za rok dospeća od 20 godina, što izaziva izvesnu distorziju u 20-godišnjem prinosu u odnosu na onaj posmatrani rok dospeća od 10 i 30 godina. Nastavićemo da pažljivo pratimo situaciju i objavićemo nove smernice ako i kada bude potrebno.
 • Kanada: Kroll normalizovana bezrizična stopa ostaje na 3,5%. Međutim, preporučujemo da koristite spot prinos na dugoročne obveznice Vlade Kanade kao zamenu za bezrizičnu stopu ako je preovlađujući prinos na datum procene veći od naše normalizovane kanadske bezrizične stope od 3,5%. Ovo uputstvo je na snazi kada se razvijaju diskontne stope denominirane u CAD od 18. oktobra 2022. i nakon toga, dok se ne izdaju dalje smernice.
 • Evrozona (iz perspektive nemačkog investitora): Trenutni Kroll preporučeni ERP u evrozoni ostaje u rasponu od 5,5% do 6,0%. Na osnovu trenutnih uslova na ekonomskom i finansijskom tržištu, i dalje verujemo da je ERP od 6,0% prikladniji kada se razvijaju diskontne stope denominirane u evrima od 14. marta 2022. i nakon toga, sve dok se ne izdaju dalje smernice. Međutim, do daljnjeg povećavamo Kroll normalizovanu bezrizičnu stopu za Nemačku sa 2,0% na 3,0%, od 18. oktobra 2022. kada se razvijaju diskontne stope denominirane u evrima. Pored toga, preporučujemo korišćenje spot 15-godišnje nemačke državne obveznice kao zamene za bezrizičnu stopu ako je preovlađujući prinos na datum procene viši od naše normalizovane nemačke bezrizične stope od 3,0%. Inkrementalna prilagođavanja rizika zemlje za druge zemlje evrozone sa rejtingom državnog duga ispod AAA mogu biti odgovarajuća. Imajte na umu da ove informacije ne zamenjuju nemačke IDW (Institut der Wirtschaftsprüfer) smernice za projekte koje će pregledati nemački revizori ili regulatori.
 • Ujedinjeno Kraljevstvo: Kroll normalizovana stopa bez rizika za UK je povećana sa 3,5% na 4,0% od 18. oktobra 2022. kada se razvijaju diskontne stope denominirane u GBP, do daljnjeg. I dalje preporučujemo korišćenje spot 20-godišnje državne obveznice Velike Britanije kao zamene za bezrizičnu stopu ako je preovlađujući prinos na datum procene viši od naše normalizovane bezrizične stope u Velikoj Britaniji od 4,0%.

 

Za odabrane osnovne podatke koji podržavaju najnovije smernice za ove zemlje, kliknite ovde.

Za sva pitanja kontaktirajte costofcapital.support@kroll.com

 

Izvor fotografije: https://www.kroll.com/-/media/cost-of-capital/impact-high-inflation-market-volatility-coc-assumptions-2022.pdf

 

*Napomena: NUPS ne snosi nikakvu odgovornost povezanu sa verodostojnošću prevoda. U slučaju neslaganja između jezičkih verzija, merodavna je originalna verzija na engleskom jeziku.

Originalni tekst objave na engleskom jeziku i fotografiju možete pronaći na sledećem linku:

https://www.kroll.com/-/media/cost-of-capital/impact-high-inflation-market-volatility-coc-assumptions-2022.pdf

Edukativni program „Procena mašina i opreme“ zima 2022 – Prijave u toku!

Edukativni program „Procena mašina i opreme“ održaće se u periodu od 14. Decembar 2022. do 23. Januar 2023.

Celokupni program se održava putem web platforme.

Više informacija o programu možete pronaći u Agenda Procena mašina i opreme Jesen 2022 Web

Prijavu možete izvršiti slanjem FormularPrijave-ApplicationForm ME zima WEB na adresu NUPSa office@procenitelji.org.rs

Prijavljivanje je u toku!

