Novo izdanje TEGOVA i NUPS biltena

Objavljen je TEGOVA European Valuer žurnal No 26. U novom izdanju možete pronaći tekst člana NUPSa, Marka Popovića, o funkcionalnoj amortizaciji. Sa svakim žurnalnom izlazi i podkast. Sve do sada podkaste možete pronaći na linku https://tegova.org/podcast

 

Objavljen je i NUPSov bilten za drugi kvartal 2022. godine. Možete ga preuzeti na linku https://procenitelji.org.rs/biblioteka/nups-bilteni/