Održana druga međunarodna konferencija NUPSa

U Beogradu, u hotelu Hilton je 21.04,2018. sa velikim uspehom i velikom posećenošću održana druga međunarodna konferencija o proceni nepokretnosti sa temom „Budućnost tržišta nepokretnosti, profesije procenitelja i proceniteljske prakse“.

Konferencija je prenošena putem livestream preko sajta NUPSa.

Niže možete pronaći prezentacije kao i fotografije sa događaja.

01 Chris Grzesik 02 Richard Grover 03 Zoran Stanić 04 Alexander Weber 05 Nadica Mladenoska Krckoska 07 Melita Bestvina 08 Milan Mirković 09 Maho Taso 10 Uroš Novković 11 Predrag Nikolić 12 Ivana Stanojević 13 Slavenka Mitrović Lazarević 14 Vesna Stefanović

 

 

 

 

 

Livestream Konferencije

Poštovani

Na ovoj strani možete gledati prenos, livestream, Druge međunarodne konferenciji o proceni nepokretnosti sa temom „Budućnost tržišta nepokretnosti, profesije procenitelja i proceniteljske prakse“. Konferencija se održava 21.04.2018. sa početkom u 9.30h.

Speakers Bios

NAVS Conference Agenda

Praćenje konferencije putem interneta se ne obračunava u svrhu kontinuirane edukacije.

https://www.youtube.com/channel/UC8SCI0wi0Gpor_KWoPcALlA/live

 

Druga konferencija o proceni nepokretnosti

 

Agenda programa

 

 

Prijavni formular

 

Poštovani,

Imamo zadovoljstvo da Vas pozovemo da uzmete učešće na Drugoj konferenciji o proceni nepokretnosti sa temom „Budućnost tržišta nepokretnosti, profesije procenitelja i proceniteljske prakse“, koja će biti održana 21.  Aprila  2018. godine u Beogradu, sa početkom u 09:30h u „Conference Room 1“  na I spratu novootvorenog hotela “Hilton” u Beogradu, Slavija, Kralja Milana 35.

Cena kotizacije za učešće je 22.000,00 dinara, dok je za članove NUPS-a cena 18.000,00 dinara, a na navedenu cenu se obračunava PDV po stopi od 20%.  Obezbeđen je simultani prevod na engleski jezik , kafe pauze i ručak za učesnike.

Ovaj događaj se boduje sa 6 časova/bodova za kontinuiranu edukaciju za Licencu i za REV.

3rd Serbian Property & Infrastructure Development Conference

Poštovani članovi,

Zainteresovani za učešće na 3rd Serbian Property & Infrastructure Development Conference koja se održava 21.02.2018. u hotelu Metropol na kojoj je NUPS jedan od sponzora mogu da preuzmu prijavni formular i ostvare  10% popusta.

 

Napomena:

Za nosioce REV profesionalne oznake učešće na konferencije se boduje sa 4 CPD boda za kontinuiranu profesionalnu edukaciju, dok se za kontinuiranu profesinalnu edukaciju za licencu boduje sa 1 cpd boda za učešće na Panelu od 16.20h koji je organizovan u saradnji sa NUPSom – Property Evaluation: Reality Check – TGI Conference.


Formular Prijave

 

Agenda

 

 

Predsednica NUPSa prezentuje nove EVS 6 i EVG 11 u Varšavi

Danijela Ilic, FRICS, REV, predsednik NUPS-a i član Upravnog odbora TEGoVA će održati prezentaciju novih evropskih standarda EVS 6 i smernica za procenitelje EVGN 11, na konferenciji “ European Valuation Standards with a focus on statistical methods of property valuation” koja će se održati u Varšavi, 27.02.2018

 

Čitav tekst EVS 6 I EVGN 11 možete naći na www.tegova.org, a prevod na srpski jezik po upitu dostavljenom sekretarijatu NUPS-a na office@procenitelji.org.rs

Diskusija o „Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti“

Dana 25.12.2017. je održana diskusija sa temom „Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti“ na kojpj su učestvovali ćlanovi NUPSa koji imaju državnu licencu.

Pre početka same diskusije ispred članova koji su se sami organizovali istupili su Milica Adamović, Maja Canić Pecić i Zoran Đurić i predali lep i prikladan poklon predsednici Danijeli Ilić.