1. izdanje EVS-PME – Evropski standardi za procenu vrednosti postrojenja, mašina i opreme

Obaveštavamo vas da je TEGOVA objavila 1. izdanje EVS-PME – Evropskih standarda za procenu vrednosti postrojenja, mašina i opreme.

Standardi su u primeni od 01.11.2022. i pripremljeni su od strane visoko kvalifikovanih evropskih profesionalaca. Digitalna verzija standarda na engleskom jeziku može se preuzeti sa stranice https://tegova.org/european-plant-machinery-equipment-valuation-standards-evs-pme

 

UVOD

Konstantinos P. Pallis MEng DEA REV, Predsednik odbora za Evropske standarde za procenu vrednosti postrojenja, mašina i opreme i član TEGOVA Upravnog odbora

U ovoj knjizi su definisani i standardizovani termini kao što su ‘osnovna sredstva’ i ‘in situ’/’ex situ’ vrednosti, otpisana vrednost i 3 tipa amortizacije (tehnološka, funkcionalna, ekonomska) i mnogi drugi u vezi PMO (postrojenja, mašina i opreme) kako bi se utvrdio zajednički jezik za proceniteljsku praksu u Evropskoj uniji, Evropskoj ekonomskoj oblasti, u zemljama koje su kandidati za ulazak u EU i okolnim zemljama.

Ova knjiga je takođe značajna za procenitelje širom Evrope od kojih se traži da procenjuju vrednost i nepokretnosti i PMO u svrhu izdavanja, finansijskog izveštavanja i poslovne svrhe, pomažući da se savladaju obe oblasti procene kako bi se isporučile kvalitetne procene po najvišim standardima.

Ovi standardi, kao i sve plave knjige, su usaglašene sa EU regulativom. Zaštita životne sredine, očuvanje energije, zdravlje i bezbednost postaju pokretači amortizacije sredstava; proceniteljima su potrebna jedinstvena usmerenja pri rešavanju takvih pitanja.

EVS-PME 2022 je zamišljen i dizajniran da podstakne konvergenciju procene PMO širom Evrope, obezbeđujući zajedničku osnovu i najbolju praksu u vezi sa metodologijom, izveštavanjem i pristupima proceni za industriju koji se brzo menja.

 

PREDGOVOR

Eufemizam je reći za ovu knjigu da je “blagovremena”. Zapravo je savršen spoj pravog vremena, pravog mesta, pravog industrijskog i geopolitičkog konteksta.

U proleće 2020. godine kada je TEGOVA odlučila da kreira standarde, motivacija za to je je bila visoka tražnja evropskih profesionalaca koji su želeli standarde krojene po evropskom proizvodnom kontekstu i u skladu sa opštim principima procene u TEGOVA Evropskim standardima za procenu vrednosti. U toj meri, istim smo se vodili za prvo izdanje Evropskih standarda za procene vrednosti kapitala/poslovanja, koje je objavljeno 2020 godine: popunjavajući praznine kako se ne bi oslanjali na bilo koje neevropske norme i obuke.

Odbor za evropske standarde za procenu postrojenja, mašina i opreme su već otpočeli svoj rad kada se svet menjao, promenom klime, pandemijom i ratom i mučnim shvatanjem da su evropljani ozbiljno ugrozili svoj prosperitet, zdravlje, bezbednost i sigurnost – i povećali ugljenični otisak – širenjem svojih linija snabdevanja na daleke autoritarne ili odmetničke režime.

Na iznenađenje mnogih skeptika, Evropska unija je dorasla izazovu sa obimnom za sveobuhvatnim zakonodavnim planom za repatrijaciju, regeneraciju i ozelenjavanje evropske industrije i što je još više iznenađujuće, sa zajedničkim budžetom EU koji bi to podržao.

