Obaveštenje Ministarstva u vezi obaveze prijave krivičnog dela i učinioca

Obaveštavamo Vas da je Ministarstvo finansija 6. juna na svojoj internet stranici na  linku https://www.mfin.gov.rs/usluge/obavestenja postavilo obaveštenje u vezi obaveze prijave krivičnog dela i učinioca.

 

Letnji ciklus stručne obuke „Procena vrednosti nepokretnosti“ – PRIJAVE U TOKU!

26. juna počinje program stručne obuke „Procena vrednosti nepokretnosti“ u letnjem ciklusu.

Obezbedite sebi mesto slanjem prijavnog formulara FormularPrijave-ApplicationForm RE Leto 2023 WEB na adresu NUPSa office@procenitelji.org.rs

Više informacija o programu možete pronaći u Agenda Procena vrednosti nepokretnosti Leto 2023 Web

Prijavljivanje je u toku!

Novi Pravilnik o nacionalnim standardima, kodeksu etike i pravilima ponašanja licenciranog procenitelja

Obaveštavamo vas da je u ‘’Službenom glasniku RS’’, broj 37/23 objavljen Pravilnik o nacionalnim standardima, kodeksu etike i pravilima profesionalnog ponašanja licenciranog procenitelja (obaveštenje o tome se nalazi na vebsajtu Ministarstva finansija Republike Srbije sledećem linku: https://www.mfin.gov.rs/usluge/obavestenja).

Pravilnik se primenjuje od 1. jula 2023. godine, kada prestaje da važi Pravilnik o nacionalnim standardima, kodeksu etike i pravilima ponašanja licenciranog procenitelja („Službeni glasnik RS”, broj 70/17).

 

U nastavku možete preuzeti dokument Pravilnik o nacionalnim standardima, kodeksu etike i pravilima profesionalnog ponašanja licenciranog procenitelja (preuzet sa sajta Ministarstva finansija www.mfin.gov.rs) :

Neradni dani Sekretarijata – 1. maj i 2. maj

Obaveštavamo vas da zbog praznika Sekretarijat neće raditi 1.05.2023. i 2.05.2023. Prvi radni dan je sreda, 03.05.2023.

CPD program za 2023 – seminari i webinari

NUPS je organizator kontinuiranog profesionalnog usavršavanja licenciranih procenitelja nepokretnosti, u skladu sa rešenjem Ministarstva finansija 401-00-2350/2017-16

Celoukupni NUPS-ov plan CPD programa za 2023. godinu, koji se ažurira redovno, možete pronaći na našem vebsajtu: https://procenitelji.org.rs/edukacija/kontinuirana-profesionalna-edukacija/

CPD plan se sastoji od planiranih seminara i konferencija koji će se održati uživo na određeni datum, kao i od webinara koji su vam dostupni online tokom cele godine.

 

Obaveštavamo vas i da je, od danas, dostupan NOVI webinar – Aktuelno stanje na tržištu nekretnina u Srbiji i regionu – pregled prethodne godine i projekcije – da li će „tamni oblaci” nad tržištem zaobići nepokretnosti?

Pohađanje webinara donosi proceniteljima 2 CPD boda.

Predavač Filip Leskaroski , osnivač Leskaroski – Real Estate & Consulting , je održao seminar uživo 22.02.2023. u učionici NUPS-a, a koji je tom prilikom snimljen i postavljen na našu edukativnu platformu.

 

Kako se prijaviti i pohađati webinare?

Slanjem emaila na office@procenitelji.org.rs nas možete obavestiti koje ste webinare zainteresovani da pohađate. Nakon toga će Vam biti poslat predračun, a po uplati omogućen pristup od 24h u periodu od 14 dana.

 

Putem emaila vam šaljemo parametre, Korisničko ime i lozinku, kojim se logujete na odgovarajući sajt. U okviru dostupnog webinara prisutan je video materijal koji je potrebno odgledati, prateća prezentacija, a ponekad i dodatni materijal, i na kraju mini test od 10 pitanja koji je potrebno uspešno rešiti (minimalno 60% uspešnosti – 6 tačnih odgovora) iz dva moguća pokušaja kako bi se webinar priznao kao uspešno završen.

Kada evidentiramo uspešno položen test, šaljemo vam Potvrdu o pohađanju sa odgovarajućim brojem osvojenih CPD bodova.

Najnovija infografika o ceni kapitala iz Kroll-a – čini se da je inflacija doživela vrhunac

Prenosimo vam najnoviju infografiku iz Kroll-a koja je objavljena na linku https://www.kroll.com/-/media/kroll-images/pdfs/cost-of-capital-infographic-jan-2023.pdf :

 

Čini se da je inflacija dostigla vrhunac, smatraju u Krolu.

