Program kontinuirane edukacije do 31.12.2017.

SEMINARI:

 

 

WEBINARI:

 

 

NAPOMENA: Na istaknute cene se obračunava pdv od 20%