Dobra i blagovremena regulativa ima način da pokrene promene čak i pre nego što dođe do statuta, a to se dešava sada. Ovo stavlja apsolutnu obavezu na profesiju procenitelja da prođe sopstvenu transformaciju i nauči da stavi vrednost na komponente industrijske transformacije kako se ona dešava.

Dakle, EVS-PME 2022 je istovremeno prožet tradicijom i kulturom svih plavih knjiga – ima isti format i proglašava iste osnovne principe procene – a ipak je takođe veoma različit, vođen prirodom PMO i zato što to je čedo ekonomskih i političkih snaga koje još nisu izbile tokom gestacije i razvoja EVS 2020 i EVS-BV 2020.

Sa ovim trećim stubom, TEGOVA-in rad na standardizaciji procene vrednosti sada pokriva celokupnu evropsku privredu nekretnina, poslovanja/kapitala i industrije sa značajnim sinergijama između tri plave knjige.

Krzysztof Grzesik REV FRICS
Predsednik Upravnog odbora TEGOVA

 

Na fotografiji ispod su članovi Odbora EVSB-PME – Marko Popović (NAVS), Ioannis G. Koutsogiannopoulos (AVAG), Michael MacBrien (TEGOVA Secretariat), Andreas Amountzas (AVAG), Ana Caldeira Martins (ANAI), Paulo Caldeira Martins (ANAI), Ivars Strautins (LIVA), Kostantinos Pallis (AVAG) – odozgo na dole

 

 

*Napomena: NUPS ne snosi nikakvu odgovornost povezanu sa verodostojnošću prevoda. U slučaju neslaganja između jezičkih verzija, merodavna je originalna verzija na engleskom jeziku.

Originalni tekst objave možete pronaći na sledećem linku: https://tegova.org/european-plant-machinery-equipment-valuation-standards-evs-pme 

4. RICS-NUPS konferencija 18. OKTOBAR 2022.

Royal Institution of Chartered Surveyors – RICS i Nacionalno Udruženje Procenitelja Srbije – NUPS organizuju tradicionalno zajedničku, godišnju 4. RICS-NUPS konferenciju 18. oktobra 2022. od 10 h u ENVOY kongres centru.

Konferencija je podeljena u 4 panela tokom kojih će domaći i inostrani stručnjaci govoriti o aktuelnim faktorima na tržištu nekretnina koji imaju uticaj na vrednost nekretnina:

 1. Da li je moguće postići ugljeničnu neutralnost u sektoru nekretnina na zapadnom Balkanu do 2030?
 2. Kako će upravljanje nekretninama sa fokusom na korisnike dodati vrednost zgradama?
 3. Trendovi koje treba posmatrati nakon COVID-a i ubrzanog povećana cena nekretnina
 4. Iz perspektive graditelja: Šta može dovesti u pitanje uspešan završetak projekta/građenja nekretnine?

 

Kompletnu Agendu i informacije o govornicima možete pronaći na zvaničnom sajtu konferencije na linku https://rics-nups.onlineedu.rs/en/pocetna-english/

 

Konferenciju možete pratiti UŽIVO u ENVOY kongres centru* (Gospodar Jevremova 47. Beograd) ili putem ONLAJN prenosa na video platformi. *Broj učesnika u ENVOY kongres centru je ograničen.

Simultani prevod je obezbeđen.

Učešće na konferenciji se vrednuje sa 7 CPD časova kontinuirane edukacije.

 

Kotizacija za RICS i NUPS članove:

160 eur + pdv za UŽIVO učešće u ENVOY konferens centru*

120 eur + pdv za ONLAJN učešće putem video platforme


Regularna
 kotizacija:

200 eur + pdv za UŽIVO učešće u ENVOY konferens centru*

160 eur + pdv za ONLAJN učešće putem video platforme


*broj učesnika koji mogu da prisustvuju uživo u ENVOY-u je ograničen
*kotizacija se plaća po fakturi u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Eurobank-Direktna banke

 

Prijavu možete izvršiti slanjem e-maila na office@procenitelji.org.rs

 

Šesti godišnji SEE NPL Forum 18. novembar 2022. godine /Hotel Hyatt Regency, Beograd

Poštovani,

 

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da kompanija New Angles Consulting pod institucionalnim pokroviteljstvom Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije (NUPS) organizuje tradicionalni poslovni SEE NPL Forum. Šesto izdanje SEE NPL Foruma, održaće se 18. novembra u hotelu Hyatt Regency u Beogradu, kao i putem onlajn platforme.

