Novi TEGOVA EVS 2020 Standardi

TEGOVA je objavila nove EVS 2020 standarde koji stupaju na snagu 1. januara 2021.

Prevod na srpski jezik se očekuje na proleće.

Više o ovome možete pročitati na:

https://www.tegova.org/en/p5fa0280f9d296

 

 

Novi EVS 2020