Najnovija infografika o ceni kapitala iz Kroll-a pokazuje da je inflacija izgleda dostigla vrhunac krajem 2022. Procene inflacije na dugi rok su porasle sa 2,0% u junu 2020. na 2,9% u oktobru 2022, ali su pale na 2,4% na kraju decembra 2022. Dugoročna inflaciona očekivanja su ključna polazna tačka za procenu dugoročne stope rasta koja se koristi u završnoj godini za DCF (DNT) analizu.

Inputi za cenu kapitala: Ista infografika kaže da je od 17. januara 2023. Kroll-ova preporučena premija rizika sopstvenog kapitala u SAD-u (ERP) 6,0%, a normalizovana bezrizična stopa je ono što čini veći iznos: ili 3,5% ili 20-godišnji spot Prinos američkog trezora na datum procene. Ovo uputstvo je na snazi kada se razvijaju diskontne stope denominirane u USD od 15. juna 2022. i nakon toga.

 

“Iako sporijim tempom, glavne centralne banke nastavljaju da podižu kamatne stope kako bi ukrotile visoku inflaciju, koja je u nekim zemljama dostigla nivoe koji nisu viđeni u poslednjih 30 do 40 godina (70-godišnji rekord za Nemačku). Čini se da je inflacija dostigla vrhunac na kraju 2022. godine, što je navelo finansijska tržišta da se nadaju da će povećanje kamatnih stopa prestati negde u 2023. godini. Ekonomisti su ozbiljno smanjili očekivanja realnog rasta za 2023. godinu u odnosu na pre godinu dana, pri čemu se očekuje da će nekoliko zemalja pasti u recesiju. Međutim, globalna finansijska tržišta generalno predviđaju meko sletanje, a ne period duboke i produžene recesije, posebno pošto su se cene prirodnog gasa stabilizovale i Kina je okončala svoju politiku nulte Covid-19. U ovom veoma neizvesnom okruženju, procene cene kapitala su porasle tokom 2022. godine, ali bi se mogle stabilizovati ili čak poboljšati u 2023. ukoliko se percepira da centralne banke drže inflaciju pod kontrolom.”

Carla S. Nunes, CFA — Managing Director, Kroll

 

Kroll inputi za cenu kapitala – podaci od 17. januara 2023:

*Preporučujemo korišćenje promptnog (Spot) 20-godišnjeg prinosa američkog trezora kao zamene za bezrizičnu stopu, ako je preovlađujući prinos na datum procene veći od naše preporučene normalizovane bezrizične stope u SAD od 3,596. Ovo uputstvo je na snazi kada se razvijaju diskontne stope denominirane u USD od 15. juna 2022. i nakon toga.

**Preporučujemo da koristite promptni prinos na 15-godišnje nemačke državne obveznice kao zamenu za bezrizičnu stopu, ako je preovlađujući prinos na datum procene veći od naše preporučene nemačke normalizovane bezrizične stope od 3,0. Ovo uputstvo je na snazi kada se razvija diskontna stopa u evrima od 18. oktobra 2022. i nakon toga.

***Nemačka normalizovana bezrizična stopa i premija za rizik sopstvenog kapitala evrozone (ERP) za korišćenje u eurima denominovanim diskontnim stopama iz perspektive nemačkog investitora. Naša trenutna ERP preporuka je na vrhu liste. Dodatna prilagođavanja za rizik zemlje mogu biti opravdana kada se procenjuju diskontne stope za druge zemlje u evrozoni.

Za više informacija posetite: https://www.kroll.com/coostofcapaitalnavigator

 

 

Ukupna aktiva koju drže glavne centralne banke tokom vremena – podaci od 17. januara 2023:

 

Globalne promene na tržišu i  Globalni kreditni rasponi:

Američki korporativni kreditni rasponi su zasnovani na razlici u efektivnim prinosima između ICE BofA

Američki indeks visokog prinosa i ICE BofA američki korporativni indeks. Korporativni kreditni rasponi denominirani u evrima su zasnovani na razlici u efektivnim prinosima između Bloomberg Barclais Panevropskog indeksa visokih prinosa (EUR) i Bloomberg Barclais indeksa evro agregatnih korporativnih obveznica. Dugoročni proseci su zasnovani na 1995. do sada za dnevne serije VIKS, od 1999. do sada za dnevne serije VSTOKSKS, od 1996. do sada za dnevne serije kreditnog raspona u SAD i 1998. do predstavljanja za mesečne serije kreditnog raspona denominirane u evrima.

