O Novim standardima EVS 2020

Od ranih 1980.  godina, TEGOVA objavljuje Evropske standarde za procenu. Najnovije, deveto izdanje će biti u primeni od 1. januara 2021. Digitalna verzija standarda može se preuzeti sa ove stranice  https://procenitelji.org.rs/novi-tegova-evs-2020-standardi/.

EVS 2020 (Plava knjiga)

UVOD

Michael P. Reinberg PHD REV FRICS CRE, Predsedavajući Odbora za evropske standarde za procenu nepokretnosti

Nadovezujući se na temelje svojih prethodnika, deveto izdanje je dizajnirano sa posebnim ciljem da se obezbede standardi koji su relevantni i lako razumljivi proceniteljima, klijentima i državnim organima. U tom svetlu su sve sekcije revidirane i svi novi delovi su prošli kroz taj filter.

EVS 2020 unapređuje evropsku proceniteljsku praksu sa:

  • Većom jasnoćom u vezi glavnog koncepta tržišne vrednosti, kompenzujući nedostatke koji su prisutni u prevodima EU zakona na razne jezike;
  • Zajedničkim evropskim izveštajem o proceni stambenih nekretnina;
  • Procena energetske efikasnosti unapređena na nivou Standarda;
  • Nove smernice i informativne radove o temama koje su od interesa za praksu procenitelja;
  • Pojašnjenje uloge naprednih statističkih modela u vezi sa novim smernicama evropske bankarske agencije;
  • Sveobuhvatni pristup metodologiji procene uključujući detaljno objašnjenje ključnih pojmova kao što su prihodovni pristup i amortizovani troškovi zamene;
  • Jedinstveni, reperni ekspoze o EU zakonodavstvu i proceni nepokretnosti koji omogućava proceniteljima da razumeju koliko je regulatorno okruženje za nekretnine zasnovano na zakonu EU, podjednako dragoceno za evropske i nacionalne nadzorne vlasti, kreatore politike i akademike.

Standardi su sačinjeni u uverenju da profesija procenitelja mora biti svesna stvarne dodate vrednosti koju kvalitetna procena donosi na tržišta i u društvo i koja mora pružiti klijentima i javnosti razumevanje na koji način je procenitelj došao do određivanja vrednosti.

To je bio kolektivni napor zasnovan na jasnom konceptu potreba društva i budućnosti profesije.

EVS 2020 stupa na snagu 1. januara 2021.

 

PREDGOVOR

Ovi redovi su ispisani u oku oluje. Pandemija Covid-19 poremetila je naš način života i naše egzistencije dok preduzeća i radnici prebrođuju neprestanu navalu bolesti i mere preduzete za njeno suzbijanje. Komercijalne nekretnine su među najteže pogođenim, s egzistencijalnim izazovima za maloprodajne prostore, pa čak i kancelarijske prostore.

Nažalost, za procenitelje postoji element potvrdjivanja. Naša profesija nikada nije vitalnije relevantna nego kada su ekonomija i nekretnine u slobodnom padu. Nema lažnih sigurnosti o vrednosti. Nestala je vera u algoritme koji drobe zastarele podatke. Poljuljano je samopouzdanje mnogih koji bi mogli sami da procene tržište. U krizi procenitelji, oslanjajući se na iskustvo, intuiciju i znanje o lokalnom tržištu, dolaze do procenjene vrednosti.

Proceniteljska praksa predstavlja pomirenje paradoksa: izvođenje vrednosti iz čvrstih dokaza, istovremeno identifikujući tržišne pojave sa trajnim uticajem na vrednost. Ključna svrha standarda procene je upozoriti procenitelje na promene i pružiti im alate za integrisanje tih promena u njihovo određivanje vrednosti. Ogledajući ovo, EVS 2020 je i nastavak i prekid.

EVS 2020 nastavlja da prilagođava standarde procene sve većem uticaju zakona EU na finansijska tržišta i tržišta nekretnina. Zakonodavstvo EU prožima Plavu knjigu čak i više nego u prethodnim izdanjima, sve definicije i koncepti u skladu su sa zakonima i politikom EU svedoče o prilagođavanju EVS-ovog pristupa AVM nedavnim Smernicama Evropske bankarske agencije – a uticaji zakona EU na tržišta nekretnina i na procenu vrednosti analiziraju se sve detaljnije i očekuje se da ga procenitelji Plave knjige dobro razumeju.

Od prethodnog izdanja, evropske vlasti su potvrdile njihovo pouzdanje u  EVS. Najupečatljivije je to što je Evropska centralna banka u izdanju Priručnika za ocenu kvaliteta imovine za 2018. godinu za procenu kolaterala banaka ponovila da EVS ima prednost nad svim ostalim standardima.

Ovi znaci poverenja u EVS inspirisali su nas da ovim izdanjem pomognemo evropskim vlastima najvažnijim rešavanjem zabune nastale radikalno različitim verzijama pravnog jezika u  EU u definiciji „Tržišne vrednosti“ u Uredbi o kapitalnim zahtevima, u terminologiji „van dohvata ruke“.

Uz ovu kontinuiranu evropeizaciju profesije, EVS 2020 takođe donosi i prekide, suočavajući se sa imperativom utvrđivanja vrednosti energetske efikasnosti u zgradama u Uniji jer je klimatska politika glavni prioritet. Prekretnica je ove godine došla objavljivanjem dugoročnih strategija obnove pod mandatom EU, od kojih je nekoliko sadržalo zakonske obaveze da se zgrada obnovi na viši nivo energetske efikasnosti do određenog datuma ili na određene ključne događaje (npr. iznajmljivanje, prodaja) kreirajući neizbežan i veliki trošak koji utiče na vrednost. Shodno tome, EVS 2020 procenu energetske efikasnosti unapredjuje na status Standarda i savetuje procenitelje da integrišu ove jasne regulatorne troškove pri određivanju tržišne vrednosti.

Transparentnost finansijskih tržišta i tržišta nepokretnost i klimatski uticaj na zgrade su sistemski i egzistencijalni problemi našeg vremena. Ključna uloga procenitelja u svemu ovome stavlja veliku odgovornost na TEGoVA-u , koju je Odbor za evropske standarde procene podigao na viši nivo u ovom devetom izdanju EVS-a, pružajući našim 70.000 procenitelja, njihovim klijentima, evropskim i nacionalnim javnim vlastima, potporu za rigorozno odredjivanje vrednosti zasnovane na dokazima.

Krzysztof Grzesik REV FRICS

Predsednik Upravnog Odbora TEGOVA