Srdačno Vas pozivamo da budete jedan od učesnika na ovogodišnjem Forumu. Forum nudi jedinstvenu mogućnost za sticanje novih znanja i informacija o aktuelnim trendovima u industriji, kao i proširenje mreže poslovnih poznanstava, što je ujedno i glavni razlog zbog kojih se posetioci vraćaju svake godine. Pridružite nam se i iskoristite priliku da razmenite znanja, iskustva i podelite mišljenja sa lokalnim i regionalnim ekspertima. U nastavku Vam dostavljamo preliminarni program: 2022 Šesti SEE NPL Forum_Preliminarni program_procenitelji

Više informacija o kotizaciji i registraciji, možete pronaći na sledećem linku https://seenplforum.com/.

 

Više informacija o načinu CPD bodovanja:

Nacionalno udruženje procenitelja Srbije (NUPS) pod čijim institucionalnim pokroviteljstvom se organizuje NPL Forum Vol.6, je organizator kontinuiranog profesionalnog usavršavanja i upisan je u Imenik organizatora kontinuiranog profesionalnog usavršavanja Ministarstva finansija RS. Ovogodišnji SEE NPL Forum uvršten je u program kontinuiranog profesionalnog usavršavanja procenitelja, prisustvo Forumu donosi CPD bodove učesnicima – licenciranim proceniteljima i REV sertifikovanim proceniteljima. U skladu sa Agendom, licencirani procenitelji dobijaju 6 CPD bodova za prisustvo na konferenciji SEE NPL Forum.

 

Šta donosi SEE NPL Forum Vol.6?

Šesto izdanje SEE NPL Foruma fokusiraće se na najnovije trendove i razvoj tržišta problematičnih potraživanja u Jugoistočnoj Evropi, sa posebnim osvrtom na značaj finansijske stabilnosti u bankarskom sektoru, uticaj regulatornih mera na učesnike na tržištu i trendove u oblasti procena nepokretnosti koje leže u osnovi obezbeđenih NPL-ova, nakon pandemije COVID -19. Uz smanjenje regionalnih nivoa problematičnih kredita uglavnom zbog napora lokalnih vlasti i ažuriranja propisa, tržište problematičnih kredita postalo je važan deo zdravog finansijskog sistema i ekonomije za njegovo dobro funkcionisanje.

 

O čemu će se diskutovati:

 • Da li nam sledi „savršena ekonomska oluja“? Sa kojim izazovima se zemlje jugoistočne Evrope suočavaju, usled pandemije, svetskih sukoba, inflacije, i krizom lanaca snabdevanja?
 • Kada i koju vrstu problematičnih kredita možemo očekivati u neminovnom novom talasu?
 • Strategije banka u upravljanju NPL portfolija
 • Investitorski aspekt
 • Sekundarna tržišta – kakva je ponuda?
 • Različite vrste kolaterala i najbolje prakse procene vrednosti kolaterala. Koji su modeli procene vrednosti nekretnina pokazali kao najtačniji

 

Ko će prisustvovati?

Imaćete prilike da učestvujte u informativnim i inspirativnim razgovorima sa najvažnijim imenima na tržištu problematičnih kredita Jugoistočne Evrope. Forum će okupiti zajednicu stručnjaka u oblasti NPL-a, uključujući predstavnike regionalnih regulatornih tela, banaka, servisera, investitora, kao i advokate, finansijske savetnike, investitore i procenitelje za prodaju i akviziciju problematičnih kredita, stručnjake iz oblasti nekretnina i stručnjaka za upravljanje procesom  restrukturiranja, kao i mnoge druge.