 

Globalni prinosi 10-godišnjih državnih obveznica i Performanse na berzi: 

 

 

Potrošačko raspoloženje u SAD i evrozoni naspram poslovnog poverenja:


Izvori: Indeks potrošačkog raspoloženja Univerziteta Mičigen, Indeks poslovnog poverenja OECD-a i ankete Evropske komisije o poslovanju i potrošačima | Ista metodologija koju Evropska komisija koristi za standardizaciju svog indikatora ekonomskih trendova (ESI) primenjena je na seriju pokazatelja potrošačkog poverenja i poslovne klime u evrozoni .]

 

US vs Evrozona stopa nezaposlenosti:

 

Dugoročna očekivanja inflacije (median) – podaci od 1. januara 2023:

 

za US – Dugoročne procene inflacije su porasle sa 2,0% u junu 2020. na 2,9% u oktobru 2022. godine, ali su se smanjile na 2,4% na kraju decembra 2022.

za Nemačku – Dugoročna inflaciona očekivanja porasla su sa 1,6% u junu 2020. na 2,80% u oktobru 2022. godine i ostala na tom nivou krajem decembra 2022. godine.

 

Realni rast BDP-a (%) procene:

O Krollu
Kao vodeći nezavisni provajder savetodavnih rešenja za rizik i finansije, Kroll koristi naše jedinstvene uvide, podatke i tehnologiju kako bi pomogao klijentima da budu ispred složenih zahteva. Kroll-ov tim od više od 6.500 profesionalaca širom sveta nastavlja skoro 100-godišnju istoriju firme od poverenja do ekspertize koja obuhvata rizik, upravljanje, transakcije i procenu vrednosti. Naša napredna rešenja i inteligencija pružaju klijentima predviđanje koje im je potrebno za stvaranje trajne konkurentske prednosti. U Krollu, naše vrednosti definišu ko smo i kako sarađujemo sa klijentima i zajednicama. Saznajte više na Kroll.com.

Kroll Securities, LLC (član FINRA/SIPC) pruža savetodavne usluge o merdžerima i akvizicijama, prikupljanju kapitala i sekundarnom tržištu u Sjedinjenim Državama. Savetodavne usluge u vezi merdžera i akvizicija, prikupljanje kapitala i savetodavne usluge na sekundarnom tržištu u Ujedinjenom Kraljevstvu pruža Kroll Securities Ltd., koja je ovlašćena i regulisana od strane Uprave za finansijsko ponašanje (FCA). Savetodavne usluge procene vrednosti u Indiji pruža Kroll Advisori Private Limited (ranije, Duff & Phelps India Private Limited), pod licencom bankarskog trgovca kategorije 1 koju je izdao Odbor za hartije od vrednosti Indije.

2023 Kroll, LLC. Sva prava zadržava Kroll.

 

*Napomena: NUPS ne snosi nikakvu odgovornost povezanu sa verodostojnošću prevoda. U slučaju neslaganja između jezičkih verzija, merodavna je originalna verzija na engleskom jeziku.

Originalni tekst objave na engleskom jeziku i fotografiju možete pronaći na sledećem linku:

https://www.kroll.com/-/media/kroll-images/pdfs/cost-of-capital-infographic-jan-2023.pdf

PROLEĆNI ciklus stručne obuke „Procena vrednosti nepokretnosti“ – PRIJAVE U TOKU!

22. marta počinje program stručne obuke „Procena vrednosti nepokretnosti“ u prolećnom ciklusu.

Obezbedite sebi mesto slanjem prijavnog formulara FormularPrijave-ApplicationForm RE Proleće 2023 WEB na adresu NUPSa office@procenitelji.org.rs

Više informacija o programu možete pronaći u Agenda Procena vrednosti nepokretnosti Proleće 2023 Web

Prijavljivanje je u toku!

8th Serbian Real Estate & Infrastructure Development Conference 21.03.2023. – hotel Metropol, Beograd

Pozivamo vas da se prijavite na Osmu srpsku konferenciju o razvoju nekretnina i infrastrukture (8th Serbian Real Estate & Infrastructure Development Conference), organizatora TGI International Group, koja će se održati 21. marta 2023. sa početkom u 9:30h u hotelu Metropol, u Beogradu.

U nastavku možete pronaći nacrt Agende (od 31 januara).

Detaljnije o konferenciji, panelistima i pokroviteljima možete pronaći na sledećem linku: https://www.realestateconference.rs/

Formular prijave – za prisustvo konferenciji u hotelu Metropol možete pronaći u nastavku: Participation Form

 

Učešće u konferenciji donosi 8 CPD bodova za REV i licencu za procenitelje nepokretnosti.

