NOVI EVROPSKI STANDARD ZA PROCENU I SMERNICE O AUTOMATIZOVANIM MODELIMA PROCENE

 

EVGN 11 The Valuer’s Use of Statistical Tools EVS 6 Automated Valuation Models (AVMs)

 

 

EVS 6 Automated Valuation Models (AVMs)

 

On Saturday 28 October in Marseille, the TEGoVA General Assembly, by near-unanimity, approved the European Valuation Standard EVS 6 „Automated Valuation Models (AVMs)“ and European Valuation Guidance Note EVGN 11 „The Valuer’s Use of Statistical Tools“ and rendered them immediately operational.

U subotu, 28. Oktobra 2017. na generalnoj skupštini TEGoVA koja je održana u Marseju, skoro jednoglasno su odobreni evropski standard procene  EVS 6 „Automatizovani modeli procene “ (AVM – Automated Valuation Models) i evropska smernica za procenu EVGN 11 „Korišćenje statističkih alatki od strane procenitelja“ i time su odmah stupili na snagu.

Oni su sada integralni deo Evropski Standarda za procenu.

Evropski standard za procenu  EVS 6

Automatizovani modeli procene ne mogu proizvesti procenu koja je u saglasnosti sa EVS nezavisno od procesa procene koji je, između ostalog, zasnovan na inspekciji nekretnine koju obavlja procenitelj i primene proceniteljevog profesionalnog prosuđivanja.

U slučajevima kada se koristi, automatizovani model procene nije ništa više od alatke koja doprinosi procenitelju u njegovoj proceni vrednosti, za koju je on i dalje odgovoran.

 EVGN 11 obezbeđuje smernice o:

• Preduslovi za korišćenje  automatizovanih modela procene
• Ograničenja u korišćenju automatizovanih modela procene kada se steknu svi preduslovi za njihovo korišćenje
• Procena portfolia

Analiza i komentari ce biti sadržani u januarskom izdanju magazina European Valuer.

 

Danijela Ilic, FRICS, REV

Clan Upravnog Odbora TEGoVA

Clan TEGoVA Odbora za praksu procena i metodologije procene