Više informacija o SEE NPL Forumu možete naći na sledećem linku www.seenplforum.com.

stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate na office@seenplforum.com.

Iskreno se nadamo da ćemo imati priliku da Vas ugostimo na događaju.

Srdačan pozdrav,

Jasna Nedić, Direktor,

New Angles Consulting

Kontinuirana edukacija za procenitelje poslovanja/kapitala

 International institute for Business Valuation (iiBV) otvorio je web stranicu na srpskom jeziku gde će procenitelji poslovanja/kapitala i ostali zainteresovani moći da se informišu o najaktuelnijim temama u ovoj oblasti i to na srpskom jeziku. Ovaj veoma značajan poduhvat je omogućen dugogodišnjom saradnjom NUPS-a i iiBV-a. Od sada su na raspolaganju kratke stručne aktivnosti sa sledećim temama:

 1. Kriptovalute i digitalna imovina – stvaranje i procena vrednosti – link: https://iibv-courses.thinkific.com/courses/nano-learning-crypto-serbian
 2. Matematički modeli utvrđivanja diskonta za neutrživost akcija (DLOM) – link: https://iibv-courses.thinkific.com/courses/mathematical-models-for-dlom-serbian
 3. Kontrolna (akvizicijska) premija/akvizicijska premija tržišnih učesnika (MPAP) – link: https://iibv-courses.thinkific.com/courses/nano-learning-control-premium

*Prijava se vrši isključivo preko NUPS stranice na iiBV websajtu www.iiBV.org

 

JESENJI ciklus stručne obuke „Procena vrednosti nepokretnosti“ – PRIJAVE U TOKU!

Program stručne obuke „Procena vrednosti nepokretnosti“ u jesenjem ciklusu počinje 26.09.2022.

Više informacija o programu možete pronaći u Agenda Procena vrednosti nepokretnosti Jesen 2022 Web

Prijavu možete izvršiti slanjem FormularPrijave-ApplicationForm RE Jesen WEB na adresu NUPSa office@procenitelji.org.rs

Prijavljivanje je u toku!

Obuka za procenitelje kapitala, iiBV 101 – Uvod u principe procene kapitala, septembar 2022

Nacionalno udruženje procenitelja Srbije-NUPS u saradnji sa iiBV – Međunarodnim institutom za procenu vrednosti kapitala, vodećom međunarodnom profesionalnom organizacijom za procenu kapitala, nastavlja održavanje edukacije procenitelja kapitala/poslovanja.

U terminu od 24. septembra do 28. septembra 2022. planirano je održavanje edukativnog programa na srpskom jeziku:

iiBV 101 – Uvod u principe procene kapitala 

Program će biti održan putem online platforme – Zoom

Sav materijal i predavanja su na srpskom jeziku, prezentovani od strane predavača Zvonimira Petrovića, ASA, MRICS, CEIV, prepoznatog od strane iiBV.

Uspešan završetak ovog programa je sastavni deo uslova za dobijanje globalno priznate profesionalne oznake –ASA ili CBV za procenitelje kapitala

Detaljnije o programu možete pronaći u odeljku Edukacija/Obuka za procenitelje kapitala 

Novo izdanje TEGOVA i NUPS biltena

Objavljen je TEGOVA European Valuer žurnal No 26. U novom izdanju možete pronaći tekst člana NUPSa, Marka Popovića, o funkcionalnoj amortizaciji. Sa svakim žurnalnom izlazi i podkast. Sve do sada podkaste možete pronaći na linku https://tegova.org/podcast

 

Objavljen je i NUPSov bilten za drugi kvartal 2022. godine. Možete ga preuzeti na linku https://procenitelji.org.rs/biblioteka/nups-bilteni/