 

Za rane prijave (do 14.02.2023) cena kotizacije je 130 eur +pdv.

Redovna cena kotizacije je 150 eur +pdv (od 15.02.2023) . Za članove NUPSa je obezbeđeno je 10% popusta na cenu redovne kotizacije.

 

Prijavu možete izvršiti slanjem popunjenog prijavnog formulara, na email marina.veljkovic@tsomokos.rs a pri prijavi u emailu naglasite ukoliko ste član NUPS-a.

 

*NAPOMENA
Radi izdavanja potvrde kontinuiranog profesionalnog usavršavanja neophodno je:
• da je uredno izvršena prijava organizatoru
• da je izmirena obaveza prema organizatoru
• prisustvo seminaru uz obavezno evidentiranje prisutnosti (potpisivanjem na listu prisutnosti)

Aktuelno stanje na tržištu nekretnina u Srbiji i regionu – pregled prethodne godine i projekcije – da li će „tamni oblaci” nad tržištem zaobići nepokretnosti? – 2 CPD

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da uzmete učešće na predstojećem seminaru, koji će se održati uživo u NUPSu, Grčića Milenka 39, III sprat Beograd (ulaz iz Gospodara Vučića):

 

Aktuelno stanje na tržištu nekretnina u Srbiji i regionu – pregled prethodne godine i projekcije – da li će „tamni oblaci” nad tržištem zaobići nepokretnosti?

Predavač: Filip Leskaroski

22. februar 2023. sreda

od 15:00h-16:30h

Grčića Milenka 39. III sprat, Beograd

 

Seminar se boduje sa 2 CPD boda za REV i licencu za procenitelje nepokretnosti u skladu sa Zakonom o proceniteljima vrednosti nepokretnosti.

 

Agenda:

 1. blok predavanja:
 2. a) Kratak uvid u makroekonomske okolnosti u vezi sa tržištem nekretnina u Evropi u 2023. godini (sa naglaskom na njen istočni deo)
 3. b) Srbija i Balkan – gde je tržište nepokretnosti danas i kuda se krećemo (poređenje sa prošlim krizama, sličnosti i razlike između istih)
 4. c) Kretanje građevinske industrije u regionu, zašto inflacija i kamatne stope danas moraju biti ključne reči Googlepretrage svakoga od nas u industriji nekretnina ako želimo da predvidimo trendove

 

5 minuta opciona pauza

 

 1. blok predavanja:
 2. a) Do kada možemo očekivati tržište poput današnjeg? Šta kažu centralne banke Evrope i Srbije – zbog čega su naredna 24 meseca krucijalna za industriju nekretnina?
 3. b) Na koji način postaviti objektivniju procenu razvoja srpskog i regionalnog tržišta u pomenutom periodu (kreiranje lista nekretnina koje su podložnije uticaju krize, tipova nekretnina i specifičnosti prolaska kroz turbulentne periode i sl)
 4. c) Bliska budućnost nekretnina u Srbiji: presek i projekcije ritejl sektora, kancelarijskih prostora, industrijskih i rezidencijalnih objekata, garaža i zemljišta
 5. d) Kriza i lokalni ishodi: šta bi mogao biti plod slabije aktinosti na tržištu nekretnina u Srbiji?
 6. e) Q&A diskusija

 

 

Cilj seminara je precizno definisanje trenutnog stanja na srpskom i regionalnom tržištu nekretnina kroz analizu dostupnih pokazatelja sa tržišta nepokretnosti, ali i makroekonomskih indikatora povezanih sa finansijskim tržištima koja značajno utiču na razvoj industrije. Pored toga, tri vrste poređenja koje će pratiti ceo seminar – finansijska, istorijska i geografska komparacija – pružiće učesnicima seminara unapređenu mogućnost procene razvoja tržišta nekretnina u narednim godinama i poslovnu pripremu učesnika na tržištu za izazove koji su pred nama.

 

Kome je seminar namenjen? Seminar je namenjen pre svega proceniteljima nepokretnosti, mašina i opreme, kapitala, korisnicima izveštaja procene i agentima za nekretnine, ali može biti od velikog značaja i zaposlenima u bankama i drugim finansijskim institucijama.

 

Filip Leskaroski je konsultant za investicije i nekretnine sa višegodišnjim međunarodnim iskustvom. Vlasnik je firme “Leskaroski – Real Estate & Consulting” iz Beograda. Pored bogatog profesionalnog internacionalnog iskustva na tržištu kapitala u Nemačkoj i u korporacijama u Slovačkoj, Filip je takođe aktivni individualni investitor na tržištima u nekretnina Evropi. Dva puta je bio učesnik startap takmičenja poznatih akceleratora u Evropi, prvi put bečkog biznis akceleratora weXelerate, da bi potom bio u konkurenciji 174 projekta najvećeg takmičenja u Češkoj pod nazivom Nápad roku. Mаsterirаo je nа smeru Evropske studije nа Fаkultetu društvenih i ekonomskih nаukа Univerzitetа Komenski u Brаtislаvi, a osnovne studije je završio nа Fаkultetu političkih nаukа u Beogrаdu. Pored maternjeg srpskog, tečno govori engleski i slovački, a služi se nemačkim i češkim jezikom.

 

 

*Broj mesta je ograničen

*Uživo prenos nije obezbeđen

 

Molimo sve zainteresovane da svoje prijave (ime i prezime učesnika, email, podatke o platiocu) dostave putem emaila na office@procenitelji.org.rs

 

Napomena:

Radi izdavanja potvrde kontinuiranog profesionalnog usavršavanja (CPD potvrde) neophodno je:

 • da je uredno izvršena prijava organizatoru
 • da je izmirena obaveza prema organizatoru
 • prisustvo seminaru uz obavezno evidentiranje prisutnosti (potpisivanjem na listu prisutnosti)

Obuka za procenitelje poslovanja/kapitala i profesionalne oznake za procenitelje poslovanja/kapitala

Iskoristite mogućnost da steknete jedan od uslova za dobijanje globalno priznate profesionalne oznake – ASA, CBV i evropski priznate oznake REV-BV za procenitelje kapitala/poslovanja.

 

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da nastavljamo sa održavanjem obrazovnog programa „iiBV – kursevi za procenu vrednosti kapitala/poslovanja“ u organizaciji Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije-NUPS  u saradnji sa iiBV – Međunarodnim institutom za procenu vrednosti poslovanja/kapitala, vodećom međunarodnom profesionalnom organizacijom za edukaciju u proceni kapitala/poslovanja i to na SRPSKOM JEZIKU. 

 

Održavanje iiBV 102 – Prihodovni pristup na srpskom jeziku je planirano u februaru 2023, po sledećem rasporedu:  

 

Datum Dan
4. februar Subota
5. februar Nedelja
11. februar Subota
12. februar Nedelja

 

Kurs će biti održan putem online platforme – Zoom.

 

Sav materijal i predavanja su na srpskom jeziku, prezentovani od strane predavača, Zvonimira Petrovića ASA MRICS CEIV, prepoznatim od strane iiBV.

 

Agendu programa i prijavni formular možete pronaći u nastavku: Agenda iiBV 102  i FormularPrijave-ApplicationForm-iiBV102 2023

 

Edukativni program iiBV 102 – Prihodovni pristup je priznat od strane Američkog udruženja procenitelja – ASA. Uspešan završetak ovog kursa je sastavni deo uslova za dobijanje globalno priznate profesionalne oznake – ASA ili CBV za procenitelje kapitala.

 

*Kursu iiBV 102 se mogu priključiti i lica koja nisu pohađala iiBV 101 ukoliko smatraju da raspolažu sa prethodnim znanjem o temama koje obrađuje 101, tako da mogu da prate materijal iz iiBV 102.  Opis kursa iiBV 101 se nalazi u nastavku, na linku, radi vašeg informisanja: iiBV 101 sadržaj tema

Takođe, ukoliko ste pohađali iiBV 101 na engleskom jeziku, obuku možete nastaviti na srpskom. 

 

Napominjemo da prema putanji za sticanje ASA obavezno je uspešno završiti i položiti ispite edukativnih programa 101,102,103,105 kao sastavni deo uslova za dobijanje globalno priznate profesionalne oznake – ASA ili CBV za procenitelje kapitala/poslovanja.

 

!NOVO: U novembru 2022. NUPS je stekao mogućnost da izdaje TEGOVA REV-BV sertifikate u Srbiji. REV-BV (Recognised European Business Valuer) je znak izvrsnosti u proceni vrednosti poslovanja/kapitala. Uslove za sticanje REV-BV u zavisnosti od prethodnog iskustva, univerzitetskog obrazovanja i dodatnog usavršavanja u oblasti finansija, ekonomije, procena možete pogledati u REV-BV programu u dokumentu u nastavku: REV-BV Program – RECOGNISED EUROPEAN BUSINESS VALUER SRB

 

Obezbedite učešće na edukaciji slanjem prijavnog formulara na office@procenitelji.org.rs